ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 26
                                               

Parvis

Parvis je odprt prostor pred stolnico ali cerkvijo in okrog nje, še posebej, če je obdan s kolonadami ali portiki, kot je pri baziliki svetega Petra v Rimu. Gre torej za posebno vrsto cerkvenega dvorišča, prednjega dvorišča ali proščadi.

                                               

Pediment

Pediment je v arhitekturi trikotno čelo, ki tvori naklon strehe nad vhodom ; ali podobna oblika se uporablja kot dekoracija nad vrati ali oknom. Pediment bila največja značilnost grškega templja na sprednji strani. Trikotni zid kot površina pedim ...

                                               

Pendantiv

Pendantiv je konstruktivni element, ki omogoča nastaviti krožno kupolo nad kvadratnim elementom ali eliptično kupolo nad pravokotnim prostorom. Pendantivi so trikotni segmenti krogle, zoženi do točke na dnu in razširjeni na vrhu, da vzpostavijo n ...

                                               

Peripter

Peripter je posebno ime za vrsto starogrškega ali rimskega templja, ki ga obdajajo stebri. Pojem se nanaša na uporabljen element za arhitekturno opredelitev zgradbe, obdane okoli zunanjosti s stebriščem na vseh štirih straneh cele, kar ustvarja š ...

                                               

Piano nobile

Izraz Piano nobile je sinonim za Bel étage. Obe obliki izraza sta iz 17. stoletja. Piano nobile se nanaša na dvignjeno reprezentančno nadstropje v vertikalni etažni strukturi. Je nad celotnim pritličjem z okni in je dostopno prek notranjega stopn ...

                                               

Pilon (stavbarstvo)

Pilon je grški izraz za monumentalni vhod v egipčanski tempelj ali mogočna podboja na obeh straneh vrat ali nosilna opornika ali jambora visečega mostu.

                                               

Piramidion

Piramidion je najvišji del ali vršni kamen egipčanske piramide ali obeliska. Egipčani so ga imenovali benbenet in piramido kot celoto povezovali s svetim kamnom benbenom. V egipčanskem Starem kraljestvu so bili piramidioni izdelani predvsem iz di ...

                                               

Portal

V Egiptu je bil portal templjev obkrožen s piloni; v Mezopotamiji so bili portali ločni "Ištarina vrata" v Babilonu; v Helenski umetnosti dobijo trikotni zaključek nad zgornjim nosilcem "Levja vrata" v Mikenah, kar razvijejo Grki v pročelju klasi ...

                                               

Portik

Pórtik je v arhitekturi pokrit prostor s stebri na eni ali treh straneh, navadno pred glavnim vhodom v stavbo. Portik je tudi preddverje, ki vodi do vhoda v stavbo in kjer stebri sli slopi podpirajo strešno konstrukcijo nad njim ali stebrišče obd ...

                                               

Predalčna lesena gradnja

Predalčna lesena gradnja je najbolj znana v Nemčiji, Franciji in Angliji. Ogrodje je iz lesa z vodoravnimi in poševnimi palicami z medprostori, ki so napolnjeni z glinenimi ali opečnimi zidaki ali vrbovim popletom in ometani. Les je bil, razen po ...

                                               

Pritlikava galerija

Pritlikava galerija je arhitekturni okras v romanski arhitekturi. Gre za logičen razvoj slepe arkade in je sestavljena iz arkadne galerije, običajno tik pod streho, vgrajene v debelini stene. Pritlikavo galerijo pogosto najdemo na cerkvenih zvoni ...

                                               

Propileje

Propileje so vsak slavnostni vhod, ki temelji na izvirnih propilejah in se je uporabljal kot vhod na Akropolo v Atenah. Znane so bile tudi v Perziji. Brandenburška vrata v Berlinu in propileje v Münchnu posnemajo osrednji del atenskih propilej.

                                               

Prsobran

Prsobran v obrambni arhitekturi, kot je tista pri mestnem obzidju ali gradovih, je parapet, v katerem se v presledkih pojavijo pravokotne vrzeli ali vdolbine, ki so omogočale streljanje puščic ali drugih izstrelkov v obrambi. Ti presledki ali prs ...

