ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 226
                                               

XXXX

Znamka XXXX je bila ustanovljena leta 1924, zaščitila pa jo je pivovarna Castlemaine Brewers, ki je kasneje postala pivovarna Castlemaine Perkins. Na prvih steklenicah z znamko XXXX je bila na etiketi narisana skica pivovarne, ki je z raznimi dod ...

                                               

Luna\TBWA

Luna \TBWA je slovenska oglaševalska agencija. Med drugim dela za podjetja A1 Slovenija, NLB, Krka, Beiersdorf, Mars, Nissan, BMW in Henkel. Luna \TBWA vodi OMD Slovenija in regionalno mrežo TBWA Adriatic z agencijami v Zagrebu, Beogradu, Sarajev ...

                                               

Studio 3S

Studio 3S, podjetje za tržne komunikacije d. o. o., je slovenska oglaševalska agencija s celovito ponudbo storitev na področju odnosov z javnostmi, oglaševanja ter medijskega načrtovanja in zakupa. Med njene naročnike sodijo UNICEF, Rdeči križ Sl ...

                                               

VBG

VBG je slovenski oblikovalski studio. Med drugim dela za podjetja Elan Snowboards, Umek, 1605, Status, Ipi. Agencijo sta leta 1999 ustanovila Gregor Žakelj in Boštjan Žakelj.

                                               

Spletno oglaševanje

Spletno oglaševanje je vrsta oglaševanja, ki se pojavlja na spletnih straneh. Postalo je pomembna komponenta elektronskega poslovanja. Spletno oglaševanje lahko vključuje upravljanje z informacijami, stike z ljudmi, podporni servis in prodajo. Up ...

                                               

Oglaševanje preko družbenih omrežij

Oglaševanje preko družbenih omrežij opisuje spletno oglaševanje, ki ga omogočajo storitve ponujene s strani družbenih omrežij. Največja prednost, ki jo ponuja oglaševanje te vrste, je, da lahko oglaševalci lažje dosežejo ciljno skupino, saj jim d ...

                                               

Optimizacija spletnih strani

Optimizacija spletnih strani je postopek, ki se uporablja v procesu izdelave spletnih strani, je proces zboljšanja vidljivosti spletišča ali spletnih strani na spletnih iskalnikih prek naravnih oz. neplačanih iskalnih rezultatov. Vsak spletni isk ...

                                               

Plačilo za klikanje

Plačilo za klikanje je poslovni model za spletno storitev, ki deluje kot posrednik med oglaševalcem in potrošnikom. PTC stran oglašuje določeno stvar ali storitev, za katero je oglaševalec plačal določeno vsoto denarja. Prodajajo se nekakšni ogla ...

                                               

Serapeum

Serapeum ali serapejon je tempelj ali druga verska ustanova, posvečena helenistično-egipčanskemu bogu Serapisu, ki združuje vidike Ozirisa in Apisa v počlovečeni obliki ter so jo sprejeli ptolemejski Grki v Aleksandriji. Bilo je več takih verskih ...

                                               

ACTA

ACTA oz. trgovski sporazum za boj proti ponarejanju je dogovor za oblikovanje novih standardov zaščite globalne intelektualne lastnine, ki razprave iz bolj demokratičnih večstranskih forumov, kot sta Svetovna trgovinska organizacija STO in Svetov ...

                                               

Lateranski sporazumi

Lateranski sporazumi so dogovori, ki so jih podpisali 11. februarja 1929 predstavniki Kraljevine Italije in Svetega sedeža. Ime so dobili po Lateranu, večjem kompleksu vatikanskih zgradb na ozemlju Italijanske republike, katera mu priznava ekster ...

                                               

Odprta meja

Odprta meja je meja, ki omogoča prosti pretok ljudi med različnimi jurisdikcijami z omejenim ali neomejenim gibanjem. Meja je lahko odprta zaradi namernega omogočanja prostega pretoka ljudi ali pa kot posledica neustreznega izvrševanja jurisdikci ...

