ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 165
                                               

Ljubljanski vodnjaki

Ljubljanski vodnjaki oziroma fontane so v mestnem jedru prisotni že od njenega nastanka, saj so bili pomembni za razvoj mesta kot takega, za oskrbo ljudi z vodo. Starejši vodnjaki in vodovodi do njih so bili znani v antični Emoni, od njenega nast ...

                                               

Masarykova cesta, Ljubljana

Masarykova cesta je ena izmed cest v centru Ljubljane. Tropasovnica ima danes značaj povezovalne ceste med Slovensko cesto in naselji, vzhodno od središča mesta.

                                               

Med hmeljniki, Ljubljana

Med hmeljniki je za motorni promet zaprta ulica v Ljubljani, zato je namenjena pešcem in kolesarjem. Poteka pod kostanjevim drevoredom od krožišča Žale do glavnega vhoda na pokopališče.

                                               

Mednarodni grafični likovni center

Mednarodni grafični likovni center je muzej in producent grafične in sodobne umetnosti, sedež ima v gradu Tivoli, Ljubljana. Ustanovljen je bil 25. decembra 1986 kot javni občinski zavod. Pobudo za ustanovitev je nastala zaradi mednarodnega uspeh ...

                                               

Mestni trg

Mestni trg je eden izmed trgov v Ljubljani in osrednji trg v Stari Ljubljani pod Grajskim gričem. Mestni, Stari in Gornji trg predstavljajo staro mestno jedro, medtem ko se je Novi trg razvil na levem bregu Ljubljanice.

                                               

Na Jami

Na Jami je večkraka ulica, locirana okoli naselja šestih blokov, katerih kraki od juga proti severu potekajo sledeče: zadnji krak ulice, ki ni povezan s preostalimi traki in je pravokoten na štiri dolge trake, povezuje Vodnikovo ulico s Derčeva u ...

                                               

Nove Jarše

Nove Jarše so del Ljubljane; nahajajo se severovzhodno od središča mesta. So eno izmed blokovskih stanovanjskih naselij, zgrajeno v začetku 80. let 20. stoletja. Oklepajo ga naslednje ceste: Šmartinska, Jarška in Clevelandska ob njej vzporedna se ...

                                               

Ob Ljubljanici

Kdaj je ta del nabrežja na Kodeljevem bil poimenovan, ni znano. Prvič je ime zabeleženo leta 1930. Leta 1939 so podaljšali nabrežje še v Štepanjo vas.

                                               

Obvozna cesta, Ljubljana

Obvozna cesta je ena izmed cest v Ljubljani, ki ima značaj povezovalne ceste in predstavlja najkrajšo povezavo na severnem delu mesta med Šentvidom in Vižmarji ter Ježico in Črnučami.

                                               

Opekarska cesta, Ljubljana

Leta 1876 je občinski svet poimenoval dotedaj neimenovano cesto kot Opekarska cesta oz. Ziegelstrasse po nekdanjih opekarnah, ki so se nahajale na tem področju.

                                               

Orlova ulica, Ljubljana

Leta 1892 je mestni svet poimenoval ulico, ki se je pričela na Dolenjski cesti in tekla proti jugu kot Orlova ulica po ljubljanskemu podžupanu in posestniku Jožetu Orlu.

                                               

Park Tivoli, Ljubljana

Načrt za javni park je izdelal francoski inženir Blanchard. Park so odprli leta 1813. Kasneje so ga urejali Latterman, vrtnarji maršala Radetzkega in drugi. Po potresu je pri urejanju svetoval arhitekt Fabiani županu in vrtnarju Heinicu. Švicarij ...

                                               

Podutik

Podutik je manjše naselje na zahodnem delu Ljubljane. Leži ob zahodni ljubljanski obvoznici, pod hribom Toško čelo. Najlažji dostop iz centra mesta je skozi Zgornjo Šiško in Koseze po Podutiški cesti, po kateri vozita tudi mestni avtobusni liniji ...

                                               

Podutiška cesta, Ljubljana

Cesta poteka od križišča s Šišensko cesto do preida v Stransko vas. Na cesto se od vzhoda proti zahodu povezujejo: Žigonova, bratov Učakar 3x, Koseška, Uraničeva, bratov Bezlajev, Ledarska, bratov Babnik, Pod Kamno gorico, Omersova, Marije Hvalič ...

