ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 18
                                               

Religije v Evropi

Religija v Evropi je imela skozi evropsko zgodovino eno ključnih vlog v razvijanju in smereh evropske umetnosti, kulture, filozofije in pravne ureditve. Glavna vera v Evropi je Krščanska. V manjših številih je prisotna Judovska, zaradi imigracij ...

                                               

Romanje

Pobožnost romanja je razširjena v večini religij. V islamu je romanje v Meko ena od temeljnih dolžnosti vernika. Budisti romajo od enega do drugega templja v pričakovanju razsvetljenja. Judje romajo v spomin na dolgo potovanje njihovih prednikov ...

                                               

Seznam verskih vsebin

Adam in Eva - Adam in Eva apokrifna izročila - agnosticizem - Ahura Mazda - Alah - Albanska pravoslavna cerkev - Aleksandrijska pravoslavna cerkev - Ameriška pravoslavna cerkev - Amiši - Anastazij I. - anbon - angel - Angra Manij - animizem - Ant ...

                                               

Staroverstvo

Slovansko staroverstvo oziroma stara vera ali rodnoverstvo oziroma rodna vera je eno od sodobnih imen za obnovljeno politeistično etnično religijo Slovanov in njeno ponovno oživljanje med slovanskimi narodi. Staroverci častijo bogove starih Slova ...

                                               

Teozofija

Teozofija, se je razvila v 19. stoletju z namenom duhovno razgledanih posameznikov, ki so poskušali pomagati premagovati družbene in verske konflikte v svetu. To so storili s pomočjo ustanavljanja Teozofskih društev v 44 državah takratnega sveta. ...

                                               

Univerzalni unitarizem

Univerzálni unitarízem je duhovna usmeritev, ki je nastala z združenjem, tudi organizacijskim, dveh svobodomiselnih religijskih usmeritev, univerzalizma in unitarizma. V več deželah so občestva univerzalizma-unitarizma priznana kot verske skupnos ...

                                               

Verska svoboda

Vérska svobôda ali svoboda verovanja je družbeno načelo. ki zagovarja svobodo posameznika ali skupnosti, da goji prepričanja in opravlja dejanj v okviru kakega sistema verovanj, samostojno izven ustaljenega verskega sistema ali kot ateist. Verska ...

                                               

Verska zgradba

Verska zgradba je zgradba, ki je namenjena izključno za opravljanje bogoslužja. Od religije do religije ter od regije se take zgradbe razlikujejo po notranji opremi, velikosti, simboliki.

                                               

Votivni dar

Votivni dar je eden ali več predmetov, ki so prikazani ali shranjeni brez namena izterjave ali uporabe na svetem kraju v verske namene. Taki predmeti so značilni za sodobne in starodavne družbe in so izdelani zato, da bi z njimi pridobili naklonj ...

                                               

Avionika

Avionika je skupek elekronskih sistemov, ki so uporabljeni na letalih, satelitih in vesoljskih plovilih. Vključujejo sisteme za komunikacijo, navigacijo, avtomatizacijo leta, prikaz podatkov in različne druge funkcije. Termin izhaja iz angleškega ...

                                               

Daljinsko ogrevanje

Daljínsko ogrévanje je način ogrevanja stavb, pri katerem toploto prenašamo od večjega vira toplote k porabnikom po cevnem omrežju. Snov s katero prenašamo toploto je najpogosteje voda ali vodna para. Vir toplote je centralna kotlovnica ali topla ...

                                               

Elektronika

Elektrónika je področje elektrotehnike, s poudarkom na električnih napravah, s katerimi krmilimo. Te naprave so sestavljene iz gradnikov, ki jim rečemo elektronski elementi: tranzistor, dioda, triak, elektronka, kondenzator, upor, dušilka. S pove ...

                                               

Elektrotehnika

Eléktrotéhnika je področje tehnike, ki obravnava pojave povezane z električnim nabojem. Najbolj znani pojavi so: električna sila, magnetna sila, segrevanje tokovodnika in fiziološki učinki. Električna energija je ekološko prijazna, sam prenos ele ...

