ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 270
                                               

Most čez Muro

Avtocestni odsek od Vučje vasi do Murske Sobote se začne v priključku Vučja vas na regionalni cesti R1-230 in se nato v blagem loku usmeri proti reki Muri, ki jo prečka z 833 metrov dolgim mostom. Po premostitvi reke Mure se pri naselju Mali Bako ...

                                               

Most čez reko Savinjo v Marija Gradcu pri Laškem

Most čez reko Savinjo v Marija Gradcu pri Laškem povezuje glavno cesto Laško–Šmarjeta na desnem bregu Savinje s cesto Laško–Šentjur na levem. Z novim mostom bo glavnina tovornega prometa obšla središče Laškega in ga bistveno razbremenila.

                                               

Most Millennium (Črna gora)

Most sta zasnovala Marjan Pipenbaher iz slovenskega inženirskega podjetja Ponting in Mladen Ulićević, profesor na Fakulteti za gradbeništvo v Podgorici. Zgradilo ga je slovensko podjetje Primorje, odprli pa so ga 13. julija 2005, na dan državnost ...

                                               

Most na Pelješac

Most na Pelješac je most, ki je trenutno v gradnji na Hrvaškem. Namen mostu je doseči teritorialno kontinuiteto Republike Hrvaške s povezovanjem južnega eksklava, ki obsega glavnino Dubrovniško-neretvanske županije, s preostalim delom hrvaške cel ...

                                               

Most za pešce in kolesarje preko Drave na Ptuju

Most za pešce in kolesarje čez reko Dravo na Ptuju leži na mestu nekdanjega starega lesenega mostu in povezuje Dravsko ulico oz. staro mestno jedro Ptuja z Zadružnim trgom.

                                               

Most za pešce in kolesarje v Tremerjah

Most za pešce in kolesarje v Tremerjah je most na novi kolesarski povezavi med Celjem in Laškim. Most omogoča tudi dostop pešcev in kolesarjev iz območja Rifengozda na avtobusno postajališče ob magistralni cesti v Tremerjah in za povezavo obeh na ...

                                               

Ribja brv

Ribja brv je bil manjši most za pešce preko Ljubljanice, ki je ležal med Hribarjevim nabrežjem v podaljšku Gerberjevega stopnišča na levem bregu in Ribjim trgom na desnem bregu reke. Postavljena je bila leta 1991 iz ostankov nosilcev iz lepljeneg ...

                                               

Studenška brv

Studenška brv je most za pešce in kolesarje čez reko Dravo v Mariboru. Studenška brv kot najmanjši most na Dravi v Mariboru povezuje Studence na desnem bregu z Lentom na levem bregu. Ko so jo zgradili v osemdesetih letih 19. stoletja, so z njo na ...

                                               

Viadukt Bonifika

Viadukt je dolg 547.5 metrov in leži na 16 podporah. Gre za največji objekt, zgrajen v okviru 1. faze navezave Luke Koper na avtocesto. Viadukt je projektiral mariborski inženirski biro Ponting, odgovorni projektant je bil Marjan Pipenbaher. Inve ...

                                               

Viadukt Črni Kal

Viadukt Črni Kal je z dolžino 1065 metrov najdaljši in največji premostitveni objekt na avtocesti A1 Maribor - Ljubljana - Koper, pa tudi na slovenskem cestnem omrežju sploh. Najvišji steber je visok 87.5 metra, skupaj z voziščno konstrukcijo pa ...

                                               

Akvadukt, Segovia

Akvadukt v Segovii je del rimskega vodovodnega sistema in eden od najbolj pomembnih in najbolje ohranjenih antičnih spomenikov na Iberskem polotoku. Nahaja se v Španiji in je predvsem simbol mesta Segovia, kar dokazuje s svojo prisotnostjo v mest ...

                                               

Milvijski most

Milvijski most je most čez Tibero v severnem delu Rima, Italija. Bil je gospodarsko in strateško pomemben most v dobi Rimskega cesarstva in je bil kraj znamenite bitke pri Milvijskem mostu.