                                               

Poljanska cesta, Ljubljana

Cesta se prične na križišču s Krekovim trgom in poteka do križišča s Hradeckega cesto in Litijsko cesto. Na cesto se od zahoda proti vzhodu povezujejo naslednje ceste: Kapiteljska sever, Barvarska steza sever, Strossmayerjeva jug, Ulica Janeza Pa ...

                                               

Rakovnik, Ljubljana

Rakovnik je predel Ljubljane, ki se nahaja na južnem pobočju Golovca. Predel, ki je bil včasih samostojno naselje, zdaj pa je del Ljubljane, je dobil ime po potočnih rakih, ki so bili tu včasih obilno prisotni. Spada pod Četrtno skupnost Rudnik.

                                               

Ribji trg

Ribji trg je nastal po velikem ljubljanskem potresu, ko so na področju Ribje ulice do konca porušili hiše in tako ustvarili prostor za najmanjši trg v Ljubljani. Ulica in poznejši, današnji trg sta dobila imeni po ribiškem pristanu in ribji tržni ...

                                               

Roška cesta

Do leta 1952 je cesta nosila ime Domobranska cesta, po tam ležeči Domobranski vojašnici iz časov Avstro-Ogrske. 4. junija 1952 je Mestni ljudski odbor Ljubljana preimenoval cesto po Kočevskem Rogu. Leta 1988 je bilo na cesti pred vhodom na vojašk ...

                                               

Ruska ulica, Ljubljana

Ruska ulica je ena izmed ulic v Spodnji Šiški. Ulica je bila zgrajena med prvo svetovno vojno kot povezovalna pot med Celovško cesto in tedanjim gorenjskim kolodvorom. Ker so jo zgradili ruski vojni ujetniki, je dobila po njih tudi ime.

                                               

Samova ulica, Ljubljana

Samova ulica je ena izmed ulic za Bežigradom. Štiripasovnica ima danes značaj povezovalne ulice in predstavlja najkrajšo povezavo med Šiško in Bežigradom.

                                               

Savsko naselje

Savsko naselje je prvo po drugi svetovni vojni zgrajeno blokovsko stanovanjsko naselje v Ljubljani. V njem so prvič v Ljubljani tudi načrtovali zunanje proste površine tudi s stališča uporabnega stanovanjskega okolja in ne le po funkcionalnosti p ...

                                               

Sibirija, Ljubljana

Sibirija je predel Ljubljane, ki spada v četrtno skupnost Trnovo; predhodno je področje spadalo pod Občino Ljubljana Vič-Rudnik. Podobno kot Krakovo in Trnovo je Sibirija veljala za močvirnato področje zaradi pogostih poplav Gradaščice in Ljublja ...

                                               

Slovenska cesta, Ljubljana

Slovenska cesta je ime glavne ceste v strogem centru Ljubljane. Pri vožnji proti severu se cesta od križišča s Tivolsko cesto preimenuje v Dunajsko cesto.

                                               

Spomenik talcem, Gramozna jama v Ljubljani

Spomenik talcem v Gramozni jami je najbolj znan spomenik, posvečen 124 talcem, ki jih je tu usmrtil okupator med drugo svetovno vojno.

                                               

Stanovanjska soseska Polje II

Stanovanjska soseska Polje II je stanovanja soseska, ki stoji med Zadobrovško cesto in cesto Polje v Ljubljani. Zgrajena je bila septembra leta 2011. Obsega 183 stanovanj. Naročnik je bil Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, projekta ...

                                               

Šlandrova ulica, Ljubljana

Šlandrova ulica je ena izmed ulic v Ljubljani. Nahaja se v Spodnjih Črnučah nedaleč od Industrijske cone Črnuče in je poimenovana po Slavku Šlandru, slovenskem narodnem heroju.

                                               

Šmartinska cesta

Šmartinska cesta je ena daljših cest v Ljubljani. Začenja se kot enosmerna povezovalna cesta med Njegoševo in Masarykovo cesto. Nato se kot dvopasovnica nadaljuje skozi Viadukt pod železniškimi tiri, v tropasovnico pa se spremeni na začetku Savsk ...

