ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 27
                                               

Gradišče

Gradíšče je prazgodovinska postojanka ali naselbina, navadno postavljena na vzpetini, utrjena z obrambnim zidom ali jarkom. Najbolj znane so gradili Slovani, na slovenskem pa tudi Kelti in Histri. Značilna so predvsem na področju Rusije, Belorusi ...

                                               

Gradovi in mestno obzidje kralja Edvarda I. v Gwyneddu

Dvorci in grajska obzidja kralja Edvarda v Gwyneddu so skupina štirih fortifikacijskih zgradb angleškega kralja Edvarda I. v Walesu, ki so bili kot izjemni primeri vojaške arhitekture iz 13. stoletja leta 1986 vpisani na Unescov seznam svetovne d ...

                                               

Kastrum

Kastrum so Rimljani imenovali zgradbe, manjša utrjena zemljišča ali samo strnjene skupine šotorov, ki so se uporabljale kot vojaški obrambni položaj. Izraz se pojavlja v oskijskem castrous, umbrijskem castruo in seveda latinskem jeziku. V klasičn ...

                                               

Kitajski zid

Veliki kitajski zid je starodavna kitajska fortifikacija, zgrajena od konca 14. stoletja do začetka 17. stoletja, za časa dinastije Ming, s katero je ta želela zaščititi Kitajsko pred napadi mongolskih in hunskih plemen. Uradna opredelitev tega, ...

                                               

Kremelj

Kremelj je ruska beseda za fortifikacijo, ki leži znotraj zgodovinskih mest v Rusiji. Najbolj znan je Moskovski kremelj.

                                               

Obrambni stolp

Utrjen stolp je ena od obrambnih struktur, ki se je uporabljala v utrdbah, kot so gradovi, skupaj z obzidjem. Grajski stolpi imajo lahko številne različne oblike in izpolnjujejo različne funkcije.

                                               

Obzidje

Obzidje ali obrambni zid je fortifikacija, ki ščiti mesto, naselje ali večje ozemlje pred morebitnimi agresorji. Izraz obzidje se praviloma nanaša na mestna obzidja, kakršno je imela na primer rimska Emona in nekatera naša srednjeveška mesta. Med ...

                                               

Palisada

Palisada je lesena ali kovinska ograja podobna zidu, različne višine, ki se uporablja kot obrambna struktura. Poznali so jih že v prazgodovini za zaščito svetišč pred pogledi nepooblaščenih ljudi. V bronasti dobi so jih že uporabljali za zaščito ...

                                               

Podgradje

Podgradje je oblika poselitve, ki je nastala pod oz. okoli že obstoječega gradu; ta oblika naselja je značilna za srednji vek. Za razliko ob običajnih mest, ki so se razvijala iz manjših naselij in nato zaradi obrambe zgradila še fortifikacijoe, ...

                                               

Poterna

Poterna, pomožna vrata, prehod, običajno podzemni hodnik ali galerija za komuniciranje v fortifikacijah ali med njimi, na primer po mestnem obzidju ali trdnjavi ali med njima, lahko pa tudi med fortifikacijo in zunanjim svetom. Poterna je najpogo ...

                                               

Pretorij

Latinski izraz praetorium ali prœtorium ali pretorij je prvotno pomenil generalov šotor v rimskem kastrumu, kastelu ali taboru. Izvira iz imena enega glavnih rimskih magistratov. Pretor, latinsko praetor, vodja, je bil prvotno naslov za najvišje ...

                                               

Tabor (utrdba)

Tabor je manjša fortifikacija, ki je bila značilna za srednji vek; predvsem za obdobje turških plenitev današnjega slovenskega ozemlja. Osnovo za tabor je po navadi predstavljala cerkev na vrhu kakšne večje vzpetine hriba, ki so jo za potrebe obr ...

                                               

Trdnjava

Trdnjava je splošni izraz za posebej močno utrjeno mesto z vojaško posadko za obrambo. V ožjem smislu je trdnjava v sodobnem času vrsta samostojne stalne vojaške utrdbe, ki je namenjena tako za zaščito proti sovražnikovemu orožju kot njihovi obra ...

