ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 132
                                               

Arminijanci

Arminijanci ali remonstranti so liberalnejša sekta nizozemske reformirane cerkve iz začetka 17. stoletja. Sekto je utemeljil Jacobus Arminius 1560-1609, pastor v Amsterdamu in od leta 1605 profesor na leidenski univerzi. Oporekal je ortodoksni ka ...

                                               

Navigacijska listina

Navigacijska listina so angleški pomorski zakoni, ki jih je Anglija sprejela za zaščito svojih interesov na morju; od njih si je obetala hitrejši razvoj in napredek ladjedelništva, ribištva in pomorske trgovine.

                                               

Nizozemska osamosvojitvena vojna (drugi del)

Nizozemska osamosvojitvena vojna je bojevanje med Španijo in Republiko Nizozemsko, ki se je po koncu dvanajstletnega premirja nadaljevalo in je časovno sovpadalo s tridesetletno vojno v Evropi. Republika Nizozemska je v tem času razširila svoje o ...

                                               

Nizozemska osamosvojitvena vojna (prvi del)

Nizozemska osamosvojitvena vojna je bojevanje nizozemskih provinc za osvoboditev izpod španske nadoblasti v letih 1568-1609. Med vojno si je sedem severnih provinc ustvarilo samostojno vojsko in upravo ter se dejansko ločilo od Španije. Bojevanje ...

                                               

Nizozemska vzhodnoindijska družba

Nizozemska vzhodnoindijska družba je bila trgovska delniška družba, ki je z lastno vojsko v imenu Republike Nizozemske uveljavljala trgovske, vojaške in politične interese v Aziji in južni in vzhodni Afriki. Delovala je v obdobju 1602-1800. Družb ...

                                               

Nizozemska zahodnoindijska družba

Nizozemska zahodnoindijska družba je bila trgovska delniška družba s pooblastili in vojaško podporo Republike Nizozemske. Ustanovljena je bila za ekonomsko bojevanje proti Španiji in Portugalski na področju zahodne Afrike in Amerike. Delovala je ...

                                               

Nova Nizozemska

Nova Nizozemska je bila nizozemska kolonija, ki je obstajala od leta 1624 do 1667 in je ležala na vzhodni obali Severne Amerike, na današnji Vzhodni obali Združenih držav Amerike. Nizozemska zahodnoindijska družba NZD, ki je pričela tukajšnje nas ...

                                               

Republika Nizozemska

Republika sedmih združenih provinc ali Združene Nizozemske ali na kratko Republika Nizozemska je zveza formalno suverenih provinc, ki niso hotele imeti nad seboj oblasti monarha in so svoje možnosti videle v svobodnem razvoju trgovine, pomorstva, ...

                                               

Sedemnajst provinc

Sedemnajst provinc je personalna unija vojvodin, grofij in gospostev, ki so si jih Habsburžani pridobili v obdobju 1477 -1543 na ozemlju, ki se približno pokriva z današnjim Beneluksom. Leta 1548 je dal Karel V. s pragmatično sankcijo unijo progl ...

                                               

Karel Avgust Švedski

Karel Avgust, rojen kot Kristijan Avgust Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenborški, je bil danski princ, general danske vojske, generalni guverner Norveške in leta 1810 do nenadne smrti kronski princ Švedske, * 9. julij 1768, † 28. maj 1810.

                                               

Seznam norveških kraljev

Kalmarska zveza se konča 6. junija 1523 z neodvisnostjo Švedske. Leta 1536 je Tajni danski svet enostransko, brez posvetovanja z Norveško, razglasil Norveško za dansko provinco. Norveška je vzdrževala stanje pol neodvisnosti z nekaterimi ločenimi ...

                                               

Vuk Branković

Vuk Branković, * 1345, † 6. oktober 1397, je bil srednjeveški srbski plemič, ki je ustanovil polodvisno fevdalno državo v današnji južni Srbiji, ki je posedovala tudi Kosovo in Metohijo, severno Makedonijo ter severno Črno goro. Država se je imen ...

                                               

Četniki (Osmansko cesarstvo)

Četniki so bili pripadniki skupin podložnega pravoslavnega prebivalstva, ki so se v Osmanskem cesarstvu borile proti oblastem. Četništvo je bilo najbolj znano v Srbiji, kjer so nekdanje hajduke borce proti Turkom in njihovim vazalom predvsem med ...

                                               

Krimski kanat

Krimski kanat je bila od leta 1478 do 1774 turška vazalna država Osmanskega cesarstva in najdlje živeči turški kanat, ki je nasledil Zlato hordo. Ustanovil ga je Hadži I. Geraj leta 1449. Krimski kani so bili moški potomci kana Tokta Timurja, tri ...