                                               

Štajerska cesta, Ljubljana

Leta 2009 se del Štajerske ceste, na odseku med krožiščem Tomačevo in Dunajsko cesto, preimenuje v Titovo cesto. 4. oktobra 2011 je Ustavno sodišče Republike Slovenije razsodilo, da je bilo poimenovanje ceste po Titu protiustavno in da se mora dr ...

                                               

Štefanova ulica

Leta 1941 so po italijanski okupaciji Ljubljane preimenovali dotedanjo Gajevo ulico v Verdijevo ulico italijansko Via Verdi, po letu 1952 v Kidričevo ulico, danes je to Štefanova ulica.

                                               

Štepanjsko naselje

Štepanjsko naselje je eno izmed ljubljanskih blokovskih naselij, zgrajeno v začetku 70. let 20. stoletja. Leži med Golovcem in Ljubljanico, jugovzhodno od središča mesta. V njem živi približno 10.000 prebivalcev, z 11.288 prebivalci na kvadratni ...

                                               

Šubičeva ulica

Ulica poteka od križišča s Slovensko cesto in Kongresnim trgom do križišča s Bleiweisovo cesto. Na ulico se od vzhoda proti zahodu povezujejo: Ulica Josipine Turnograjske, Beethovnova ulica, Trg Republike, Muzejska ulica, Valvasorjeva ulica in Pr ...

                                               

Tivolska cesta, Ljubljana

Cesta je bila uradno poimenovana 8. oktobra 1991, ko jo je Skupščina mesta Ljubljane preimenovala iz dotedanje Ceste VII. korpusa. Takrat je določila tudi nov potek ceste:" Novo-poimenovani cesti se potek spremeni tako, da poteka od križišča z Aš ...

                                               

Topniška ulica, Ljubljana

Topniška ulica je ena izmed ulic za Bežigradom. Ulica predstavlja povezavo med Dunajsko, Linhartovo in Šmartinsko cesto in je nadaljevanje notranjega cestnega obroča med Šiško in Bežigradom.

                                               

Trg Osvobodilne fronte, Ljubljana

Trg je urbanistično razdeljen na tri sklope: od križišča s Slovensko, Tivolsko in Dunajsko cesto do T-križišča s Miklošičevo cesto; od Maistrovega spomenika do križišča s Masarykovo in Resljevo cesto. od križišča s Miklošičevo cesto do skorajšnje ...

                                               

Tržaška cesta, Ljubljana

Trasa Tržaške ceste je v uporabi že od antike, ko je po sedanjem ljubljanskem delu ceste potekala povezava med Emono in Nauportusom. Prva omemba ceste, poimenovane po Trstu kamor je bila cesta usmerjena, izhaja iz leta 1787, ko je omenjena kot Tr ...

                                               

Večna pot, Ljubljana

Leta 1910 so po ustaljenem ljudskem imenu Večna pot uradno poimenovali cesto med Cesto na Rožnik preko gozda v Koseze in Zgornjo Šiško. Leta 1913 so tudi v Občini Zg. Šiška tudi uradno poimenovali cesto, ki je postala podaljšek že obstoječe Večne ...

                                               

Vižmarje

Vižmarje so del Ljubljane, ki ležijo na njenem severozahodnem delu med Šentvidom in Brodom v Četrtni skupnosti Šentvid. Del Vižmarij, ki leži pod klancem, je poimenovan tudi Velike Vižmarje. Vižmarje so nekoč na severu segale do reke Save, kasnej ...

                                               

Vodovodna cesta, Ljubljana

Leta 1899 je občinski svet potrdil imenovanje Vodovodne ceste; razlog za tako poimenovanje so bile tu ležeče cevi ljubljanskega vodovoda. Leta 1919 so na področju Spodnje Šiške poimenovali cesto, ki je postala podaljšek prvotne Vodovodne ceste. Š ...

