ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 19
                                               

Spletna umetnost

Spletna umetnost je zvrst umetnosti, ki je nastala v sredini 1990. let, ko se je internet iz akademskega omrežja razširil za javno rabo na spletu. Internet tedaj še ni bil komercializiran niti ni bil vseprisoten.

                                               

Stendhalov sindrom

Stendhalov sindrom ali Firenški sindrom je psihosomatsko stanje, ki vključuje hitro bitje srca, omedlevico, zmedenost in celo halucinacije, ki se domnevno pojavljajo, ko so posamezniki preveč izpostavljeni predmetom ali pojavom velike lepote.

                                               

Vallée des Merveilles

Vallée des Merveilles je visoka dolina v narodnem parku Mercantour v francoskih Primôrskih Alpah. Območje zahodno od Roya do 2872 m visokega Mont Béga z okolico je bila včasih poledenel. Je izolirano območje, z ostrim gorskim podnebjem in gorsko ...

                                               

Verdunski oltar

Verdunski Oltar, imenovan tudi Klosterneuburški oltar je oltarni nastavek iz leta 1181, ki jo je izdelal Nikolaj iz Verduna. Delo, ki ga hranijo v samostanu Klosterneuburg, predstavlja vrhunec srednjeveške poznoromanske in zgodnjegotske zlatarske ...

                                               

Umetnostna zgodovina

Umetnostna zgodovina je humanistična veda, ki se ukvarja z razvojem likovne umetnosti. Ohranja spomin na umetnine in jih z raziskovanjem okoliščin nastanka pojasnjuje. Kot samostojna akademska disciplina se je uveljavila v 2. polovici 19. stoletj ...

                                               

Žitni krog

Žitni krogi so geometrični vzorci, ki se pojavljajo v raznovrstnem žitu v različnih državah, največkrat v Združenem kraljestvu.V preteklosti so bili ljudje mnenja, da so žitni krogi delo hudiča in so nanje gledali negativno. Nekateri so danes mne ...

                                               

Koncept operacij

Koncept operacij je dokument, ki opisuje značilnosti predlaganega sistema z vidika posameznika, ki bo uporabljal ta sistem. To se uporablja za komunikacijo kvantitativnih in kvalitativnih značilnosti sistemov za vse interesne skupine. CONOPS se p ...

                                               

Domobranstvo

Domobranstvo wehr) je naziv za vojaško formacijo, ki lahko označuje regularne oborožene sile določene države ali pa paravojaške organizacije v sklopu države oz. drugih organizacij.

                                               

Popolnjevanje oboroženih sil

Popolnjevanje oboroženih sil je celota ukrepov in postopkov, ki oboroženim silam zagotavljajo načrtovane kontingente moštva, živine in materialnih sredstev v miru in vojni Ožje gledano je popolnjevanje dodeljevanje posameznikov, enot, kosa opreme ...

                                               

Vojaška obveznost

Vojaška obveznost ali vojaška dolžnost je v nekaterih državah z zakonom urejena dolžnost državljanov, da določen čas izvajajo določene obveznosti v oboroženih silah. Predstavlja neprostovoljni nabor določenih delov populacije z namenom vključiti ...

                                               

Vojaška znanstvena fantastika

Vojaška znanstvena fantastika je podzvrst znanstvene fantastike, ki se osredotoča na obravnavo različnih vidikov vojskovanja v prihodnosti. Razširjena je predvsem v Združenih državah Amerike in po eni strani odraža ljubezen tamkajšnjega občinstva ...

                                               

Vojaške formacije

Vojaške formacije so večje, sestavljene vojaške enote, ki pa so sposobne samostojnega delovanja na bojišču. Izraza vojaške formacije in vojaška enota se večinoma uporabljata kot sopomenki.

                                               

Vojaški čini

Vojaški čini označujejo rang/položaj v vojaški hierarhiji, na katerega se navezujejo dolžnosti, odgovornost in pravice pripadnika oboroženih sil. Po navadi ima vsak rod oboroženih sil lasten sistem; za primerjavo med rodovi pa skrbijo činovni raz ...