                                               

Lala Şâhin paša

Lala Şâhin paša, osmanski vojskovodja in prvi beglerbeg Rumelije. Bil je učitelj lala sultana Murata I. Po Muratovem prihodu na prestol leta 1359 je vodil osmansko osvajanje Trakije. Leta 1360 je zavzel Didimotiko, leta 1362 pa Adrianopol, ki je ...

                                               

Söğüt

Söğüt, mesto in okrožje v provinci Bilecik v Marmarski regiji Turčije, ki ima pet manjših mest in 23 vasi in meri 599 km 2. Na zahodu meji na Bilecik, na severu na Gölpazarı, na severovzhodu na İnhisar, na jugovzhodu na Eskişehir in na jugozahodu ...

                                               

Mohendžo-daro

Mohendžo-daro je eno najpomembnejših mest indske civilizacije, zgrajeno pred približno 4500 leti ob reki Ind v današnjem Pakistanu in zapuščeno okoli leta 1700 pr. n. št., verjetno zaradi spremembe toka reke, ki je podpirala civilizacijo. Ponovno ...

                                               

Kultura Chimú

Chimú so bili prebivalci kraljestva Chimorja, z glavnim mestom Chan Chan, velikem mestu v dolini Moche, danes mesto Trujillo. Kultura je nastala okoli leta 900 n. št. Vladar Inkov, Tupac Inca Yupanqui je vodil vojno in osvojil Chimú okoli leta 14 ...

                                               

Kultura Paracas

Predinkovska kultura Paracas je živela v obdobju od leta 600 pr.n.št. do 200 n.št. in je vplivala na življenje na območju današnje regije Ica v Peruju. Razvila se je na polotoku Paracas, ki sodi danes pod okrožje Pisco. Največ informacij o kultur ...

                                               

Machu Picchu

Machu Picchu so dobro ohranjene predkolumbovske inkovske razvaline, ki ležijo na visokem gorskem grebenu na nadmorski višini približno 2350 m. Machu Picchu leži nad dolino reke Urubamba v sedanjem Peruju, približno 70 km severozahodno od Cuzca. K ...

                                               

Horezm

Horezm je bila pokrajina ob spodnjem toku Amu Darje južno od Aralskega jezera v današnjem Uzbekistanu, Tadžikistanu, Turkmenistanu in severnem Iranu. Proti zahodu je preko planote Ust-Urt verjetno segala vse do obale Kaspijskega jezera. Proti jug ...

                                               

Satrap

Satrap khšatrapāvā –" varuh kraljestva "ali" varuh province ") je bil naziv guvernerja satrapije v Medijskem in Perzijskem cesarstvu, vključno z Ahemenidskim cesarstvom in v cesarstvih Sasanidov in Helenov, ki so nastala kasneje. Ozemlja, na kate ...

                                               

Seznam perzijskih kraljev

Medijci so bili iransko ljudstvo. Perzijci, ki so bili z njimi tesno povezani in jim bili podložni, so se v 6. stoletju pr. n. št. uprli Medijskemu cesarstvu.

                                               

Baltski Veneti

Baltski Veneti ali Venedi so bili antično indoevropsko ljudstvo na ozemlju današnje Poljske. Imeli so pomembno vlogo v etnogenezi Slovanov. Ime tega ljudstva so Germani kasneje prenesli na Slovane.

                                               

Kraljevska Prusija

Kraljevska Prusija je ime province, ki je bila priključena Poljski v skladu z določili torunskega miru, ki je končal trinajstletno vojno med Kraljevino Poljsko in Nemškim viteškim redom. Kraljevsko Prusijo so sestavljala tri vojvodstva: Pomorjans ...

                                               

Levobrežna Ukrajina

Levobrežna Ukrajina je zgodovinsko ime dela Ukrajine na levem bregu reke Dneper, ki je obsegal sodobno Černigovsko in Poltavsko regijo in vzhodne dele Kijevske in Čerkaške oblasti. Izraz se je prvič pojavil leta 1663 z izvolitvijo Ivana Brjuhovec ...

                                               

Pruski poklon

Pruski poklon ali Pruski davek je bil uradna umestitev Alberta Pruskega za vojvodo poljskega fevda Vojvodine Prusije. Malo pred sklenitvijo Krakovskega miru 8. aprila 1525, s katerim se je uradno končala poljsko-tevtonska vojna 1519-1521, je veli ...

                                               

Stavka otrok Wrześnije

Šolska stavka v Wrześniji ali stavka otrok Wrześnije se nanaša na proteste poljskih otrok in njihovih staršev proti germanizaciji, ki se je dogajala v Wrześniji, v letih 1901 – 1904.

                                               

Ulanci

Ulanci so bili pripadniki lahke konjenice, ki se je pojavila sprva na Poljskem, nato pa so je prevzele še druge države. Od srednjeveške težke konjenice so ulanci prevzeli sulico, ki je predstavljala osnovno orožje poleg tega so bili oboroženi tud ...