                                               

Gradbeništvo

Gradbeništvo je tehnična stroka, ki se ukvarja s projektiranjem, statičnimi in dinamičnimi izračuni, gradnjo, sanacijo in končno porušitvijo grajenih objektov.

                                               

Hidrotehnika

Hidrotehnika je tehnična veda, ki se ukvarja s proučevanjem lastnosti in dinamike voda, načrtovanjem in gradnjo vodnih objektov in naprav za uravnavanje vodnega režima, rabo voda, izkoriščanje vodne energije, ter objektov komunalnega inženirstva. ...

                                               

Izkoristek

Izkorístek je v fiziki in tehniki brezrazsežno razmerje med oddano in vloženo energijo. Izraža se ga s številom, enakim ali manjšim od 1 ter večjim od 0, kar pomeni, da se ga lahko ponazori z odstotki. Energijske izgube predstavljajo razliko med ...

                                               

Konstruiranje

Konstruíranje je z vidika psihologije dela ustvarjalno-duhovna dejavnost, ki zahteva znanje: naravoslovnih znanosti, proizvodnih tehnik, nauke o gradivih, nauke o konstruiranju, znanje in izkušnje s področja, za katerega se konstruira. Z vidika m ...

                                               

Kranjska stena

Kranjska stena, poimenovana tudi lesena kašta, je rešetkasta zložba iz lesa in kamenja, ki se kot tradicionalna tehnika za varstvo pred škodljivim delovanjem voda in erozije uporablja pri urejanju vodotokov in sanaciji erozijskih žarišč ter pogoj ...

                                               

Mazalna mast

Mazalna mast se v tehniki uporablja pri vseh gibljivih strojnih elementih kot so, zglobi, zobčeniki, drsne ploskve, včasih pa tudi na izpostavljenih mestih kot površinska zaščita. Masti za te namene morajo imeti homogeno strukturo, mehansko konsi ...

                                               

Meja plastičnosti

Meja plastičnosti je tista meja, ki povzroči prvo trajno raztezanje. Pri nateznem preizkusu je to tista napetost, pri kateri se nanadoma pojavi znaten raztezek brez prirastka napetosti. Ta lastnost gradiv izhaja iz nenadnega zdrsa na mejah krista ...

                                               

Plavž

Plavž ali Visoka peč je industrijska talilna peč za pridobivanje surovega železa iz oksidnih rud z redukcijo in taljenjem na visoki temperaturi. Plavž je visok tudi do 40 m in ima obliko cevastega jaška, ki se proti spodnji tretjini stožčasto šir ...

                                               

Šoba

Šoba je v tehniki zoženo mesto na vhodu ali izhodu cevi. V šobi se spreminja hitrost snovi, s tem pa tudi tlak, kar oblikuje tok tekočine pri izstopu iz šobe.

                                               

Tehnična keramika

Tehnična keramika se je pojavila okoli leta 1950 za potrebe takratne moderne industrije, najprej v elektrotehniki, včasih jo imenujejo tudi inženirska keramika. Mnogi običajni keramični materiali so trdi, porozni in lomljivi, zato v tehnične name ...

                                               

Toleranca (tehnika)

Toleranca v tehniki je običajno izražena v odstotkih nominalne vrednosti in se imenuje tudi stopnja zaupanja, ker določa mero, do katere je različna dejanska vrednost sprejemljiva kot nominalna vrednost. Na primer, za naročeno meter dolgo cev, je ...

                                               

Toplarna

Toplárna je proizvodni obrat v katerem se iz goriva proizvaja toplota in električna energija po načelu soproizvodnje. Toplarna se razlikuje od termoelektrarne po tem, da se toplota, ki je v TE odvečen stranski proizvod, zajema v koristni obliki i ...