                                               

Vojna enciklopedija

‎ Vojna enciklopedija je splošno vojno delo, ki je nastalo v SFRJ in bilo izdano dvakrat: leta 1958 in 1970.

                                               

Duševno zdravje na delovnem mestu

Delo ima izredno pomembno vlogo v posameznikovem življenju. Večina aktivne populacije preživi na delovnem mestu vsaj tretjino svojega življenja, zato predstavlja prav delovno okolje eno izmed najpomembnejših življenjskih okolij. Duševno zdravje a ...

                                               

EMedicine

eMedicine.com, Incorporated je spletna klinična medicinska baza znanja, ki so jo leta 1996 ustanovili Scott Plantz, MD FAAEM, dr. Jonathan Adler, dr. MS FACEP FAAEM, računalniški inženir Jeffrey Berezin. Temeljni koncept je bil ustvariti veliko s ...

                                               

Raziskava o zdravju, procesu staranja in upokojevanja v Evropi

Raziskava o zdravju, procesu staranja in upokojevanja v Evropi SHARE je interdisciplinarna mednarodna baza mikropodatkov o zdravju", socio-ekonomskem položaju, socialnih in družinskih omrežjih več kot 55.000 posameznikov starejših od 50 let, iz 2 ...

                                               

Ročno premeščanje bremen

Ročno premeščanje bremen je uporaba človeškega telesa za dvigovanje, spuščanje, nakladanje, razkladanje ali prenašanje bremen. Breme je lahko živo ali neživo. Večina proizvodnih ali distribucijskih sistemov zahteva nekaj ročnega premeščanja. Klju ...

                                               

Zdravilo

Zdravilo je pripravek, ki se uporablja za zdravljenje, lajšanje, preprečevanje ali odkrivanje bolezni oziroma je namenjen za učinkovanje na zgradbo telesa ali njegovo delovanje. Načeloma vsebuje eno ali več zdravilnih učinkovin ter različne pomož ...

                                               

Zdravstvena pismenost

Zdravstvena pismenost pomeni funkcionalno pismenost v zvezi z zdravjem in opredeljuje veščine in znanja, potrebna za razumevanje bolezni in zdravljenja, ter zmožnost učinkovite orientacije in delovanja znotraj zdravstvenega sistema. Gre za posame ...

                                               

Živo srebro v ribah

Ribe in lupinarji kopičijo živo srebro v svojih telesih, pogosto v obliki metiliranega živega srebra, zelo strupene organske spojine živega srebra. Ribji izdelki so pokazali, da vsebujejo različne količine težkih kovin, zlasti živega srebra iz on ...

                                               

Bagno a Morbo

Bagno A Morbo je naselje v Italiji, v deželi Pisi, v pokrajini Тoskani. Po oceni iz 2011 je v zaselku živelo 29 prebivalcev. Naselje se nahaja na nadmorski višini 455 m.

                                               

Barbar

Barbari, je bil naziv v staro-grščini za vse ki so slabo ali niso nikakor govorili grško. Medtem so bili barbari za Rimljane bili neomikani in neizobraženi ljudje. Danes uporabljajo naziv barbar za osebo, ki se ne zna ali noče vklopiti v družbo i ...

                                               

Dekolonizacija

Dekolonizacija je odprava kolonializma, pri kateri domač narod vzpostavi in vzdržuje neodvisnost lastnih ozemelj od prvotnega kolonialista. Večinoma se nanaša na proces razkroja velikih imperijev po drugi svetovni vojni, ki so bili ustanovljeni š ...

                                               

Dežela

Slovenska beseda izhaja iz glagola" držati ", zaradi česar se je zgodnejša oblika glasila" držela ". Ta je še zabeležena pri nekaterih starejših prekmurskih piscih. S tem je pojem sopomenski s pojmom" država "in torej označuje držo, držanje skupa ...

