ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 225
                                               

Špekulacija

Špekuliranje je nakup sredstva z upanjem, da bo v bližnji prihodnosti postalo bolj dragoceno. Pri financah je špekuliranje tudi praksa vpletanja v tvegane finančne transakcije, da bi skušali izkoristiti kratkoročna nihanja tržne vrednosti finančn ...

                                               

Tehnična analiza

Tehnična analiza je študija trgov, predvsem z uporabo grafov za napovedovanje prihodnjih gibanj cen. Študije se nanašajo na podatke o cenah, številu transakcij in odprtih terminskih pogodbah. Z analizo teh podatkov je nemogoče napovedati prihodno ...

                                               

Defender (projekt)

Defender je mednarodni projekt, ki je primarno financiran s strani Evropske komisije v okviru programa Obzorje 2020. Namen projekta, ki traja med letoma 2017 in 2020, je "identifikacija tveganj na kritični energetski infrastrukturi in storitvah, ...

                                               

Električno omrežje

Električno omrežje je sistem povezanih objektov in naprav, ki omogočajo prenos električne energije od proizvajalca do neposrednega porabnika. Je del elektroenergetskega sistema in je zaradi svoje pomembnosti obravnavano kot kritična infrastruktura.

                                               

Elektroenergetski sistem

Elektroenergetski sistem je mreža električnih delov, ki so namenjeni proizvodnji, prenosu, hrambi in porabi električne energije. Zaradi pomembnosti za sodoben svet se smatra za del kritične infrastrukture. Primer elektroenergetskega sistema je el ...

                                               

Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije

Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije je ministrstvo Vlade Republike Slovenije, ki je odgovorno za področje infrastrukture in s tem povezanimi področji. Trenutni minister za infrastrukturo Republike Slovenije je Jernej Vrtovec.

                                               

Naftna ploščad

Naftna ploščad oz. platforma je velika struktura na morju, ki se uporablja za vrtanje, črpanje, procesiranje nafte ali plina. Kdaj se uporablja tudi za kratkotrajno hranjenje produktov. Pridobljeno nafto pošiljajo naprej po podmorskih naftovodih ...

                                               

COinS

ContextObjects in Spans je metoda za vdelavo bibliografskih metapodatkov v HTML kodo spletnih strani. To omogoča, da bibliografska programska oprema objavi strojno berljive bibliografske elemente, ki jih prebere odjemalčeva programska oprema za u ...

                                               

Aes grave

Aes grave je izraz, s katerim numizmatiki označujejo ulite bronaste kovance, ki so bili v 4. in 5. stoletju pr. n. št. v obtoku v osrednji Italiji. Kovanci so bili na splošno označeni s črkama I in S in kroglicami, ki so pomenile maso v unčah. St ...

                                               

Aes rude

Aes rude je bila bronasta palica, ki so jo kot nekakšen pradenar uporabljali v antični Italiji v prehodnem obdobju med blagovno menjavo in uvedbo okroglih kovancev iz žlahtnih kovin. Italijansko gospodarstvo proti sredini 1. tisočletja pr. n. št. ...

                                               

Aes signatum

Aes signatum je bil ulit kos brona s standardno ali nestandardno maso in kakovostjo in izbočenim žigom izdajatelja ali proizvajalca, ki se je kot nekakšen pradenar uporabljal v osrednji Italiji pred uvedbo ulitih kovancev sredi 4. stoletja pr. n. ...

                                               

Antoninijan

Antoninijan je bil kovanec Rimskega cesarstva, vreden dva denarija. Kovanec je bil sprva srebrn, kasneje pa zaradi razvrednotenja denarja bronast. Antoninijan je vpeljal cesar Karakala na začetku leta 215 kot srebrnik, ki je bil zelo podoben dena ...

                                               

Argenteus

Argenteus, je bil srebrn kovanec Rimskega cesarstva, ki so ga kovali od Dioklecijanove denarne reforme leta 294 do leta 320, ko ga je cesar Konstantin zamenjal s srebrno silikvo. Po masi in čistosti je bil podoben denariju iz Neronovega obdobja. ...