                                               

Secesija (politika)

Secesija je v politiki odstop manjšinske skupine od državne celote za dosego avtonomije ali odstop od socialne ideologije za uveljavitev opozicijskega gibanja. Manjšinsko skupino sestavljajo predstavniki tistega dela prebivalstva, ki noče več pri ...

                                               

Sodišče Evropske unije

Sodišče Evropske unije, prej Sodišče Evropskih skupnosti, je bilo ustanovljeno leta 1952 in je vrhovna sodniška oblast Skupnosti. Njena vloga je priskrbeti pravno zaščito za zagotovitev interpretacije in uresničevanje predpisov Evropske unije v s ...

                                               

UNIMARC

UNIMARC je univerzalni MARC format, ki ga je razvila IFLA leta 1977 zaradi nekompatibilnosti z drugimi nacionalnimi MARC formati. Glavni namen je bil ustvariti internacionalni oz. univerzalni format za shranjevanje in mednarodno izmenjavo bibliog ...

                                               

Izbrisana (film)

Izbrisana je celovečerni film, ki ga je napisal in režiral Miha Mazzini po lastnem romanu. Svetovno premiero je imel na A festivalu Tallinn Black Nights Film Festival 2018, 25. novembra 2018, slovensko pa 25. februarja 2019 v Cankarjevem domu. V ...

                                               

Pomnilnik prevodov

Pomnilnik prevodov so orodja za računalniško podprto prevajanje, ki prevajalcu omogoča shranjevanje že prevedenih enot in njihovo ponovno uporabo pri nadaljnjih prevajalskih projektih. Gre za podatkovno zbirko prevodnih enot, navadno povedi ali k ...

                                               

Prevajalsko namizje

Prevajalsko namizje, tudi program s pomnilnikom prevodov, je program za računalniško podprto prevajanje. Vsa prevajalska namizja uporabljajo pomnilnik prevodov in terminološko bazo, večina pa ponuja tudi vzporejevalnik besedil. PP-programi so lah ...

                                               

Terminološka baza

Orodje za upravljanje terminologije mora uporabniku omogočati, da sam definira bazo glede na lastne potrebe. Ne glede na to, katera polja v bazo vključi, je posamezni vnos sestavljen iz glave vnosa, kamor se shranjujejo administrativni podatki, i ...

                                               

Vzporejanje (pomnilnik prevodov)

Vzporejanje je način ustvarjanja pomnilnika prevodov. Program za vzporejanje razdeli s pomočjo segmentacijskih pravil izvirnik in prevod na prevodne enote, nato pa jih vzporedno uredi. Program pri postopku poravnave upošteva, da se en izhodiščni ...

                                               

Zgodovina prevajalskih namizij

Prevajalsko namizje je moralo iti skozi številne faze razvoja, preden je postalo to, kar poznamo danes - večnamenski program s pomnilnikom prevodov, terminološko bazo, vzporejevalnikom besedil in v nekaterih primerih celo strojnim prevajalnikom.

                                               

Strojno prevajanje

Strojno prevajanje je postopek, pri katerem računalniški program analizira besedilo in brez posredovanja človeka proizvede ciljno besedilo. Izraza ne smemo zamešati z računalniško podprtim prevajanjem, ki zajema predvsem prevajalska namizja s pom ...

                                               

Amebis Presis

Prevajalni sistem Presis podjetja Amebis je prvi sistem za strojno prevajanje, ki vključuje slovenski jezik, in deluje na osnovi pravil. Spletna različica nudi brezplačno prevajanje iz slovenščine v angleščino in obratno ter iz nemščine v slovenš ...

                                               

Apertium

Apertium je platforma za računalniško prevajanje, razvita s podporo španske vlade ter Univerze v Alicanteju. Platforma je odprtokodna in izdana pod licenco GNU GPL. Apertium je nastal kot eden izmed pogonov za računalniško prevajanje v projektu O ...

                                               

Bing Translator

Bing Translator je storitev, ki jo ponuja podjetje Microsoft v sklopu storitev Bing in omogoča strojno prevajanje dokumentov ali spletnih strani v različne jezike. Storitev se je najprej imenovala Live Search Translator, nato Windows Live Transla ...