                                               

Vojkova cesta, Ljubljana

Odsek ceste od Dimičeve do severne obvoznice mimo naselja BS3 je bil do leta 1991 poimenovan Hošiminhova ulica. Leta 2010 so spremenili potek ceste tako, da se konča pred AC obročem v križišču s še ne imenovano servisno cesto, ki poteka od Dunajs ...

                                               

Vrhovci, Ljubljana

Vrhóvci so gospodarsko razvito naselje Ljubljane. Ob trgovini Spar ima postajališče mestna avtobusna linija št. 14. Na Vrhovcih je nekoč delovalo podjetje Ljubljanske opekarne, ki je proizvajalo opeke, vendar je prenehala zaradi pomanjkanja surov ...

                                               

Zadobrova, Ljubljana

Zadóbrova je del Ljubljane, nekdaj pa vas pri Ljubljani. Spada v Četrtno skupnost Polje. Nahaja se ob vzhodni ljubljanski obvoznici, med naselji Sneberje, Novo Polje in Zalog. Naselje sestoji iz dveh delov, iz Spodnje in Zgornje Zadobrove. Skozi ...

                                               

Zadobrovška cesta, Ljubljana

Zadobrovška cesta se prične v križišču z Zaloško cesto pri cerkvi Sv. Marije. Konča se pri stiku s Šmartinsko cesto in z uvoznimi/izvoznimi cestami vzhodne ljubljanske obvoznice. Preči jo Sneberska cesta, nanjo pa se povezujejo številne lokalne c ...

                                               

Zaloška cesta

Cesta je prvič omenjena leta 1840 kot Sallocher Hauptstrasse Zaloška glavna cesta. Na zemljevidu iz leta 1877 je del Zaloške glavne ceste preimenovan v Sv. Petra cesto. Leta 1898 je bila cesta preimenovana v trenutni naziv. Po koncu prve svetovne ...

                                               

Zgornja Šiška

Zgornja Šiška je bila nekdaj vas severozahodno od mesta Ljubljana, sedaj je del mesta. V vasi je bil leta 1758 rojen prvi slovenski pesnik Valentin Vodnik. Sosednji deli mesta so: Koseze, Spodnja Šiška, Rožnik. Skozi Zgornjo Šiško poteka Celovška ...

                                               

Židovska steza

Do leta 1515 je bila steza v središču ljubljanskega geta, po katerem je bila tudi pozneje poimenovana. Janez Vajkard Valvasor poroča, da je bila v njegovem času steza poimenovana kot Reverentz-Gässlein dobesedno Uličica spoštovanja, pri čemer pa ...

                                               

Židovska ulica, Ljubljana

Do leta 1515 je bila ulica v središču ljubljanskega geta, po katerem je bila tudi pozneje poimenovana. Samo ime ulice Judengasse se prvič pojavi leta 1517, dve leti po izgonu Judov iz Ljubljane. Konec 18. stoletja se je za to ulico pojavilo tudi ...

                                               

Živalski vrt Ljubljana

Živalski vrt Ljubljana je bil odprt 10. marca leta 1949. Prve kletke so bile nameščene v središču Ljubljane na Kolodvorski ulici blizu današnje RTV Slovenija. Leta 1951 pa se je preselil na današnje območje - jugozahodni del Rožnika, kjer zavzema ...

                                               

Betnavski gozd

Betnavski gozd leži severno od Betnavskega gradu, ki predstavlja priljubljeno rekreacijsko območje prebivalcev iz bljižnih stanovanjskih sosesk. Mnogi Mariborčani, ki so v poletnih mesecih željni osvežitve, se radi odpravijo na sprehod v bližni B ...

                                               

Bike park Pohorje

Bike Park Pohorje je na voljo za začetnike, družine, napredne in izkušene kolesarje, tako kot tudi za profesionalce. Na voljo je od zgodnje pomladi do pozne jeseni. Odpiralni čas: Pon. - Čet. od 9:00 do 19:00. Gondola obratuje vsako polno uro. Pe ...

                                               

Glavni most, Maribor

Glavni most je eden izmed mostov čez reko Dravo v Mariboru. Glavni most je uradno ime mariborskega mosta, ki je znan tudi pod ljudskim imenom Stari most. Pred drugo svetovno vojno je bilo njegovo uradno ime Državni most.