                                               

Most čez Eurymedon

Most čez Eurymedon je bil poznorimski most čez reko Eurymedon, blizu Aspendosa, v Pamfiliji v južni Anatoliji. Temelji in drugi kamniti bloki rimske strukture so Seldžuki uporabili za izgradnjo nadomestnega mostu v 13. stoletju, Köprüpazar Köprüs ...

                                               

Most San Martin, Toledo

Ni točno znan datum začetka gradnje, čeprav iz nekaterih dokumentov kaže na leto 1165. Leta 1203 naj bi ga uničile poplave. Mudéjar stolp je obstajal nekaj metrov nizvodno blizu stolpa coracha in se je imenoval Baño de la Cava. Po sredini štirina ...

                                               

Pons Fabricius

Pons Fabricius ali Ponte dei Quattro Capi, je najstarejši rimski most v Rimu, v Italiji in še vedno obstaja v prvotnem stanju. Zgrajen je bil leta 62 pred našim štetjem, razteza se čez polovico reke Tibere, od Marsovega polja na vzhodni strani do ...

                                               

Pont du Gard

Pont du Gard je starodavni rimski akvadukt, ki prečka reko Gardon v južni Franciji. Nahaja se v bližini mesta Vers-Pont-du-Gard, most je del Nîmes akvadukta, 50 kilometrov dolgega sistema, zgrajenega v prvem stoletju našega štetja za prevoz vode ...

                                               

Ponte di Tiberio (Rimini)

Tiberijev most ali Avgustov most je rimski most v Riminiju v Italiji. Most sestavlja pet polkrožnih obokov s povprečno dolžino razpona ca. 8 m. Gradbena dela so se začela v času vladavine cesarja Avgusta in končala pod njegovim naslednikom Tiberi ...

                                               

Puente Romano (Mérida)

Rimski most ali Puente Romano v španščini je rimski most čez reko Guadiana v Méridi v Španiji. To je najdaljši ohranjen most iz antičnih časov, ki ima ocenjeno celotno dolžino 755 m, pri 62 razponih. Danes je še 60 razponov v dolžini 721 m med op ...

                                               

Rimski most v Trierju

Rimski most, ki vodi čez Mozello v Trierju, je najstarejši most v Nemčiji. Od leta 1986 je Rimski most del Unescove svetovne dediščine Rimskih spomenikov, stolnice in Marijine cerkve v Trierju.

                                               

Valensov akvadukt

Valensov akvadukt je bil rimski sistem vodovodov, ki je oskrboval Konstantinopel, glavno mesto vzhodnega rimskega cesarstva. Valensov akvadukt je dokončal rimski cesar Valens v poznem 4. stoletju našega štetja in je bil stoletja v uporabi, razšir ...

                                               

Viadukt čez reko Boyne

Viadukt Boyne je železniški most na višini 30 metrov in viadukt, ki prečka reko Boyne v Droghedi za glavno železniško progo Dublin−Belfast.

                                               

Viadukt Langwieser

Viadukt Langwieser je enotiren armiranobetonski železniški viadukt/most čez reko Plessur in potok Sapünerbach, v bližini Langwiesa, v kantonu Graubünden v Švici. Zasnoval ga je Hermann Schürch in je bil zgrajen med letoma 1912 in 1914 pod vodstvo ...

                                               

Viadukt Wiesen

Viadukt Wiesen je enotirni železniški viadukt, narejen iz betonskih blokov obložen s kamnom. Razteza se čez reko Landwasser jugozahodno od zaselka Wiesen, v kantonu Graubünden v Švici. Zasnoval ga je takrat glavni inženir Retijske železnice, Henn ...

                                               

Brooklynski most

Brooklynski most je hibridni most s poševnimi zategami / viseči most v New Yorku in je eden najstarejših mostov takega tipa v Združenih državah Amerike. Končan leta 1883, povezuje okrožji Manhattan in Brooklyn, ki ležita ob East River. Njegov gla ...

                                               

Most Menai

Most Menai ali Menajski most je viseči most za cestni promet med otokom Anglesey in celinskim Walesom. Most je zasnoval Thomas Telford in je bil odprt leta 1826. Je na seznamu zgradb stopnje I.