                                               

Evalvacija strojnih prevajalnikov

Obstaja veliko metod za evalvacijo strojnih prevajalnikov. Ta članek se ukvarja predvsem z evalvacijo prevodov, ne s funkcionalnostjo in drugimi lastnostmi strojnih prevajalnikov.

                                               

GIZA++

GIZA++ je brezplačno orodje za statistično strojno prevajanje, ki se uporablja za učenje modelov IBM 1-5 in za model poravnave besed Hidden Markov. GIZA++ je razširitev programa GIZA, ki ga je razvila skupina za statistično strojno prevajanje na ...

                                               

Google Prevajalnik

Google Prevajalnik je brezplačni spletni prevajalnik, ki je na voljo od leta 2007. Z njim se prevaja neposredno, z vnašanjem besedila na njegovi spletni strani, pri čemer uporabnik sam izbere jezikovni par ali pa prevajalniku pusti, da sam zazna ...

                                               

Pristop z vmesnim jezikom

Pristop oz. metoda z vmesnim jezikom, tudi interlingua, je eden izmed klasičnih pristopov k strojnemu prevajanju. Znotraj strojnega prevajanja na osnovi pravil je ta pristop alternativa direktnemu prevajanju in transfernemu prevajanju. Prevajalni ...

                                               

Statistično strojno prevajanje

Statistično strojno prevajanje je vrsta strojnega prevajanja, ki temelji na večji količini vzporednih besedil, iz katerih se s statističnimi algoritmi izračunavajo verjetnosti prevodne ekvivalence za posamezne jezikovne enote. Strokovnjaki na pod ...

                                               

Strojno prevajanje na osnovi primerov

Strojno prevajanje na osnovi primerov skupaj s statističnim strojnim prevajanjem spada med pristope k strojnemu prevajanju na podlagi podatkov. Oba pristopa za svoje delovanje uporabljata dvojezični korpus z vzporednimi besedili, metoda na osnovi ...

                                               

Svetovalni odbor za računalniško obdelavo jezika

Alpac je bila komisija sedmih strokovnjakov z Johnom R. Pierceem na čelu, ki jo je leta 1964 ustanovila vlada ZDA, da bi ta ocenila napredek in prihodnost računalniškega jezikoslovja v širšem in strojnega prevajanja v ožjem smislu. Poročilo Alpac ...

                                               

SYSTRAN

SYSTRAN je eno najstarejših podjetij, ki je specializirano za strojno prevajanje. Leta 1968 ga je ustanovil dr. Peter Toma. SYSTRAN je opravljal obsežna dela za Ministrstvo za obrambo Združenih držav Amerike in za Evropsko komisijo. SYSTRAN nudi ...

                                               

Trados

SDL Trados je programska oprema za računalniško podprto prevajanje, ki omogoča ustvarjanje in urejanje terminologije in baze prevodov.

                                               

Transferno strojno prevajanje

Transferno strojno prevajanje je eden izmed klasičnih pristopov k strojnemu prevajanju in v sklopu strojnega prevajanja na osnovi pravil alternativa direktnemu prevajanju in interlingui. Transferna metoda strojnega prevajanja temelji na vmesnih p ...

                                               

Zgodovina strojnega prevajanja

Prve zamisli o strojnem prevajanju segajo v 17. stoletje; leta 1629 je René Descartes predlagal univerzalni jezik z ujemajočimi se pomeni v različnih jezikih z istim simbolom. Vendar pa so bili prvi koraki v tej smeri narejeni šele po 2. svetovni ...

                                               

Elie Wiesel

Eliezer Elie Wiesel KBE (ˈ ɛ l i v i ˈ z ɛ l, jidiš אליעזר ויזל‎, Elyezer Vizel ;, romunsko-ameriški pisatelj, profesor, nobelovec, * 30. september 1928, † 2. julij 2016. Bil je avtor 57 knjig, napisanih večinoma v francoščini in angleščini, vklj ...

                                               

Diagram stelacije

Diagram stelacije je v geometriji ravninski dvorazsežni diagram stranske ploskve poliedra, ki kaže premice, kje se druga stranska ploskev seka z njo. Premice dvorazsežni prostor razdelijo na področja. Področja, ki se ne sekajo s kakšnimi naslednj ...