                                               

As (rimski kovanec)

Rimljani so okoli leta 280 pr. n. št. umaknili iz obtoka grške kovance in jih nadomestili s paličastimi in kasneje z grobimi okroglimi bronastimi aes rude. Istočasno so v denarni sistem uvedli tudi kovance z ulomljenimi vrednostmi asa kvartuncija ...

                                               

Aureus

Aureus, rimski zlatnik, na začetku vreden 25 srebrnih denarijev. V obtoku je bil od 1. stoletja pr. n. št. do začetka 4. stoletja n. št., ko ga je zamenjal solidus. Bil je približno enako velik kot denarij, vendar zaradi večje vsebnosti zlata tež ...

                                               

Bizantinski kovanci

V Vzhodnem rimskem cesarstvu sta se po padcu Zahodnega rimskega cesarstva sprva uporabljaki predvsem dve vrsti kovancev: zlati solid in različni bronasti kovanci. Proti koncu cesarstva se je zlat denar umaknil iz obtoka. Uporabljati so se začeli ...

                                               

Denarij

Denarij, majhen rimski srebrn kovanec, ki so ga začeli kovati med drugo punsko vojno leta 211 pr. n. št. Postal je najbolj pogost kovanec v rimskem denarnem sistemu, vendar je zaradi zmanjševanja mase in vsebnosti srebra počasi izgubljal svojo vr ...

                                               

Dupondij

Dupondij je bil medeninast kovanec Rimske republike in Rimskega cesarstva, ki je veljal 2 asa ali ½ sesterca ali 1/8 denarija. Dupondij so uvedli v Rimski republiki kot velik ulit kovanec, ki je že na samem začetku tehtal manj kot dva funta. Na p ...

                                               

Grška lepta

Grška lepta je naziv za manjši del rzličnih valut, ki so se ali se uporabljajo na grškem govornem področju od antike do danes. Beseda "lepta" pomeni "majhen" ali "tanek". V vzhodnem Sredozemlju, v antičnem času je bila lepta zmeraj kovanec majhne ...

                                               

Kamniti denar

Kamniti denar je ena od oblik denarja in ga najdemo na otoku Yap. Ker na otoku ne pridobivajo kovin, kot denar uporabljajo velike kamnite diske, imenovane" fei ". Ti kamniti" kovanci "– za obdelavo kamnov je, podobno kot za kovanje metalnih kovan ...

                                               

Kvadrans

Kvadrans je bil bronast rimski kovanec, vreden četrtino asa. V Rimski republiki je bil v obtoku od samega začetka obdobja ulitih bronastih kovancev. Na njem so bile tri pike, ki so označevale vrednost treh uncij. Na prednji strani kovanca je bilo ...

                                               

Kvinarij

Kvinarij je bil majhen srebrn rimski kovanec, vreden pol denarija. Kvinarij se je skupaj s srebrnim sestercem koval samo nekaj let po uvedbi denarija leta 211 pr. n. št. Vreden je bil 5 asov. Kovanec so ponovno uvedli leta 101 pr. n. št. kot nado ...

                                               

Semis

Semis, starorimska merska enota. Kot masna enota je meril ½ libre = 163.7 g, kot dolžinska enota ½ pesa čevlja = 148 mm, kot ploskovna enota pa ½ iugera = jutro = 1260 m 2.

                                               

Sesterc

Sesterc je bil rimski kovanec, ki se je sprva imenoval semis-tertius – poltretji, ker je bil vreden 2 ½ asa. V Rimski republiki je bil majhen srebrnik, ki so ga izdajali bolj redko, v Rimskem cesarstvu pa velik medeninast kovanec. Označen je bil ...

                                               

Silikva

Silikva je sodobno ime za drobne rimske srebrnike, ki so se kovali v 4. stoletju in kasneje. V času, ko so bili v obtoku, je latinski izraz siliqua pomenil utežno enoto, opredeljeno kot 1/24 mase rimskega solidusa. Izraz siliqua izhaja iz semena ...