                                               

Most Tacoma Narrows (2007)

Most Tacoma Narrows predstavlja par - dva viseča mostova, ki premoščata preliv Tacoma Narrows na območju Puget Sound v okrožju Pierce County, Washington. Mostova povezujeta mesto Tacoma s polotokom Kitsap v trasi državne ceste Route 16. V pretekl ...

                                               

ABC prah

ABC Prah ali Monoamonijev fosfat je večnamenski kemijski prah, za gašenje požarov tipa A, B in C. Običajna sestava ABC prahu je monoamonijev fosfat ter amonijev sulfat, pri čemer je aktivna samo ena sestavina. Mešanica med sestavinama je običajno ...

                                               

Kalijev hidrogenkarbonat

Kalijev hidrogenkarbonat ali kalijev bikarbonat je brezbarvna, rahlo bazična in rahlo slana spojina brez vonja. Spojina je na splošno priznana not" varna ", se pravi da ni ugotovljena njena rakotvornost in neželeni učinki zaradi prevelikega odmer ...

                                               

Gašenje

Gašenje je poskus preprečevanje širjenja požarov in gašenje večjih nezaželenih požarov v stavbah, vozilih, gozdnih površinah. Gasilec zatira požare z namenom zaščite življenj, premoženja in okolja. Gasilci so običajno visoko strokovno usposobljen ...

                                               

NFPA 921

NFPA 921 so navodila za protipožarne in protieksplozijske preiskave, je nacionalni požarni zakonik državne požarne zveze. Njegov namen je, da se določijo smernice in priporočila za varno in sistematično preiskavo ali analizo požara in eksplozijsk ...

                                               

Padalski gasilec

Padalski gasilec je gasilec, ki s pomočjo padala pristane na oddaljenem področju z namenom gašenja požarov v naravi. Padalski gasilci so tako poslani na zelo oddaljena območja, saj lahko s hitrim letalskim transportom padalcev onemogočijo, preusm ...

                                               

Požar

Požár je nenadzorovano širjenje ognja v prostoru. Velikokrat naredi materialno škodo in ogroža človeška ter živalska življenja. Navkljub previdnostnim meram so požari zelo pogosti. Požar se pojavlja in razvija pod različnimi pogoji.

                                               

Zračno gašenje požarov

Zračno gašenje požarov je uporaba letal ali helikopterjev za gašenje požarov iz zraka. Zračna plovila lahko dosežejo kraje, kjer z drugimi plovili ni možno gasiti. Sicer se za zračne šteje tudi gasilce, ki pridejo na lokacijo s padalom. Za gašenj ...

                                               

Diamagnetizem

Diamagnetízem je v fiziki pojav, da je gostota magnetnega polja v snovi, ki smo jo postavili v magnetno polje, malo manjša od gostote magnetnega polja izven te snovi. Z drugimi besedami: diamagnetizem je pojav, da snov magnetno polje izriva iz se ...

                                               

Dielektrik

Dieléktrik ali električni izolator je snov z zelo veliko specifično upornostjo, tako da lahko v približku vzamemo, da sploh ne prevaja električnega toka. Rečemo lahko tudi, da lahko v dielektriku obstaja statično električno polje, ne da bi v njem ...

                                               

Feromagnetizem

Fêromagnetízem je pojav, da je gostota magnetnega polja v snovi postavljeni v magnetno polje veliko večja od gostote magnetnega polja zunaj te snovi. Feromagnetizem je posledica tega, da se magnetni dipoli v feromagnetnih snoveh znotraj makroskop ...

                                               

Prepovedani pas

Prepovedani pas je energijski pas v območju od vrha valenčnega pasu do začetka prevodnega pasu. To je pas v katerem ni energetskih stanj elektronov in nobenega elektrona. Prepovedani pas se nahaja v izolatorjih in polprevodnikih. Prevodniki nimaj ...

                                               

Struktura elektronskih pasov

Struktura elektronskih pasov v fiziki trdne snovi opisuje področja in strukturo dovoljenih in nedovoljenih stanj elektrona v kristalni mreži. Struktura elektronskih pasov v veliki meri določa mnoge lastnosti snovi.