                                               

Rajski vrt

Rajski vrt je oblika vrta staroiranskega izvora, natančneje iz obdobja Ahemenidov, ki je formalen, simetričen in najpogosteje zaprt. Najbolj tradicionalna oblika je pravokotni vrt, razdeljen na štiri četrtine z ribnikom v sredini, štirikratno zas ...

                                               

Rizalit

Rizalit je naziv za izpostavljen del pročelja neke zgradbe, ki po celi višini štrli iz zidne mase, najpogosteje v obliki poligonalne, pravokotne, ovalne ali krožne izbokline, in je s svojim zaključkom lahko višji od strehe, ki jo členi. Rizalit s ...

                                               

Rustika

V klasični arhitekturi je rustika vrsta zidarske tehnike v kamnu, ki vidnim površinam daje izgled kontrasten teksturi z gladko zaključenimi površinami, iz pravokotnih kamnitih blokov imenovanih klesanec. Vidna ploskev vsakega posameznega bloka se ...

                                               

Sima (arhitektura)

Sima je neprekinjen obrobni trak s frizu podobnim ornamentom, običajno je na zidu ali stebru. Lahko je plastična ali samo pobarvana in ima stilizirane rastlinske elemente. Sima grško σιμός simós "kvišku" se nanaša na opečen ali marmorni rob streh ...

                                               

Sklepnik

Sklepnik je v arhitekturi element iz kamna ali lesa, oblikovan tudi kot glavič. Najpogosteje ga najdemo na stropih stavb, zlasti na stičišču lokov ali obokov. V gotski arhitekturi so taki sklepniki pogosto zapleteno klesani z raznim listnim okras ...

                                               

Slop

Slop je pokončen podporni element v arhitekturi in je, drugače od okroglega stebra, pravokotnega prereza. Včasih je, kot steber, členjen na bazo, trup in kapitel. Pogosto je zidan kot stena, lahko pa je sestavljen iz tamburov, ki so značilni za a ...

                                               

Služnik (arhitektura)

Služnik je ime za gradbeni element gotske sakralne arhitekture. To je tanek polsteber, v preseku polovica, četrtina ali tričetrt kroga, in je eden od sestavnih delov snopastega stebra ali pilastra. Služnik običajno poteka od dna, preko celotne ma ...

                                               

Spandrel

Spandrel, redkeje spandril ali splaundrel je prostor med dvema lokoma ali med lokom in pravokotnim zaključkom. Obstaja štiri ali pet sprejetih in sorodnih pomenov za spandrel v arhitekturni in umetnostni zgodovini, predvsem v zvezi s prostorom me ...

                                               

Stavbna plastika

Stavbna plastika ali arhitekturno kiparstvo je plastika postavljena v zvezi z arhitekturo na zunanjosti ali notranjosti stavbe in predstavlja uporabo kiparskih tehnik, ki jih arhitekt in / ali kipar oblikuje v stavbi, mostu, mavzoleju ali drugem ...

                                               

Steber

Steber v arhitekturi in statiki je konstrukcijski element, ki prenaša težo pritiska od zgoraj na druge konstrukcijske elemente spodaj. Izraz steber velja zlasti za veliko okroglo podporo, pogosto profilirano, sestavljeno iz trupa, kapitela in baz ...

                                               

Stilobat

V klasični grški arhitekturi je stilobat zgornja stopnja krepisa, stopničaste ploščadi, na kateri stojijo kolonade tempeljskih stebrov. Ploščad je bila zgrajena na izravnanih sploščenih tleh tik pod templjem. Nekatere metodologije uporabljajo bes ...

                                               

Stoa

Stoa je izraz v starogrški arhitekturi za podolgovato stebrno dvorano ob trgu, po kateri so potekale pešpoti in so se običajno ljudje srečevali ter razpravljali o javnih zadevah. Grška agora je bila običajno obdana s stoami. Stoa je zgradba, pri ...