                                               

Kulturni boj

Kultúrni bôj je obdobje v slovenski zgodovini s konca 19. stoletja, v 80. in 90. letih, ko je Rimsko-katoliška cerkev skušala prevzeti večji vpliv v kulturnem in političnem življenju. Dogajanje je bilo pod vplivom razmer v RKC po prvem vatikanske ...

                                               

Mrliški zbor

Mrliški zbor imenujemo rimski zbor, zborovanje ali sinodo, ki je 897 obsodila in kaznovala sicer navzočega, toda le kot mrliča, papeža Formoza.

                                               

Seznam zgodovinskih vsebin

Seznam zgodovinskih vsebin zajema vse članke, ki se nanašajo na zgodovino oz. obravnavajo zgodovinsko pomembne gesla. Osnovni namen seznama je nadzorovanje sprememb.

                                               

Dualizem

Dualizem je delitev oziroma reduciranje celotne resničnosti na dva med sabo ločena in nezamenljiva dela. Izraz izhaja iz latinske besede duo, ki pomeni dva. Uporablja se v religioznem, filozofskem, psihološkem in redkeje v političnem smislu. Tipi ...

                                               

Starodobnik

Starodobnik ali oldtimer je starejše dobro ohranjeno vozilo. Status starodobnika podeli vozilu na podlagi dokumentov nacionalne zveze homologacijski organ. Podeli se lahko vozilu, ki je starejše od 30 let, ohranjeno in tehnično vzdrževano tako, d ...

                                               

Vstaja polabskih Slovanov leta 983

Vstaja polabskih Slovanov leta 983 je bila vstaja Polabskih Slovanov, v glavnem Obodritov, Ljutičev, ki so živeli vzhodno od reke Labe v današnji severovzhodni Nemčiji. Vstaja je bila uperjena proti pokristjanjevanju in germanizaciji Slovanov od ...

                                               

Zgodovinski viri

Zgodovinski viri so sledovi človeškega življenja in delovanja v preteklosti, ki jih glede na njihove značilnosti razdelimo na: abstraktne zgodovinske vire. avdiovizualne zgodovinske vireIzdelujemo in uporabljamo jih od 20. stoletja dalje in mater ...

                                               

Doktrina

Doktrina je po SSKJ sistem teorij z določenega področja oziroma nazor ali načelo, včasih tudi togo, neživljenjsko mnenje. V večini jezikov, ki jo uporabljajo, je beseda ohranila originalni pomen, to je predmet poučevanja. Na primer Marksova doktr ...

                                               

Državna nagrada za znanstvenoraziskovalno in razvojno delo

Prve državne nagrade na Slovenskem za znanstvenoraziskovalno in razvojno delo je leta 1957 podelil Sklad Borisa Kidriča. Sklad je od leta 1957 do 1991 podeljeval Kidričeve nagrade kot najvišje priznanje za znanstvenoraziskovalno delo. Od leta 199 ...

                                               

Interdisciplinarnost

Interdisciplinarnost je tip akademskega sodelovanja, pri katerem specialisti iz različnih akademskih disciplin delajo k skupnim ciljem. Interdisciplinarni programi se navadno razvijejo iz prepričanja, da običajne discipline same po sebi niso zmož ...

                                               

Komisija za ženske v znanosti

Komisije za ženske v znanosti deluje kot ekspertno telo ministrstva, pristojnega za znanost v Sloveniji. Za štiriletno mandatno obdobje je bila ustanovljena leta 2001 tedaj z daljšim nazivom Komisije za uveljavitev vloge žensk v znanosti. Ker je ...

                                               

Nagrada Republike Slovenije za znanstvenoraziskovalno delo

Nagrade Republike Slovenije za znanstvenoraziskovalno delo so najvišje državne nagrade za znanstvenoraziskovalno delo in so se podeljevale od leta 1992 do 1997.

                                               

Nagrada za teoretske in uporabno teoretske razprave na razpisane teme

Nagrade za teoretske in uporabno teoretske razprave na razpisane teme je podeljeval Sklad Borisa Kidriča in so se predlagale na podlagi razpisa nagradnih tem. Nagrade so se podeljevale od leta 1957 do 1961. Od leta 1961 naprej so se podeljevale n ...

