ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 261
                                               

Teodora III.

Teodora je bila cesarica Bizantinskega cesarstva, ki je kot socesarica sestre Zoe vladala dva meseca leta 1042 in kot samostojna cesarica od 11. januarja 1055 do 31. avgusta 1056, * okoli 980, † 31. avgust 1056. Teodora je bila zadnja cesarica iz ...

                                               

Zoa (bizantinska cesarica)

Zoa Porfirogeneta je bila od 19. aprila do 11. junija 1042 s sestro Teodoro cesarica Bizantinskega cesarstva, * okoli 978, † junij 1050. Kot soproga več bizantinskih cesarjev je vladala najprej z Romanom III. od leta 1028 in nazadnje s Konstantin ...

                                               

Antične rimske merske enote

Antični rimski merski sistem je bil zasnovan na helenskem merskem sistemu z egipčanskimi, hebrejskimi in mezopotamskimi primesmi. Bil je razmeroma skladen in dobro dokumentiran.

                                               

Centurion

Centurion je bil po Marijevih reformah leta 107 pr. n. št. profesionalni častnik rimske armade. Večina centurionov je poveljevala 80-100, včasih tudi do 160 možem, odvisno od obdobja. Višji centurioni so poveljevali kohortam ali bili visoki štabn ...

                                               

Domesticus

Za bizantinsko različico naslova glej Domestikos. Domesticus je bil član protectores domestici, elitne garde v poznorimski armadi. Domestiki so služili kot cesarjevi telesni stražarji in štabni častniki. Njihov naziv kaže, da so jih imeli za del ...

                                               

Drugi triumvirat

Drugi triumvirat je naziv za uradno politično zvezo Oktavijana, Marka Emilija Lepida in Marka Antonija, ki je bila ustanovljena 26. novembra 43 pr. n. št. z zakonom Lex Titia. Zveza je trajala dva petletna mandata in je pomenila konec Rimske repu ...

                                               

Flavij Bauton

Flavij Bauton je bil romaniziran Frank, rimski konzul in magister militum Zahodnega rimskega cesarstva, * ni znano, † okoli 388. Ko je uzurpator Magn Maksim napadel Italijo in poskušal v svojo korist strmoglaviti cesarja Valentinijana II., ga je ...

                                               

Foederati

Foederatus je latinski izraz, katerega pomen in raba sta se s časom spreminjali od zgodnje Rimske republike do konca Zahodnega Rimskega cesarstva. V zgodnji Rimski republiki je izraz foederatus označeval pleme, ki se je s pogodbo obvezalo, da bo ...

                                               

Katafraktarios (vzhodnorimska vojaška enota)

Katafrakti so bili elitni konjeniški vojščaki, ki jih je Rimsko cesarstvo uvedlo v 2. in 3. stoletju po vzoru istoimenskih perzijskih katafraktov.

                                               

Latinci

Latinci so bili antični prebivalci Lacija, pokrajine v srednji Italiji. Jezikovno so pripadali latinsko-faliskijski veji italskih jezikov.

                                               

Licinij I.

Licinij I., ; tudi Valerius Licinianus Licinius, Iovius Licinius) grško Λικίνιος Α), znan kot Licinij, je bil rimski cesar ; *okrog 263 v Gornji Meziji blizu Zaječarja v današnji Srbiji; † spomladi 325 Solun Večinoma je vladal kot sovladar s Kons ...

                                               

Magistrat

Magistrat, vsak izvoljen funkcionar rimske države. Njegova funkcije se je imenovala magistratura. V Rimskem kraljestvu je bil najvišji magistrat z izvršilnimi pooblastili rimski kralj. Njegova oblast je bila de facto absolutna: bil je nosilec izv ...

                                               

Pagus

Pagus, regija ali podregija, naziv, ki je primerljiv s sodobnim francoskim pays in španskim pago. V poznem Zahodnem rimskem cesarstvu je po Dioklecijanovi reorganizaciji države pagus postal najmanjša enota province. Do takrat je imela beseda pagu ...