                                               

Streha

Streha je zgornja obloga stavbe, vključno z vsemi materiali in konstrukcijami, potrebnimi za njeno podporo na stenah zgradbe ali na podstavkih, ki zagotavljajo zaščito pred dežjem, snegom, sončno svetlobo, ekstremnimi temperaturami in vetrom. Str ...

                                               

Strelnica

Strelnica je izoblikovana reža v zidu, v srednjem veku navadno iz klesancev, pozneje zidana, namenjena streljanju. Njega oblika je bila odvisna predvsem od vrste orožja, kateremu je bila namenjena. V 16. stoletju pridejo v modo čudne, povsem deko ...

                                               

Strelovod

Strelovòd je naprava za lovljenje in odvajanje strele v zemljo. Namen strelovoda je, da prepreči škodljive učinke na objekte, naprave in ljudi tako, da odvede elektrino v zemljo po predvidenih vodnikih. Dele strelovoda tvorijo kovinski vodniki. N ...

                                               

Suhozid

Suhozid je gradbeni postopek, po katerem je konstrukcija izdelana iz kamnov brez kakršnega koli veziva, ki bi jih povezalo skupaj. Suhozidne strukture so stabilne zaradi svoje edinstvene konstrukcijske metode, za katero je značilna prisotnost skr ...

                                               

Štirilist

Štirilist, tudi četverolist, je okrasni element, ki je sestavljen iz simetrične oblike, ki tvori celoten obris štirih delno prekrivajočih se krogov istega premera. Najdemo ga v umetnosti, arhitekturi, heraldiki in tradicionalni krščanski simbolik ...

                                               

Tambur

Tambur ali boben je ime za cilindrični arhitektonski element krožnega ali poligonalnega tlorisa, ki nosi kupolo. Na splošno je v obliki valja ali poligonalne prizme. Izvirno se pojavlja v vzhodni cerkveni arhitekturi. Razen kot konstruktiven elem ...

                                               

Tenda

Tenda je sekundarna kritina nameščena na zunanji strani objekta. Običajno sestoji iz akrilne ali poliesterske tkanine, ki je vpeta v kovinsko ali leseno konstrukcijo. Primarna naloga tende je zaščita pred soncem in škodljivimi UV žarki, obenem pa ...

                                               

Tlak (arhitektura)

Tlak je v gradbeništvu in arhitekturi talna površina na prostem ali površinska obloga v notranjosti stavb. Materiali za tlakovanje so asfalt, beton, kamen, kot so kocke, prodniki, umetni kamen, opeka, ploščice in včasih les. V krajinski arhitektu ...

                                               

Triglif

Triglif je arhitekturni izraz za vertikalni rebrasti ploščat element v dorskem frizu, tako imenovan zaradi kotnih kanalov v njih, pri čemer sta dva popolna in en razdeljen, dva poševno odrezana pod kotom ali hemiglif se računata kot eno. Pravokot ...

                                               

Trompa

V arhitekturi je trompa konstrukcija, ki zapolni zgornje kote kvadratnega prostora, tako da omogoča prehod iz poligonalnega tlorisa v okroglino kupole. Druga rešitev tega strukturnega problema je pendantiv, ki se običajno uporablja v zahodni arhi ...

                                               

Venec (arhitektura)

Gejzon je arhitekturni element, pomemben zlasti pri grških in rimskih zgradbah, uporablja pa se tudi v arheoloških publikacijah. Gejzon je del ogredja, ki štrli navzven z vrha friza v dorskem slogu in z vrha friza jonskega in korintskega sloga, k ...

                                               

Vodna fontana

Za druge pomene glejte fontana. Vodna fontana je zgradba pretežno okrasne oblike, čigar namen je urejevati curke vode, ki prihajajo na dan iz naravnih ali umetnih izvirov. Medtem ko je v vodnjakih voda zajeta v večje ali manjše bazene in se obnav ...

                                               

Voluta

Voluta je arhitektonski okrasni element v obliki spirale ali polža. Predstavlja osnovo za jonski slog/red in se nahaja v glavnem jonskem stebru. Pozneje je bila vključena v korintski slog/red in sestavljene stebrne kapitele. Štiri običajno najdem ...