                                               

Eulerjev diagram

Eulerjev diagram je pripomoček, ki omogoča prikazovanje množic in njihovih odnosov. Prvo uporabo teh diagramov pripisujejo švicarskemu matematiku, fiziku in astronomu Leonhardu Eulerju. Nekateri jih imenujejo Eulerjevi krogi. Diagrami so tesno po ...

                                               

Smeško

Smajli ali po slovensko smeško se je v Sloveniji prvič pojavil konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Znak je delo francoskega novinarja Franklina Loufranija iz leta 1971. Z njim je v francoskem časniku France Soir označeval članke oz. zgodb ...

                                               

Stavka v Trboveljski premogovni družbi

Niti en delavec ni delal v času stavke v Trboveljski premogovni družbi. Delavstvo premogovnika je nastopilo z zahtevami po povišanju mezd do take mere, da bo možno živeti skromno in ne več beraško. Delavstvo je zahtevalo, da se mu prizna eksisten ...

                                               

Dan spomina na transspolne osebe

Dan spomina na transspolne osebe se zgodi vsako leto na 20. november in je čas, ko se spomnimo vseh transspolnih oseb, ki so preminule zaradi nasilja iz sovraštva in transfobije z namenom opozarjanja na nenehno nasilje, ki ga je deležna transspol ...

                                               

Dan vidnosti transspolnih oseb

Dan vidnosti transspolnih oseb obeležujemo vsako leto 31. marca in je posvečen praznovanju transspolnih oseb in ozaveščanju o diskriminaciji transspolnih oseb po vsem svetu. Praznik je ustanovila ameriška transspolna aktivistka Rachel Crandall le ...

                                               

Stonewallski upor

Stonewallski upor je poimenovanje več spontanih, nasilnih demonstracij članov skupnosti LGBT, ki so vzniknile kot odziv na policijske racije v zgodnjem jutru 28. junija 1969 v gejevskem lokalu Stonewall Inn v soseski Greenwich Village na Manhatta ...

                                               

Podzemna železnica

Podzémna želéznica ali metró je oblika železniškega množičnega javnega prevoza. Običajno je vsaj del tirov postavljen v predore, ki so izkopani pod mestom in se temu zato reče podzemna železnica. Ponekod je metro na dvignjenih tirnicah nad tlemi, ...

                                               

Kazanska podzemna železnica

Kazanska podzemna železnica je sistem javne podzemne železnice, ki oskrbuje mesto Kazan v ruski avtonomni republiki Tatarstan. Trenutno ga sestavlja ena proga v dolžini 16.7 km z enajstimi postajami, odprta leta 2005, v dolgoročnem načrtu pa so š ...

                                               

Londonska podzemna železnica

Londonska podzemna železnica je sistem javne podzemne železnice, ki oskrbuje mesto London in dele sosednjih grofij Buckinghamshire, Essex in Hertfordshire na jugovzhodu Anglije v Združenem kraljestvu. Omrežje ima 270 postaj in približno 400 km pr ...

                                               

Metropolitanska železnica

Metropolitanska železnica je bila železniški sistem, ki je med leti 1863 in 1933 oskrboval mesto London. Glavna linija je potekala od mestnega jedra proti severozahodu, kjer so zdaj predmestja predela Middlesex. Prva proga je povezovala City s ko ...

                                               

Moskovska podzemna železnica

Moskovska podzemna železnica je začela delovati 15. maja 1935. Takrat so odprli odsek" Sokolniki – Park kulturi "in vejo" Ohotnyj rjad – Smolenskaja ". Skupna dolžina prve obratujoče proge je znašala 11.2 km. Danes moskovska podzemna železnica pr ...

                                               

Tbilisijski metro

Metro v Tbilisiju je hitri tranzitni sistem javnega prevoza v Tbilisiju v Gruziji. Odprt 11. januarja 1966, je bil četrti sistem podzemne železnice v nekdanji Sovjetski zvezi. Kot druge nekdanje sovjetske metroje je večina postaj zelo globoko in ...