                                               

Vindonissa

Vindonissa je bil rimski legionarski tabor, vicus in kasneje škofovski sedež v sodobnem Windischu v Švici. Ostanki tabora so navedeni kot dediščina državnega pomena. Mesto Brugg gosti majhen rimski muzej, ki prikazuje najdbe iz tega tabora.

                                               

Beton

Beton je eden temeljnih materialov v gradbeništvu, sestavljen je iz mešanice gramoza in vode, ter cementa, ki deluje kot vezivo. Ko se beton posuši, doseže veliko trdnost in trdoto. Ima zelo dobre tlačne lastnosti in precej slabše natezne. Z doda ...

                                               

Cement

Cement je hidravlično vezivo, ki se po hidrataciji strdi in veže. Ob tem iz cementne paste nastane trd cementni kamen, ki prenaša visoke tlačne obremenitve in je zato zelo primeren gradbeni material. Najpomembnejši področji uporabe cementa sta pr ...

                                               

Izolacijska zasteklitev

Izolacijsko steklo sestoji iz dveh ali več steklenih plošč ločenih s prostorom, ki je napolnjeno z vakuumom ali plinom z namenom zmanjševanja prenosa toplote skozi del ovojnice stavbe. Okno z izolacijskim steklom je bolj splošno znano kot trojna ...

                                               

Kalcijev sulfat

Kalcijev sulfat je pogosta laboratorijska in industrijska kemikalija s formulo CaSO 4. Kot γ-anhidrit, ki je skoraj brezvodna oblika, se uporablja kot sušilno sredstvo. Uporablja se lahko tudi kot koagulant za proizvode, kot je na primer tofu. Na ...

                                               

Kamen

Kámen je trd mineralen predmet, ki sestavlja zemeljsko skorjo. Kamnine sestavljajo kamninotvorni minerali. Kamnine so nastale na različne načine, v grobem ločimo sedimentne kamnine, ki so nastale z usedanjem materiala v sedimentacijskih bazenih, ...

                                               

Les

Lés je organski material, primarno je v deblih dreves ali grmov. Suh les je sestavljen iz celuloze in hemiceluloze ter veziva, imenovanega lignin. Rastline, ki ne proizvajajo lesa, so zeli. Les predstavlja hrano nekaterim lesnim škodljivcem, troh ...

                                               

Malta (gradbeni material)

Malta je vezivno gradivo, katerega temeljne sestavine so agregat, mineralno vezivo in voda. Uporablja se za zidanje in ometavanje, pa tudi za izdelavo zidov, stropov in talnih oblog.

                                               

Naravna gradnja

Naravna gradnja vključuje vrsto gradbenih sistemov in materialov, ki imajo velik poudarek na trajnostnosti. Namen je s pomočjo naravnih stvari zgraditi trajnostno in uporabno gradnjo. Če je gradnja in reciklirananih materijalov mora ohranjati zdr ...

                                               

Opečna gotika

Opečna gotika je poseben slog gotske arhitekture, ki je običajna v severozahodni in srednji Evropi, zlasti v regijah ob Baltskem morju in okoli njega, ki nimajo virov naravnega kamna, v mnogih krajih je veliko ledeniških balvanov. Objekti so v bi ...

                                               

Opeka

Opeka je kvader oziroma enota zgnetene gline, peska, vode in drugih primesi, žgana ali posušena na zraku in se uporablja za zidane konstrukcije. Lahke opeke so narejene iz ekspandiranega glinenega agregata. Žgane opeke so najštevilčnejših tipov i ...

                                               

Peščenjak

Peščenjak je sedimentna kamnina, sestavljena iz drobnih zrn peska velikosti 0.1 mm do 2 mm, zlepljenih med seboj z vezivom iz raztopljenih mineralov, najpogosteje kremenice ali kalcijevega karbonata. Peščenjak nastane, ko se pesek nalaga v plaste ...