                                               

Pax Romana

Pax Romana je bilo dolgo obdobje relativnega miru in minimalne širitve Rimskega cesarstva z vojaško silo, ki je trajalo 206 let. Mir je vzpostavil cesar Avgust, zato se včasih imenuje tudi Pax Augusta. Latinska beseda pax, ki se največkrat prevaj ...

                                               

Preganjanje kristjanov v rimskem cesarstvu

Preganjanje Kristjanov v rimskem cesarstvu je bil proces, ki se je dogajal sporadično več kot dve stoletji in je v veliki meri slonel ne le na uradnih preganjanjih, ki so jih organizirali cesarji, temveč je temeljil tudi na samoiniciativnosti pos ...

                                               

Pretor

Pretor je bil pri starih Rimljanih najvišji predstavnik sodne oblasti ali višji uradnik, izvoljen za eno leto. Pretor je bil v starem Rimu sprva, do okoli leta 450 pr. n. št. naziv najvišjih državnih uradnikov - praetor maximus - poznejših konzul ...

                                               

Rimska kolonija

Rimska kolonija je bila prvotno rimska vojaška postojanka na novoosvojenih ozemljih, ustanovljena za njihovo obrambo. Naziv kolonija se je začel sčasoma uporabljati tudi za rimska mesta z najvišjim statusom.

                                               

Valentinijanska dinastija

Valentinijanska dinastija je imela štiri cesarje, ki so v Zahodnem rimskem cesarstvu vladali od leta 364 do 392, v Vzhodnem rimskem cesarstvu pa od leta 364 do 378. Zahodni cesarji: Valentinijan I. 364–375 in njegova sinova Valentinijan II. 375–3 ...

                                               

Zahodno Rimsko cesarstvo

Za Zahodno Rimsko cesarstvo v histiografiji prištevamo zahodne province Rimskega cesarstva, ki so bile v katerem koli času vodene s strani posebnega samostojnega cesarskega dvora, ter enake ali vsaj nominalno podrejene vzhodnemu delu cesarstva.

                                               

Akacija

To je članek o rodu dreves. Za politično stranko glej Stranka Akacije. Akacija, tudi trnovo drevo, je rod mimozovk, del družine metuljnic, ki uspeva predvsem na tropskih in subtropskih predelih Avstralije. V širšem pomenu je razširjen tudi v topl ...

                                               

Casuarina equisetifolia

Ime je ta rastlina dobila po avstralskem ptiču kazuarju, saj so neolistane veje tega drevesa podobne kazuarjevemu perju. Drevo lahko zraste do 30 metrov visoko, okroglasta krošnja pa je sestavljena iz členastih vej, na katere so nameščeni drobni ...

                                               

Indijski lotos

Indijski ali sveti lotos je trajnica tropskega in subtropskega podnebja. Razmnožuje se izključno s semeni, ki se jih pobira na dozorelih cvetiščih. Lotosovo seme mora prvo leto mirovati v ugodnih pogojih, potem pa ostane kaljivo več kot sto let. ...

                                               

Velika grevilka

Znanstveno ime je drevo dobilo po enem od ustanoviteljev londonskega hortikulturnega društva Charlesu F. Grevillu. To drevo zraste do 45 metrov visoko, odraslo pa ima sivorjavo razpokano skorjo. Listi so dvojno pernato razrasli, podobni pa so lis ...

                                               

Borovška naravoslovna pot

Borovška naravoslovna pot je gozdna učna pot, ki želi obiskovalca poučiti o skrivnostih pragozda Krokar, narcisah, ki rastejo na pobočju Krempe in drugih značilnostih območja okoli Borovca pri Kočevski Reki. Dolžina poti je približno 8 km, višins ...

                                               

Gozdna učna pot Panovec

Gozdna učna pot Panovec je bila odprta že leta 1981 kot šesta v Sloveniji. Leži na nadmorski višini 50 do 140 m. Naravni spomenik Panovec skozi katerega poteka gozdna učna pot, je bil razglašen leta 1985, leta 2009 pa določen kot gozd s posebnim ...

