ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 25
                                               

Belvedere (arhitektura)

Belvedere ali belvidere je arhitekturna zgradba, ki je namenjena izkoriščanju lepega ali slikovitega razgleda. Medtem ko je belvedere mogoče zgraditi v zgornjem delu stavbe, je dejanska zgradba lahko kakršne koli oblike, bodisi stolp, kupola ali ...

                                               

Bergfrid

Bergfrid je visoki stolp, ki se ga običajno najde na gradovih iz srednjega veka v državah nemško govorečega prostora in državah pod nemškim vplivom. Opisujejo ga kot" prostostoječi, borbeni stolp. "Njegova obrambna funkcija je do neke mere podobn ...

                                               

Brisolé

Brisolé je arhitekturni element, ki zmanjšuje toplotne obremenitve stavb tako, da kontrolirano prepušča sončno svetlobo in toploto. Ščiti tudi pred dežjem, vetrom, snegom in pogledi.

                                               

Bruhalnik (arhitektura)

Bruhalnik je čez zidno črto segajoč odtočni žleb, po katerem odteka deževnica s strehe. Že od antike dalje je bil plastično oblikovan. Še posebej imenitni so bili bruhalniki v gotiki. Je izrezljan ali groteskno oblikovan. Arhitekti so pogosto upo ...

                                               

Brunčica

Brunčica ali odrnica je majhna luknja narejena v zidni strukturi za namestitev koncev palic ali tramov, ki se imenujejo bruna in so namenjena podpiranju zidarskega odra. Brunčice ali odrnice lahko segajo skozi zid in na ta način zagotovijo možnos ...

                                               

Cela

Cela ali naos je notranji prostor v templju v klasični arhitekturi ali trgovina, ki gleda na ulico, v domači rimski arhitekturi. Njeno ohišje brez sten je bilo vzorec še za druge pomene: puščavnikova ali menihova celica, od 17. stoletja dalje cel ...

                                               

Desay Madu Jhya

Desay Madu Jhyā je tradicionalno leseno okno v Katmanduju, ki ga častijo zaradi svoje edinstvenosti. Ime v Nepal Bhasa pomeni okno brez enakega v državi. Okno je postavljeno v fasado stanovanjske hiše v središču Katmanduja. Desay Madu Jhyā je pri ...

                                               

Dimnik

Dímnik je naprava za odvajanje vročih dimnih plinov iz kotlov, peči, talilnih peči ali ognjišč v zunanjo atmosfero. Večinoma so grajeni navpično, ali kolikor je možno navpično, da imajo vroči dimni plini neoviran in enakomeren tok, ter istočasno ...

                                               

Dvižna vrata

Dvižna vrata so vrsta težkih vrat, ki se vertikalno zapirajo in so bila sestavni del strukture vrat pozno antičnih in srednjeveških utrdb in gradov. Dvižna vrata so sestavljena v glavnem iz rešetke v obliki iz lesenih tramov, ki so pogosto še dod ...

                                               

Dvorišče

Dvorišče je omejeno območje, pogosto obdano z ograjo, zgradbo ali kompleksom, ki je odprto proti nebu. Dvorišča so pogost elementi zahodnih in vzhodnih gradbenih vzorcev, tako antični kot sodobni arhitekti pa so jih uporabljali kot tipično in tra ...

                                               

Edikula

V antični rimski religiji, edikula pomeni majhno svetišče. Beseda edikula je pomanjševalnica latinske aedes, tempelj ali hiša. Mnogo edikul so hišna svetišča, kjer so majhni oltarji ali kipi larov in penatov. Lari so bili duhovi prednikov, ki so ...

                                               

Eksedra

Eksedra je v arhitekturi polkrožna vdolbina ali podnožje, pogosto okronano s polovično kupolo, ki je včasih sestavni del fasade zgradbe. V arheologiji označuje polkrožen, običajno razmaknjen, poploščen prostor ali pročelje prazgodovinske kultne z ...