                                               

Valenčni pas

Valenčni pas je za elektrone najvišja energija, ki bi jo lahko imeli elektroni v snovi pri absolutni ničli. Energijo, ki bi jo imeli elektroni pri absolutni ničli, imenujemo tudi Fermijev nivo. Položaj Fermijevega nivoja je pomemben pri določanju ...

                                               

Bruniranje

Bruníranje je način protikorozijske mehanske zaščite kovin, ki temelji na kemijski spremembi površine kovine z različnimi snovmi. Za razliko od galvanizacije, pri katerem površine kovinskih predmetov s pomočjo elektrolize prevlečemo s tanko plast ...

                                               

Charpyjev udarni preizkus

Charpyjev udarni preizkus je preizkus udarne žilavosti se izvaja s Charpyjevim kladivom, postopek je uveljavljen tako v Evropi kot v ZDA. Preizkus poteka tako, da kladivo dvignemo do začetne lege in ga spustimo da zaniha. Pri tem kladivo udari ob ...

                                               

Kaljenje jekel

Kaljênje je postopek toplotne obdelave jekel, pri katerem jeklo najprej segrejemo do kalilne temperature, nato pa ga hitro ohladimo. Na ta način dobimo trdo strukturo - martenzit. Ogljikovo jeklo mora vsebovati zadostno količino ogljika, da je ka ...

                                               

Lezenje materiala

Lezenje materiala je časovno odvisna deformacija. Lezenje se pojavi, če je temperatura višja od 40 % Tt, napetosti v materialu pa so manjše od napetosti tečenja pri isti temparaturi. Material je obremenjen s konstantno silo lahko tudi napetostjo, ...

                                               

Natrijev hidroksid

Natrijev hidroksid, znan tudi kot lužni kamen in kavstična soda, je kemična spojina s formulo NaOH. Je bela trdna ionska spojina, sestavljena iz natrijevih kationov Na + in hidroksidnih anionov OH −. Natrijev hidroksid je zelo bazičen. Proteine r ...

                                               

Popuščanje

Popúščanje je toplotna obdelava, ki sledi kaljenju jekla. Njen namen je povečati žilavost jekla, ob tem pa se zmanjšata njegova trdota in trdnost. Popuščamo pri ustrezni temperaturi, ki mora biti v vsakem primeru pod temperaturo A 1. Pri popuščan ...

                                               

Spajkanje

Spajkanje ali lotanje je postopek, pri katerem s staljeno kovino povežemo različne kose kovin. Torej je to primerna tehnika za ljudi, ki želijo vodovodno napeljavo povezati sami. S staljeno kovino je mogoče med seboj povezati različne kose in vrs ...

                                               

Superzlitina

Superzlitine so kompleksne zlitine na osnovi železa, niklja, platine, kroma ali kobalta z dodatki elementov, Mo, W, Re, Ru, Ta, Nb, Al, Ti, Mn, Zr, C in B za uporabo pri visokih temperaturah. Večinoma so odporne na luščenje in na visoko vročino. ...

                                               

Udarni preizkus

Udarni preizkus je preizkus,ki nam pokaže odpornost proti udarcem. Pri udarnih obremenitvah se materialu zmanjša žilavost, kar pa se odraža predvsem v krhkem lomu, ki nastane brez opazne plastične deformacije na mestu preloma. H krhkemu lomu pa p ...

                                               

Žarjenje

Žarjenje je postopek segrevanja obdelovanca do določene temperature, zadrževanje na tej temperaturi in nato praviloma počasno ohlajanje. Bistveno vlogo pri žarjenju ima temperatura žarjenja in tako poznamo naslednje postopke: difuzijsko žarjenje ...

                                               

Cerkev Santo Tomé, Toledo

Cerkev Santo Tomé ali Svetega Tomaža apostola se nahaja v zgodovinskem središču mesta Toledo, Španija in je bila ustanovljena po ponovni osvojitvi mesta v času kralj Alfonza VII. Na mestu stare mošeje iz 9. st., je bila v dvanajstem stoletju zgra ...