                                               

Gozdna učna pot Rožni studenec

Gozdna učna pot Rožni studenec je najstarejša učna pot na Kočevskem. Speljana je bila že leta 1995, leta 2005 pa tudi že obnovljena in opremljena z novimi informativnimi tablami. Na njih je upodobljeno in opisano življenje v gozdu. Pot je označen ...

                                               

Kanjon reke Kokre

Kanjon reke Kokre se nahaja v mestu Kranj na Gorenjskem. Staro mestno jedro Kranj s kanjonom reke Kokre je bilo zavarovano z odlokom leta 1983 kot naravna znamenitost. Dolžina kanjona je okoli 1.5 km, globok je do 30 m, skozenj pa je speljana spr ...

                                               

Klopotčeva učna in sprehajalna pot, Cerkvenjak

Klopotčeva učna in sprehajalna pot poteka po cerkvenjaškem gričevju in po andrenški dolini, ime je dobila po klopotcu etnografskem elementu naše pokrajine. Namen klopotčeve učne in sprehajalne poti je predstaviti obiskovalcem lepote in posebnosti ...

                                               

Koščeva učna pot

Koščeva učna pot je naravoslovna učna pot na Ljubljanskem barju. Nahaja se ob cesti med naseljema Lipe oziroma Črna vas in Brest na obsežnih mokrotnih travnikih. To je tudi naravni rezervat Iški morost. Pot je dolga 1300 m in v obe smeri traja ur ...

                                               

Naravoslovna pot Berl

Na robu naselja Hajdoše ob stari strugi reke Drave poteka naravoslovna pot Berl. Na delu poti je urejena učilnica v naravi, v kateri so predstavljene značilne rastlinske in živalske vrste tega območja. Skrivnosti reke Drave se najlepše razodenejo ...

                                               

Naravoslovna učna pot ob potoku Hubelj

Naravoslovna učna pot Ob Hublju poučuje o osnovnih naravnih zakonitostih, ob njej so predstavljene glavne drevesne in grmovne vrste, ki rastejo v tem okolju. Njen namen je tudi seznanjati obiskovalce o reki Hubelj in o kraškem travniku na Školu. ...

                                               

Naravoslovna učna pot ob Rakah

Naravoslovna učna pot ob Rakah se nahaja v Krajinskem parku Zgornja Idrijca južno od mesta Idrija in poteka večji del ob kanalu Rake. Kanal Rake še danes služit za dotok pogonske vode v HE Mesto. Pot se začne skoraj v Idriji ali natančneje nad Sc ...

                                               

Pekel pri Borovnici

Pekel je soteska pri kraju Borovnica na obrobju Ljubljanskega barja. Skoznjo teče potok Borovniščica, ki izvira na bloško-rakitniški planoti, ob njej pa je speljana zavarovana pot. Izhodišče poti je na nadmorski višini 335 m, poleg gostišča, vrh ...

                                               

Pot 23000 korakov

Pot 23000 korakov je krožna etnološko - naravoslovna učna pot. Speljana je okoli hribovske vasi Svetina. Ime je dobila po številu korakov, ki jih obiskovalec na tej poti naredi. Bila je narejena z namenom ozaveščanja ljudi o pomenu zgodovine in p ...

                                               

Pot ob reki Iški "Okljuk"

Pot ob reki Iški - Okljuk je naravoslovna učna pot, ki poskuša obiskovalca seznaniti z značilnostmi reke Iške od izhoda iz soteske Iški Vintgar do izliva v Ljubljanico oziroma naselja Lipe. Simbol poti je maskota Okljukec, ki simbolno ponazarja v ...

                                               

Samostanska učna pot Studenice

Samostanska učna pot Studenice je naravoslovna učna pot, ki poteka okoli samostanskega kompleksa Studenice, v glavnem skozi gozd. Najdemo jo v vasi Studenice v občini Poljčane, edini občini v Sloveniji, ki ima status učne občine. Učna pot je dolg ...

                                               

Soška pot

Soška pot je ena izmed naravoslovnih učnih poti v Triglavskem narodnem parku in vodi obiskovalce od izvira Soče po dolini Trente do meje parka pri Kršovcu, kjer se končna na eni od bovških pohodnih poti. Je najstarejša pot v parku. Poteka po urej ...