                                               

Enfilada (arhitektura)

V arhitekturi je enfilada nabor sob, ki so formalno povezane med seboj. To je bila splošna značilnost v veliki evropski arhitekturi od baročne dobe dalje, čeprav obstajajo tudi zgodnejši primeri, na primer Rafaelove stance v Apostoski palači. Vra ...

                                               

Entaza

V arhitekturi, entaza pomeni uporabo konveksne krivulje na površini arhitekturnega elementa, v estetske namene. Njena najbolj znana uporaba je pri nekaterih slogih klasičnih stebrov, ko je krivulja majhna in se njihov premer zmanjšuje od spodaj n ...

                                               

Fiala (arhitektura)

Fiala je v gotski arhitekturi vitek, koničast gotski okrasni stolpič s koničasto streho in križno rožo na vrhu; okrasni motiv na opornikih ali okrasnih delih. Navadno iz klesanega kamna. Sprva je tvorila kapo ali krono opornika ali majhne kupole, ...

                                               

Friz

Friz je v arhitekturi del antičnega templja med arhitravom in zatrepom. Friz je mogoče najti na številnih grških in rimskih stavbah, zelo znan je partenonski friz. V notranjosti je, na primer, friz v sobi del stene, ki jo členi ali zaključuje in ...

                                               

Friz iz Base

Friz iz Base je marmorni visoki relief iz 23 panelov, dolg 31 m in 0.63 m visok, ki je krasil notranjost cele v templja Apolona Epikurijskega v Basu. Odkrila sta ga leta 1811 Carl Haller in Charles Cockerell in naslednje leto izkopala ekspedicija ...

                                               

Ha-ha ovira

Ha-ha je ugreznjen krajinsko oblikovan element, ki ustvarja vertikalno oviro, hkrati pa ohranja neprekinjen pogled na pokrajino. Zasnova vključuje rušnat nagib, ki je poševno nagnjen navzdol na strmo navpično lice, podobno zidanemu podpornemu zid ...

                                               

Hipostil

Beseda hipostil izvira iz starogrške besede ὑπόστυλος, hypóstȳlos, kar pomeni "pod stebri". V Grčiji je hipostil le velika dvorana s streho, ki je podprta zaradi premostitve s stebri ali slopi. V Egiptu se je hipostilna dvorana uporabljala kot ar ...

                                               

Iluzionistično stropno slikarstvo

Iluzionistično stropno slikarstvo, ki vključuje tehnike perspektive di sotto v sù in quadratura, je tradicija v renesančni, baročni in rokoko umetnosti, v kateri se za ustvarjanje iluzije uporabljajo trompe loeil, perspektivna orodja, kot so skra ...

                                               

Interkolumnij

Interkolumnij v arhitekturi razmik med stebri v nizu, merjeno na dnu trupa stebra od osi do osi. V klasični, renesančni in baročni arhitekturi je bil interkolumnij določen z definicijo, ki jo je v 1. stoletju pr. n. št. določil rimski arhitekt Vi ...

                                               

Ištarina vrata

Ištarina vrata so bila osma vrata v notranjost Babilona. Zgrajena so bila okoli 575 pr. n. št. po ukazu kralja Nebukadnezarja II. na severni strani mesta. Izkopana so bila v začetku 20. stoletja in rekonstrukcija z originalnimi opekami je zdaj pr ...

                                               

Kanelura

Kanelura ali kanelira је pojem iz starogrške arhitekture in je navpičen žleb na kamnitem stebru klasičnih redov, kot tudi na pilastrih). Kanelure najdemo na vseh treh vrstah stebrov grških klasičnih redov; dorskem, jonskem in korintskem, kot tudi ...

                                               

Kariatide

Kariatide so ženski kipi, ki prevzemajo vlogo podpornih stebrov v arhitekturi. Grški izraz kariatides dobesedno pomeni device iz Karije, antičnega mesta na Peloponezu. V tem mestu je bil znan tempelj, posvečen boginji Artemidi v vlogi karijske Ar ...

                                               

Kazemata

Kazemata je zaprt, pokrit prostor v trdnjavi, zlasti za zaščito posadke pred topniškimi in bombnimi napadi, včasih napačno postanejo krilo. Prvotno je bil to izraz za obokano komoro v trdnjavo. V oklepnih bojnih vozilih, ki nimajo kupole za glavn ...