                                               

Plastika

Plástika ali plástična mása je skupno ime za vrsto sintetičnih in polsintetičnih materialov, ki jih pridobivamo s polimerizacijo organskih ogljikovih spojin. Plastičen predmet je sestavljen iz množice dolgih ogljikovih verig, ki so sestavljene iz ...

                                               

Portlandski cement

Portlandski cement je najpogostejše uporabljani cement. Uporablja se za izdelavo betona in malte. Cement je zmes kalcijevih, silicijevih in aluminijevih oksidov. Proizvaja se pretežno z žganjem apnenca CaCO 3 in gline alumosilikati, po potrebi pa ...

                                               

Pozolana

Pozolana ali pozuolana əˈlɑːnə / POT-s ə-LAH-nə, italijansko), znana tudi kot pozolanski pepel, je naravni silicijev ali silicijevo-aluminijev material, ki reagira s kalcijevim hidroksidom v prisotnosti vode pri sobni temperaturi. Pri tej reakcij ...

                                               

Pucolan

Pucolan ali pucolanski pepel je finozrnat vulkanski pepel. Prvič so ga odkrli in začeli kopati v Pozzuoliju pod Vezuvom, kasneje pa so ga odkrili tudi na številnih drugih nahajališčih. Rimski arhitekt in inženir Vitruvij, ki je živel v 1. stoletj ...

                                               

Rimski beton

Rimski beton, ki se imenuje tudi opus caementicium, je material uporabljen v gradbeništvu v času od pozne Rimske republike skozi celotno zgodovino Rimskega cesarstva. Rimski beton je temeljil na hidravličnem cementu z veliko bistvenimi lastnostmi ...

                                               

Štirikratna zasteklitev

Štirikratna zasteklitev je vrsta toplotno izolacijske zasteklitve, ki v steklopaketu obsega štiri steklene plošče, ki so praviloma opremljene z nizkoemisijsko prevleko in izolacijskim plinom v prostorih med steklenimi ploščami. Štirikratna zastek ...

                                               

Talatat

Talatat je kamnit blok standardizirane velikosti 1⁄2 x 1⁄2 x 1 egipčanski kubit, ki ustreza velikosti okoli 27 x 27 x 54 cm. Uporabljal se je med vladanjem faraona Ehnatona iz Osemnajste egipčanske dinastije za gradnjo Atonovih templjev v Karnaku ...

                                               

Železo

Železo je kemični element s simbolom Fe in vrstnim številom 26. Je kovina iz prvega niza prehodnih elementov. Po masi je najpogostejši element na Zemlji, saj tvori večino Zemljinega zunanjega in notranjega jedra. V Zemljini skorji je četrti najpo ...

                                               

Avtocestni razcep

Avtocestni razcep je inženirska konstrukcija na avtocesti, kjer se križa več cest enake kategorije. Oblike takih križanj so lahko različne odvisno od števila krakov, ki se v takem razcepu prepleta. Na slovenskih avtocestah imamo naslednje razcepe ...

                                               

Bus SCS

SCS je kratica za Sistema Cablaggio Semplificato, kar bi v Italijanščini pomenilo Sistem poenostavljenega kabliranja. Gre se za BUS povezavo razvito s strani podjetja Bticino leta 1996. Njene aplikacije so na področju avtomatizacije domov in zgradb.

                                               

Cesta

Cesta je infrastrukturni objekt nizke gradnje, namenjen različnim vrstam prometa. Cesta je načrtno speljana pot, ki med seboj povezuje različne geografske lokacije. Voziščna konstrukcija cest je lahko različna: gramozna, tlakovana, cementno-beton ...

                                               

Drča (priprava)

Drča je umetno narejen žleb iz debel ali tesanega lesa ali pa plitva vdolblina v strmem bregu po kateri spuščajo ali deloma vlačijo les, predvsem hlode, v dolino. Za" drče "narejene iz drobnih debel je v zahodni Sloveniji še poseben star izraz: r ...