                                               

Vrata (arhitektura)

Vrata so premična ovira, ki se uporablja za zapiranje odprtin in sodijo med stavbno pohištvo. Vrata se odpirajo in omogočajo dostop do bolj ali manj varno zaprtih prostorov. So skoraj nujen del vsake stavbe, saj omogočajo prehod iz zunanjega v no ...

                                               

Zatrep

Zatrep je trikoten vrh stene pod streho na ožji strani stavbe ali zaključna stena na čelni strani dvokapne strehe. Oblika zatrepa in kako podrobno je izdelan, je odvisna od uporabljenega strukturnega sistema, ki odraža podnebje, razpoložljivost m ...

                                               

Zid

Zid je navpična gradbena konstrukcija, ki opredeljuje območje oziroma deli prostore v zgradbi, nosi breme ali nudi zavetje ali varnost. Obstaja veliko različnih vrst zidov, kot so obzidja utrdb ali mest, zidovi stavb, ki so osnovni del zgradbe al ...

                                               

Akropola

Akropola označuje utrjen, najvišji del starih grških mest. Akropolo so v mirnem času uporabljali za sedež uprave in več templjev, v vojnem času pa za trdnjavo, zadnjo črto obrambe mesta. Akropola ali ákron άκρον "najvišja, najvišja, najbolj oddal ...

                                               

Alcazaba

Alcazaba, Alcáçova ali alcassaba je mavrska utrdba v Španiji in na Portugalskem. Beseda izhaja iz arabske besede القصبة, obzidana utrdba v mestu. Po mnenju arhitekta restavratorja, Leopoldo Torres Balbása, je Alcazaba v Málagi prototip vojaške ar ...

                                               

Alcazaba, Málaga

Alcazaba je palačna trdnjava v Málagi, Španija. Zgradili so jo muslimanski vladarju Hammudidi v zgodnjem 11. stoletju. Ime izhaja iz arabskega قصبة, ki pomeni citadelo. Málaška Alcazaba je najbolje ohranjena kasba v Španiji. Pod njo so ruševine r ...

                                               

Barbakan

Barbakan ali Barbakana ima v fortifikaciji dvojen pomen: Barbakan so lahko podporniki kontraforji mestnega obzidja. Če so zidovi utrdbe tanki ali prihaja do deformacij oziroma pokanja, so dodajali kontraforje. Barbakan je mala utrdba ali palisada ...

                                               

Baterijski stolp

Baterijski stolp so v nekaterih gradovih postavili kasneje, predvsem v 16. stoletju po pojavu strelnega orožja, na obrambnem stolpu na zunanji obrambni liniji. Ime izhaja iz besede baterija, to je skupina več topov. Najprimernejši je bil okrogel ...

                                               

Berma

Berma je ravnina, polica ali nasip, ki ločuje dve površini. V arheologiji je berma raven prostor ali obhodna pot med okopom ali obzidjem in vodnim ali suhim obrambnim jarkom. Beseda izhaja iz nizozemskega in nemškega izraza berme, ki pomeni obron ...

                                               

Bivalno-obrambni grad

Bivalno-obrambni grad je vrsta stolpa/gradu, zgrajenega v evropskih gradovih v srednjem veku. Znanstveniki razpravljajo o obsegu besede keep, vendar običajno menijo, da je to velik stolp v gradu, ki je bil namenjen utrjenemu bivališču in zatočišč ...

                                               

Citadela

Citadela je trdnjava, ki je bila zgrajena za potrebe obrambe mesta oz. večjega naselja. Včasih je znotraj citadele vključen tudi starejši grad. Citadela je jedro utrjenega območja mesta. Izraz je pomanjševalnica besede "mesto" in tako pomeni "maj ...

                                               

Citadela v Montpellieru

Citadela v Montpellieru je zgodnja moderna utrdba v mestu Montpellier, v departmaju Hérault v južni Franciji. Zgrajena je bila med letoma 1624 in 1627, po več uporih, po ukazu Ludvika XIII., da bi varovala mesto. V 20. stoletju je postala vojašni ...