                                               

Kiklopski zid

Kiklopski zid je gradbena tehnika, ki za zidanje uporablja masivne, pogosto megalitske kamnite bloke, ki so praviloma le malo obdelani ter spojeni v zid na suho, brez veziva. Pri tem najenostavnejšem načinu zidanja so nepravilni kamniti bloki nan ...

                                               

Klesanec

Klesanec je fino površinsko obdelan zid ali posamezen kamen, ki je bil obdelan do kvadra ali vzidan v zid. To je najboljša kamnita zidarska enota, ki jo je Vitruvij imenoval kot opus isodomum ali manj pogosto trapez. Natančno odrezan "na vseh str ...

                                               

Kolonada

Kolonada je v arhitekturi naziv za niz stebrov, ki nosijo strešno konstrukcijo. Postavljali so jih, da so nosile ostrešja templjev, portikov pa tudi kot samostojne objekte, s katerimi so želeli naglasiti dostop do objekta ali spomenika.

                                               

Kolosalni red

V klasični arhitekturi je kolosalni red klasični red, pri katerem stebri ali pilastri potekajo čez dve ali več nadstropij. Istočasno se manjši red lahko pojavi v arkadi ali oknih in vratih v nadstropjih, ki so v območju kolosalnega reda. Ena od p ...

                                               

Konzola (arhitektura)

Konzola je konstrukcijski element v arhitekturi in gradbeništvu, ki je na eni strani vpeta v zid ali steber, na drugi strani pa prosto visi. Služi za pritrditev in nošenje delov zgradbe, cevovodov in podobno. Lahko so lesene, kamnite, jeklene, ar ...

                                               

Krepidom

Krepidom je arhitekturni izraz za del strukture starodavnih grških stavb. Krepidom je ploščad iz več slojev, na kateri je zgrajena stavba. Krepidom ima običajno tri ravni. Vsaka raven je lahko nižja in se postopoma dviguje navzgor ter sestavlja s ...

                                               

Križna roža

Križna roža je naziv za okrasni element gotske in neogotske arhitekture v obliki štirih stiliziranih vejic ali listov, ki oblikujejo križ. Motiv se pogosto pomnoži, tako da obstaja več primerov dvojnih križnih rož. Običajno se nahajajo na konici ...

                                               

Lizena

Lizena – tudi imenovana pilastrski trak – je arhitekturni izraz za ozek, nizek relief, navpični navidezni steber na steni. Spominja na pilaster, a nima baze ali kapitela.

                                               

Ločni opornik

Ločni opornik je posebna oblika opornika, sestavljena iz loka, ki se razteza od zgornjega dela stene do slopa z veliko maso, da se na tla prenesejo stranske sile, ki potiskajo stene navzven, sile, ki izhajajo iz obokanih kamnitih stropov in zarad ...

                                               

Lok (arhitektura)

Lok je v arhitekturi oziroma gradbeništvu usločen nosilni gradbeni element z dvema opornima mestoma - stebroma, ki premošča razdaljo med njima in hkrati podpira težo. Struktura je uporabna, ker pretvori raztezno napetost pri premoščanju razdalje ...

                                               

Loža

Loža je arhitekturni element, ki je navadno postavljen v zgornjem nadstropju, redkeje v pritličju. Zunanja stena je odprta, navadno jo podpira niz stebrov ali lokov. Lože so lahko nameščene bodisi na sprednji strani, bodisi ob strani stavbe in ni ...

                                               

Luneta (arhitektura)

Luneta je arhitekturni prostor v obliki polmeseca, ki je različno napolnjen s kiparskim okrasom, poslikan, zastekljen, napolnjen z vdolbinami ali praznino. Luneta nastane, ko vodoravni venec – preklada, tudi arhitrav, preseka okroglast lok na niv ...