                                               

Energetski pregled objekta

Energetski pregled objekta je skupina testov in meritev, s katero določimo energetsko varčnost danega objekta. Najpogosteje pregled izvajamo zato, da nam olajša odločitve v zvezi z energijsko sanacijo obstoječih stanovanjskih, industrijskih in ja ...

                                               

Istrska hiša

Istrska hiša je tip kmečke hiše, ki jo je mogoče zaslediti na področju istrskega polotoka, pa tudi v tržaški okolici. Istrska hiša je delno podobna kraški, saj prebivalstvo Krasa in Istre je bilo v preteklosti na podobni kulturni ravni, pa različ ...

                                               

Keson (inženirstvo)

Keson predstavlja trdno komoro, ki se spusti v vodo ali vkoplje v tla, da se lahko izvajajo gradbena dela pod vodo. Keson je sestavljen iz osnovne komore, v kateri se izvajajo gradbena dela pod površino vode ali v tleh s podtalnico in prehodne ko ...

                                               

Kompaktna plošča

Kompaktna plošča je plošča na bazi visolotlačnih laminat plošč, po standardu EN 438 namenjena notranji in zunanji uporabi.

                                               

Korozija

Korozíja je razdiralni napad na kovino in najpogosteje temelji na elektrokemijskih reakcijah, ki potekajo zaradi termodinamske nestabilnosti materiala v nekem okolju. Je kompleksen proces, ki je odvisen od mnogih dejavnikov, predvsem od metaluršk ...

                                               

Most

Móst je inženirski objekt po katerem vodi pot čez globinske ovire: reke, doline, soteske, morske ožine, ceste ali železnice ter drugo komunalno infrastrukturo. Oblika in izvedba mostu sta odvisni od njegove razpetine, višine, vrste temeljnih tal ...

                                               

Pametni dom

Pametni dom ali pametne inštalacije so tehnologija, ki poveže naprave v stanovanjskem objektu v celovit sistem, ki ga je mogoče upravljati in nadzorovati centralizirano, bodisi z nadzorno ploščo, nameščeno v zgradbi, bodisi na daljavo z računalni ...

                                               

Pešpot

Predvsem v večjih mestih so pod zemljo zgrajene sprehajalne poti, ki služijo za dostop v trgovske centre, ki so tudi zgrajeni pod zemljo ali za povezovanje delov mesta med seboj in s tem izogibanju bodisi naravnim oviram, bodisi drugim prometnicam.

                                               

Planinska koča

Planinska koča je planinski objekt v gorah, ki služi obiskovalcem gora kot prostor za počitek po prehojeni poti, za prenočišče, ponuja tudi hrano in pijačo. Pogosto je tudi obveščevalna točka Gorske reševalne službe – GRS. Na območju Slovenije je ...

                                               

Planinski dom

Planinski dom je gostinski obrat, če je dostopen z osebnimi avtomobili ali z žičnico za prevoz oseb preko celega leta in je vpisan v evidenco pri Planinski zvezi Slovenije. Planinski dom ima: v prostorih za nastanitev police in obešalnike za odla ...

                                               

Pločnik

Pločnik je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali je od njega ločen kako drugače in je namenjen pešcem ali pešcem in prometu koles ter koles s pomožnim motorjem, če je na njem označen kolesarski pas ali pa z vertikalno prometno signal ...

                                               

Solinarska hiša

Solinarska hiša je skrajno preprosta in uporabna – v tem je njena največja kakovost. Značilno je, da lahko pri vseh zapazimo osnovni pravokotni tloris. Po navadi so enonadstropne in krite z dvokapno korčasto streho. Lega hiše je bila že vnaprej d ...

                                               

Spoliacija

Oropanje ali spoliacija je postopek pridobivanja gradbenega materiala iz že obstoječih zgradb. Navadno gre za postopno rušenje poslopij, ki so odslužila svojemu namenu ali niso več uporabna, in istočasno uporabo tako pridobljenih materialov za gr ...