                                               

Trdnost

Tŕdnost 1 Trdnost gradiva je največja obremenitev, ki jo material zdrži preden se poruši. Trden material nikoli ni ne krhek ne mehak. Trdnost materialov določamo eksperimentalno, na preizkušancih standardnih oblik. Preizkusi se razlikujejo po vrs ...

                                               

Vesoljsko plovilo

Vesóljsko plovílo je vozilo, ki lahko potuje skozi vesoljski prostor. Če ima plovilo človeško posadko, potem je govora o vesoljski ladji, če pa je brez posadke, se imenuje vesoljska sonda.

                                               

Vztrajnik

Vztrájnik je del stroja, največkrat v obliki okrogle plošče ali kolesa, ki je namenjen blaženju sunkov krožnega gibanja ali shranjevanju energije. Vztrajnik je del stroja, poenostavljena okrogla plošča, ki je pritrjena na vrtečo se gred in služi ...

                                               

Akvarel

Akvarel je slikarska tehnika s kitajskim tušem in prozornimi, v vodi topljivimi barvili. Termin se uporablja tudi za slike, izdelane v tej tehniki. Akvarel je lahkotna slikarska tehnika izvajalsko pa zelo zahtevna. Značilnost akvarela je, da se v ...

                                               

Atribut (umetnost)

Atribut je v umetnosti razpoznavno znamenje, pridevek, po katerem prepoznamo figuralno predstavljeno osebo. Povezujejo jo s čudežem ali posebnim doživetjem v njenem življenju. Primer: Neptunov trizob, ključ sv. Petra, apostoli, muze. Ločimo nasle ...

                                               

Bonsaj

Bonsaj je umetnost vzgoje drevesc in rastlin, ki jih ohranjajo majhne. To običajno naredimo tako, da drevo raste v majhnem lončku ali podstavku in mu obrezujemo veje ter korenine. Bonsaji naj bi rastli v oblike, ki so prijetne na pogled. Za najbo ...

                                               

Cvetličarstvo

Floristika ali cvetličarstvo je splošen izraz za nauk o cvetju. Ime izhaja iz latinskega imena Flora, ki je rimska boginja cvetja in mladosti. Opisuje nego in skrb za cvetje, ravnanje z njim, ustvarjanje različnih kreacij iz cvetja oz. aranžiranj ...

                                               

Gemologija

Gemologija je veda, ki se ukvarja z različnimi vrstami surovih in brušenih kamnov, ki jih uporabljajo za izdelovanje nakita in okrasnih predmetov ali pa jih zbirajo zbiralci. Osnovni gemološki pojmi so: sinteze in umetni kamni, zgradba kristalov, ...

                                               

Grafit (umetnost)

Grafit je risba, napis ali slika na javni površini narejen s kredo, ogljem ali sprejem. Grafit je tipičen za subkulturo velikih mest in pogosto vsebuje politična sporočila oz. uporniški odnos do socialnih norm.

                                               

Humanistika

Humanistika je izraz za znanstvene discipline, ki proučujejo človeka, njegovo umetnost in kulturo večinoma z uporabo analitičnih in kritičnih metod, za razliko od naravoslovja in družboslovja, ki uporabljata empirične metode. Sodobnejši zbirni te ...

                                               

Kliše

Klišé, iz francoskega cliché, v sodobni rabi označuje trditev, besedno zvezo, izraz ali misel, ki je zaradi pogostosti rabe izgubila izrazno moč. Oznaka kliše ima negativen prizvok, temelji na osebnem dojemanju in je pogojena s kontekstom. Oznaka ...

                                               

Litografija

Litografija ali kamnotisk je grafična tehnika odtisa risbe s kamnite plošče na papir. Litografija predstavlja enega najpomembnejših tiskovnih postopkov za razmnoževanje narisanih slik. Postopek je med letoma 1796 in 1798 iznašel Nemec Aloys Senef ...