                                               

Učna pot po gozdovih Bistre

Učna pot Po gozdovih Bistre je približno 2000 metrov dolga naravoslovna učna pot, ki želi obiskovalce gozda seznaniti z različnimi drevesnimi vrstami, razvojem in z gospodarjenjem v gozdu. Učna pot je speljana nad samostanskim kompleksom v Bistri ...

                                               

Pokljuška soteska

Pokljuška soteska, tudi Soteska Ribščice je 1.5 km dolga soteska ob vzhodnem vznožju alpske planote Pokljuka nad dolino reke Radovne v Triglavskem narodnem parku. Soteska je suha, v spodnjem delu pa se pojavi potok Ribščica, ki je ob zadnji leden ...

                                               

Rudolf Jakob Camerer

Svoj študij je Camerer začel na Univerzi v rodnem Tübingenu in ga nadaljeval na Nizozemskem, v Angliji in Franciji. Po vrnitvi v rojstni kraj je leta 1688 postal direktor Botaničnega vrta kjer je pričel s svojimi raziskavami pri razmnoževanju ras ...

                                               

Henrik Freyer

Henrik Freyer, slovenski botanik, zoolog, paleontolog, farmacevt, kartograf in naravoslovec, preparator, * 8. julij 1802, Idrija, † 21. avgust 1866, Ljubljana.

                                               

Howard Kelly

Howard Kelly, ameriški ginekolog, * 20. februar 1858, Camden, New Jersey, Združene države Amerike, † 12. januar 1943, Baltimore, Maryland, Združene države Amerike.

                                               

Jean-Baptiste de Lamarck

Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck, francoski vojak, biolog in akademik, * 1. avgust 1744, Bazentin-le-Petit, Picardie, severna Francija, † 18. december 1829, Pariz. Svojo kariero je začel v vojski, kot je bil običaj za m ...

                                               

Vladimir Ravnik

Vladimir Ravnik, slovenski botanik in ilustrator, * 7. oktober 1924, Kranj, † 9. februar 2017. Svojo kariero je posvetil sistematski botaniki, znan pa je tudi kot botanični ilustrator, ki je s svojimi risbami in slikami rastlin opremil številna d ...

                                               

Seznam francoskih botanikov

Adolphe Theodore Brongniart Pierre Boitard Henri Braconnot Charles-François Brisseau-Mirbel Jean Baptiste Bory de Saint-Vincent Aimé Bonpland Jean-Baptiste Édouard Bornet

                                               

Seznam nemških botanikov

August Gustav Heinrich von Bongard 1786 - 1839 Clemens Maria Franz von Bönninghausen 1785 - 1864 Johann Otto Boeckeler 1803 - 1899 Joseph Friedrich Nicolaus Bornmüller 1862 - 1948 Günther von Mannagetta und Lerchenau Beck 1856 - 1931 Henry Nichol ...

                                               

James Dwight Dana

James Dwight Dana, ameriški geolog, mineralog, naravoslovec in zoolog, * 12. februar 1813, Utica, New York, ZDA, † 14. april 1895, New Haven, Connecticut, ZDA.

                                               

Maria Sibylla Merian

Maria Sibylla Merian, nemška naravoslovka in umetnica, * 2. april 1647, Frankfurt na Majni, † 13. januar 1717, Amsterdam. Pripadala je mlajši veji družine Merian. Umetniško izobrazbo je prejela od svojega očima Jacoba Marrela, učenca slikarja Geo ...

                                               

Henry Oldenburg

Henry Oldenburg, nemški teolog, prirodoslovec in diplomat, * ok. 1615, Bremen, † 5. september 1677, London, Anglija. Znan je kot eden najpomembnejših evropskih intelektualcev 17. stoletja in prvi tajnik takrat ustanovljene Kraljeve družbe, predvs ...

                                               

Julij Głowacki

Rodil se je v družini nižjega rudniškega uradnika. Ljudsko šolo je obiskoval v rojstnem kraju, šel leta 1857 na gimnazijo v Ljubljano, kjer je 1865 maturiral in nato študiral prirodopis, matematiko in fiziko na graški in dunajski univerzi. Še pre ...