                                               

Solidus

Solidus je uvedel cesar Dioklecijan leta 301, vendar se je v obtoku razširil šele leta 312 pod cesarjem Konstantinom I. kot stalna zamenjava za rimski aureus. Kovanec je tehtal 1/72 rimske libre približno 328.9 g 24 grško-rimskih karatov čistega ...

                                               

Tetarteron

Tetarteron je bil naziv dveh različnih bizantinskih kovancev: zlatega, ki je bil v obtoku od 960. let do 1092 vzporedno s histamenom, in bakrenega, ki je bil v obtoku od leta 1092 do druge polovice 13. stoletja.

                                               

Južnoazijsko združenje za regionalno sodelovanje

Južnoazijsko združenje za regionalno sodelovanje ali kratko SAARC je bilo ustanovljeno 8. decembra 1985 v Daki. Sedež organizacije in njenega sekretariata je v nepalskem glavnem mestu Katmandu. Ustanovne članice so Indija, Pakistan, Bangladeš, Ne ...

                                               

Socialna država

Socialna država je država, ki si za cilj postavlja socialno varnost in socialno pravičnost za vse svoje prebivalce. Pojem zajema normativne in institucionalne ukrepe države ter javno financiranje obvladovanja tistih tveganj, ki ogrožajo socialno ...

                                               

Minimalna plača

Minimalna plača je določena minimalna plača na uro, dan, teden ali mesec, ki jo delodajalec lahko plačati svojemu zaposlenemu in za katerega lahko zaposleni zakonito proda svoje delo. Minimalno plačo je mogoče določiti pravno in neformalno, na pr ...

                                               

Minimalna plača v Sloveniji

Zakon o minimalni plači določa pravico do minimalne plače, njeno višino ter način njenega določanja in objave. Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če je pri delodajalcu v Republiki Sloveniji zaposl ...

                                               

Fevdalna posest

Fevdalna posest je posest, ki je bila predmet fevdnega razmerja med seniorjem, ki je posest podelil v fevd, in vazalom, ki je fevd skupaj z zemljiščem prejel, obenem pa je bila predmet fevdalnih odnosov med fevdalci in tlačani Ker je bila v fevda ...

                                               

Pronoja

Pronoja je bila bizantinska oblika fevdalizma, ki je temeljila na dodeljevanju cesarske zemlje in njenih dohodkov zaslužnim posameznikom v zameno za usluge cesarstvu. Najpogostejša usluga je bila vojaška služba. Takšen sistem nagrajevanja je uved ...

                                               

Neverbalna komunikacija

Neverbalna komunikacija je način sporazumevanja iz katerega so izvzete besede in izključeni simboli kot nadomestki besed. Raziskave kažejo, da se ljudje ne sporazumevajo le z besedami in da je v socialnih interakcijah kar 65 % celotne komunikacij ...

                                               

Tomo Martelanc

Od leta 1953 do 1959 je delal kot novinar in komentator v zunanjepolitični redakciji Radia Ljubljana. Kasneje je bil dopisnik Jugoslovanske radio-televizije iz Londona do leta 1963. Od 1963 do 1965 je bil glavni urednik TV programa RTV Ljubljana. ...

                                               

Acetilsalicilna kislina

Acetílsalicílna kislína, tudi aspirín, je salicilatna učinkovina, ki se pogosto uporablja kot analgetik, antipiretik in antiflogistik. Prvič jo je leta 1897 sintetiziral Felix Hoffmann, kemik farmacevtskega podjetja Bayer. Salicilna kislina, glav ...

                                               

Audi

Audi je nemški proizvajalec prestižnih avtomobilov s sedežem v Ingolstadtu. Avtomobili te znamke se proizvajajo v Ingolstadtu, Neckarsulmu, Gjuru, Bratislavi, Bruslju, Changchunu, Aurangabadu in Martorellu. August Horch * 1868, † 1951 je 14. nove ...