                                               

Lošč

Lóšč, emájl ali posteklína je v prah zmleto steklo, ki se s taljenjem veže za kovinsko podlago pri temperaturah 750–850 ºC ali 800–900 ºC. Prah se pri povišani temperaturi stali, po hlajenju pa nastane čvrsta steklena prevleka na kovinski površin ...

                                               

Perzefonin sarkofag

Perzefonin sarkofag je rimski marmorni sarkofag iz prve četrtine 3. stoletja pr. n. št., v katerega je bil morda 28. januarja 814 pokopan Karel Veliki v aachenski stolnici. Zdaj je na ogled v aachenski stolnični zakladnici.

                                               

Petroglif

Petroglifi so piktogramske in logogramske slike, nastale s klesanjem oz. dolbenjem površine skale, brušenjem ali praskanjem kamnite površine. Petroglife najdemo po vsem svetu in so največkrat povezani s prazgodovinskimi ljudmi. Beseda izvira iz g ...

                                               

Poosebljenje

Poosébljenje ali poosebítev je največkrat z žensko figuro predstavljena ideja, abstraktni pojem, čustvo. opremljena je z ustreznimi atributi in pogosto tudi z napisom. Videz lika z obraznimi potezami, držo, simboli, kar najbolj nazorno izražajo ž ...

                                               

Premiera

Premiera je prva javna izvedba odrskega dela, ki je lahko: glasbeno delo, gledališko delo, lahko pa je tudi prvo javno predvajanje filma v kinematografih. Premiera je pogosto medijsko odmeven dogodek za povabljene goste, ki ga avtorji priredijo z ...

                                               

Razstava

Razstava je prireditev, na kateri so umetniški ali drugi predmeti postavljeni na ogled obiskovalcem. Najpogostejši razstavani prostori so galerije, muzeji, različne avle, pa tudi lokacije na prostem: parki, ulice, ipd. Razstave so praviloma organ ...

                                               

Relief (umetnost)

Relief ali pridvig je kiparsko oblikovanje, kjer kipar oblikuje figure ali druge oblike, ki ne stojijo prosto ampak so vezane na ravnino oziroma od nje odstopajo. Podobe so deloma spojene s podlago oziroma ozadjem, deloma pa izstopajo iz nje. Izr ...

                                               

Renesansa

Renesansa je obdobje evropske zgodovine, ki pokriva razpon med 14. in 17. stoletjem in označuje prehod iz srednjega veka v novi vek. Tradicionalni pogled se je bolj osredotočal na zgodnje vidike renesanse in trdil, da je to prelomnica od preteklo ...

                                               

Restavriranje

Restavriranje tudi restavrácija je postopek, s katerim se nekaj prenovi ali preuredi. Restavriranje je predvsem obnavljanje, obnovitev, zlasti starih ali poškodovanih umetnin. Lahko pa pomeni tudi: Restavrácija pa je lahko tudi vzpostavitev družb ...

                                               

Retorika

Retórika ali govórništvo je veda, ki se ukvarja s pravilnim govorjenjem, izbranim besedjem, pravilno artikulacijo, suverenim in uglajenim nastopom, prezentnim obnašanjem, obvladovanjem mimike in gestikulacije ter sposobnostjo z zapisovanjem govor ...

                                               

Ringlemerska skodelica

Ringlemerska skodelica je zlata bronastodobna posoda iz ringlemerske gomile v bližini Sandwicha v angleški grofiji Kent, ki je bila najdena leta 2001.

                                               

Sedem svobodnih umetnosti

Sedem svobodnih umetnosti ali lat. Septem artes liberales, je pojem ki je nastal leta 415, označuje pa tri stopnje govorne umetnosti - trivium in štiri stopnje umetnosti povezane z znanjem o številih - kvadrivium, skupaj pa tvorijo celokupno člov ...

                                               

Seznam evropskih umetniških gibanj

Kronološki seznam evropskih umetniških gibanj. S tem mislimo tokove in njihov izvor v Evropi. Umetniško obdobje je faza v razvoju umetnikovega dela, skupin umetnikov ali umetniškega gibanja.