                                               

Polihistor

Polihístor je človek, ki je poznavalec več, raznolikih strok. Danes več ni strokovnjaka, ki bi bil polihistor, saj je znanje postalo tako razvejano in obsežno, da ga posameznik ne more več vsega obvladati. Če vzamemo za primer fiziko, se znanstve ...

                                               

Psevdoznanost

Psevdoznanost so izjave, prepričanja ali prakse, za katere se trdi, da temeljijo na znanosti ali dejstvih, vendar pa so nezdružljive z znanstveno metodo in nimajo ustrezne znanstvene podpore. Psevdoznanstvene trditve so si pogosto karakteristično ...

                                               

Raziskovalna skupnost Slovenije

Raziskovalna skupnost Slovenije je bila ustanovljena 23. julija 1970 z Zakonom o raziskovalni dejavnosti. Bila je samostojna pravna oseba. Leta 1989 je prenehala z delom. RSS je s svojimi strokovnimi telesi dajala Upravnemu odboru Sklada Borisa K ...

                                               

Spekter

Spékter v večini primerov pomeni porazdelitev med raznolikimi možnostmi med obema skrajnostma. V preteklosti je imela beseda nekoliko drugačen pomen. Pri valovanju je spekter porazdelitev gostote energijskega toka valovanja po frekvenci. Kadar je ...

                                               

Stereologija

Stereologija je interdisciplinarna metodologija o postopkih, ki omogočajo kvantitativne ocene o tri-dimenzionalni notranji zgradbi teles ali njihovih sestavin iz dve-dimenzionalnih prerezov skoznje. Izvorno so stereologijo opredelili kot ˝prostor ...

                                               

Znanstveno delo

Znanstveno delo je sistematično metodično raziskovanje. Z znanstvenim delom se v splošnem ukvarjajo na višjih šolah in v raziskovalnih ustanovah. Z znanstvenim delom se med ostalim ukvarjajo tudi podiplomski študentje. Deli se na teoretično in em ...

                                               

Seznam avtobusnih postaj v Sloveniji

Seznam avtobusnih postaj v Sloveniji. Avtobusna postaja Tržič Avtobusna postaja Hrastnik Avtobusna postaja Brežice Avtobusna postaja Vrhnika Avtobusna postaja Ajdovščina Avtobusna postaja Bled Avtobusna postaja Novo Mesto Avtobusna postaja Sloven ...

                                               

Seznam fakultet v Sloveniji

Ekonomska fakulteta Univerza v Ljubljani ERUDIO Izobraževalni center samostojni visokošolski zavod Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerza v Mariboru Evropska pravna fakulteta samostojni visokošolski zavod

                                               

Seznam ljudskih univerz v Sloveniji

Ljudska univerza Murska Sobota Ljudska univerza Krško Ljudska univerza Velenje Ljudska univerza Lendava Ljudska univerza Lenart Ljudska univerza Jesenice Ljudska univerza Nova Gorica Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza Ljudska univerza Šk ...

                                               

Seznam slovenskih pravljic

Deklica in Kač Deklica in pasjeglavci Deklica veka Deček Jarbol Drava, Sava, Soča Divji mož Divja žena Deklica za ogledalom Dve ciklami ali Na svetu je dovolj prostora za vse

                                               

Seznam praznikov z oznako Svetovni dan

Tovrstni dnevi imajo za glavni cilj ozaveščanje svetovnega prebivalstva, da bi kakor koli pripomogli zoper problem, na katerega se praznik navezuje. Seznam praznikov z oznako Svetovni dan.

                                               

Seznam prvih

Prva človeka na Mount Everestu: Edmund Percival Hillary in šerpa Tenzing Norgay. 1953 Prvi slepi človek na Mount Everestu: Erik Weihenmayer, 2001 Prva ženska na Mount Everestu: Džunko Tabei. 1975