                                               

Bandidos

Bandidos je bila blagovna znamka mešane pijače s pivom z dodatkom arom Pivovarne Laško, uvedena leta 2003. Ukinjena je bila leta 2015. Namenjena je bila predvsem mladim, novosti željnim pivcem. Pivovarna je pivo te znamke prozvajala v različnih o ...

                                               

Bayer

Bayer je nemško kemično in farmacevtsko podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1863. Sedež podjetja je v kraju Leverkusen v Nemčiji. Bayerjeva področja poslovanja vključujejo zdravila za uporabo v humani in veterinarski medicini; potrošniški zdra ...

                                               

Coca-Cola

Coca-Cola je popularna gazirana brezalkoholna pijača podjetja Coca-Cola, ki je nekoč vsebovala izvlečke rastlin koke in kole, ima precej kofeina in nekaj ortofosforne kisline. V slovenščini se je izraz v poslovenjeni obliki kokakola uveljavil tud ...

                                               

Cockta

Cockta je gazirana brezalkoholna osvežilna pijača in ena od najbolj uveljavljenih in prepoznavnih blagovnih znamk družbe Droga Kolinska d.d., sedaj v lasti hrvaškega mednarodnega koncerna Atlantic Grupa d.d.

                                               

Čokolešnik

Čokolešnik je blagovna znamka pšenične kaše za hitro pripravo, ki jo je ljubljansko podjetje Kolinska na trg poslalo leta 1980. Je v lasti hrvaškega podjetja Podravka, ki od leta 1970 izdeluje Čokolino, Čokolešniku podoben izdelek. Čeprav je Koli ...

                                               

Donat Mg

Donat Mg je blagovna znamka mineralne vode, ki jo podjetje Atlantic Droga Kolinska pridobiva iz vrtin v Rogaški Slatini. Na trg je prišla leta 1976 kot naslednica Donata. Najmočnejša trga zanjo sta Slovenija in Rusija. Leta 2018 je bila njena pla ...

                                               

Eurokrem

Eurokrem je dvobarvni sladki čokoladni namaz z okusom lešnikov in kakava, ki ga je proizvedla tovarna Swisslion Group v Gornjem Milanovcu, Srbija, približno 120 kilometrov južno od Beograda. Eurokrem je bil najbolj priljubljen tovrstni izdelek po ...

                                               

Harp Lager

Harp Lager je svetlo lager pivo, blagovna znamka podjetja Diageo. Za irski trg ga proizvaja pivovarna The Great Northern Brewery, Dundalk, za kanadski trg Labatts brewery, za britanskega pa Hydes brewery. Uvoznik za Avstralijo je podjetje Carlton ...

                                               

Jägermeister

Jägermeister je aperitiv s 35 % alkohola, narejen iz 56 različnih vrst zelišč in začimb. Je vodilni izdelek podjetja Mast-Jägermeister iz Wolfenbüttla, Spodnja Saška, Nemčija.

                                               

Kinder Bueno

Kinder Bueno je čokolada, ki jo izdeluje italijansko podjetje Ferrero. Kinder Bueno, del blagovne znamke Kinder Čokolada, je vafelj, polnjen z lešnikovo kremo s čokoladnim oblivom. Prodaja se v pakiranjih po dva, tri, šest, in v škatlah po dvanaj ...

                                               

Monte (blagovna znamka)

Monte je blagovna znamka nemškega podjetja Zott, ki obsega sladice in sladke napitke. Na nemški trg je prišla 1. aprila 1996. Od leta 2003 jo predstavlja maskota Monti Med letoma 1997 in 2001 se je ta znamka razširila v ostale države srednje, vzh ...

                                               

Nutella

Nutella je ime priljubljenega lešnikovega čokoladnega namaza, ki izvira iz Italije. Razvili so ga v italijanski družbi Fererro, na trgu pa je že vse od leta 1964.

                                               

Oh Henry!

Oh Henry! je vrsta čokolade, ki vsebuje arašide, karamel in mehki karamel, ki so obliti s plastjo čokolade. Leta 1920 jo je začelo prodajati podjetje Williamson Candy Company iz Chicaga, Illinois. Po legendi naj bi se čokolada Oh Henry! imenovala ...