                                               

Mašikula

Mašikula ali izlivni pomol je odprtina v tleh med podpornimi konzolami parapeta, skozi katero so na napadalce ob vznožju obrambnega zidu lahko metali kamne ali drugo gradivo, kot je vrela voda ali olje. Zasnova je bila uvedena v srednjem veku v E ...

                                               

Metopa

V klasični arhitekturi je metopa pravokoten arhitekturni element, ki zapolnjuje prostor med dvema triglifoma v dorskem frizu, ki je dekorativni pas med arhitravom in vencem na pročelju ali okoli celega templja. Metopa je pogosto poslikana ali je ...

                                               

Moskovsko kremeljsko obzidje

Moskovsko kremeljsko obzidje je obrambni zid, ki obdaja Moskovski kremelj, prepoznaven po značilnih zarezah (cinah in njegovih stolpih. Prvotno obzidje je bilo verjetno preprosta lesena palisada s stražarskimi stolpi, zgrajena leta 1156. Kremeljs ...

                                               

Nepravi obok

Nepravi obok/lok, tudi konzolni obok/lok je način gradnje loka/oboka, ki uporablja arhitekturno tehniko izgradnje konzole za premostitev prostora ali odprtine v konstrukciji, kot je vhod v steni, hodnik ali most. Konzolni obok se je uporabljal tu ...

                                               

Obelisk

Obelísk je visok monoliten kamnit spomenik kvadratnega prereza, ki se na vrhu zaključi s piramido. Razvili so ga stari Egipčani. Kot simbol je vplival na mnoge kasnejše oblike objektov, kot so stolp, minaret, zvonik, televizijski stolp in podobno ...

                                               

Obok

Obok ali svod je arhitekturni izraz za obokano obliko, ki se uporablja za izdelavo stropa nad prostorom ali strehe. Deli oboka izvajajo bočni pritisk, ki zahteva ustrezno proti silo. Obokom zgrajenim pod zemljo le-ta daje vso zahtevano odpornost. ...

                                               

Ogredje (arhitektura)

Etablatura je nadgradnja preklad in pasov, ki ležijo vodoravno nad stebri, ki počivajo na svojih kapitelih. Entablature so glavni elementi klasične arhitekture in se pogosto delijo na arhitrav, friz in venec. Grški in rimski templji so nastali na ...

                                               

Okno

Ôkno je prozorna ali prosojna odprtina v steni, vratih ali vozilu, ki omogoča prehod svetlobi in, kadar ni zaprto, tudi zraku in zvoku. Okna so običajno zastekljena ali pokrita s katerim drugim prosojnim materialom. Na svojem mestu jih držijo okv ...

                                               

Okulus (arhitektura)

Okulus je ime za odprtino krožne oblike, pogosto manjših dimenzij, običajno na vrhu kupole, lahko pa tudi na tamburju ali na katerem od zidov. Tnan je že iz Rima Panteon, Rim|Panteon in se nadaljuje v srednjem viku, posebej pogost je v arhitektur ...

                                               

Opornik

Opornik je osrednji konstruktivni in nosilni element gotske cerkve. Sestavljen je iz stebra in včasih opornega loka. Opornik se uporablja za izpeljavo pritiska oboka in obremenitve vetra na cerkveno ladjo in visoki kor ter ambulatorij. Oporniki s ...

                                               

Opus quadratum

Opus quadratum je prastara tehnika zidne zveze iz obdelanih, kvadratnih kamnitih blokov, pogosto enake višine, včasih tudi podobne ali enake dolžine. V Evropi se je ta tehnika najprej pojavila na tleh današnje Grčije in je bila pogosto uporabljen ...

                                               

Paličevje

Paličevje je navpični ali vodoravni element, ki tvori delitev med enotami okna ali zaslona ali se uporablja dekorativno. Pri razdelitvi sosednjih okenskih enot je njihov primarni namen stalna podpora zasteklitvi okna. Njihov sekundarni namen je z ...

                                               

Paličje

Paličje tudi predálčje je v inženirstvu konstrukcija, ki je sestavljena iz več elementov – palic. Palica je nosilni element, ki je členkasto vpet na obeh straneh. Poznamo dve vrsti paličij: ravninske in prostorske.