                                               

Vojvodina Varšava

Vojvodina Varšava Vojvodino Varšavo je ustanovil Napoleon iz poljskih ozemelj, ki si jih ob drugi in tretji delitvi Poljske prisvojili Prusi; Prusi so se morali s tilsitskim mirovnim sporazumom 1807 ozemljem odpovedati, Napoleon pa jih je vrnil P ...

                                               

Zaporoška Seč

Zaporoška Seč je bila od 16. do 18. stoletja delno samostojna kozaška država s središčem okrog sedanjega Kahovskega akumulacijskega jezera na spodnjem Dnjepru v Ukrajini. V različnih zgodovinskih obdobjih je bila pod oblastjo poljsko-litovske Rep ...

                                               

Zarubinska kultura

Zarubinska kultura je bila pomembna arheološka kultura, ki je cvetela severno od Črnega morja ob zgornjem Dnjepru in reki Pripjat, segajoč na zahodu do porečja reke Visle. Kronološko je datirana od 3. ali 2. stoletja pr. n. št. do 2. stoletja n. ...

                                               

Zgodovina Poljske (1945–1989)

Zgodovina Poljske od leta 1945 do 1989 obsega obdobje komunistične vladavine, uvedene na Poljskem po koncu druge svetovne vojne. Ta leta so, kljub splošni industrializaciji, urbanizaciji in številnih izboljšavah življenjskega standarda, zaznamova ...

                                               

Zgodovina Poljske v času dinastije Jageloncev

Zgodovina Poljske v času dinastije Jageloncev Dinastija Jageloncev je vladala Poljski in veliki kneževini Litvi v obdobju 1386-1572. Prvo polovico vladavine 15. stoletje sta zaznamovala dva močna in dolgoživa monarha, Vladislav II. Jagielo in Kaz ...

                                               

Zgodovina Poljske v času dinastije Pjastov

Zgodovina Poljske v času dinastije Pjastov je prva faza v zgodovini Poljske. Pjasti so prva poznana poljska dinastija. Prvi njihov vladar, o katerem imamo pisane dokumente, Mješko I. je vladal od leta 963. Njegov sin Boleslav I. Hrabri, se je že ...

                                               

Henrik Pomorščak

Henrik, vojvoda Viseujski, bolj znan kot princ Henrik Pomorščak, je bil osrednji lik v prvih dneh Portugalskega imperija in v evropskih pomorskih odkritjih v 15. stoletju in širitvi pomorstva. Bil je glavni pobudnik, kar danes priznamo kot dobo o ...

                                               

Muladi

Muladi so bili muslimani iberskega ali mešanega berberskega, arabskega in iberskega porekla, ki so v srednjem veku živeli v Al Andaluzu. Imenovali so se tudi musalimah – islamizirani.

                                               

Rekonkvista

Rekonkvista je zgodovinski proces, ki se je odvijal na Iberskem polotoku približno 780 let. Potekal je po Omajadski zmagi nad Vizigotskim kraljestvom leta 711 in se zaključil s padcem Granadskega emirata leta 1492. Zahodni zgodovinarji so za zače ...

                                               

Taifa

Taifa je bila ena od devetintrideset državic, večinoma kraljestev in emiratov, ki so razglasile svojo neodvisnost po strmoglavljenju kalifa Hišama III. iz Omajadske dinastije in razpadu Kordobskega kalifata leta 1031. Naslednji dve obdobji nastaj ...

                                               

Začimbna pot

Morska pot v Indijo iz Evrope okoli Afrike na indijsko podcelino in začimbnih otokov Indokine, zato se imenuje tudi Začimbna pot. Vzpostavljena je bila v 16. stoletju, ko so jo v poznem 15. in začetku 16. stoletja odkrili portugalski raziskovalci ...

                                               

Zgodovina Portugalske

Zgodovina Portugalske opisuje zgodovinska dogajanja na območju današnje Portugalske ter tudi v sosednjih delih Iberskega polotoka, neposredni bližini od prazgodovine do danes.

                                               

Vzhodna Prusija

Vzhodna Prusija je bila od leta 1773 do 1829 provinca Kraljevine Prusije in od leta 1878 skupaj s kraljestvom del Nemškega cesarstva. Od prve svetovne vojne do leta 1945 je bila kot del Svobodne države Prusije hkrati tudi del Weimarske republike. ...

                                               

Anti

Anti so bili poznoantično ljudstvo oziroma plemenska zveza, ki je v 6. in 7. stoletju živelo severno od spodnjega toka Donave in Črnega morja na ozemlju sedanje Moldove in Ukrajine med Dnjeprom in Donom in je najverjetneje spadalo k protoslovansk ...

                                               

Grad Bran

Grad Bran stoji v bližini kraja Bran in v neposredni bližini Brașova, je narodni spomenik in znamenitost v Romuniji. Trdnjava je na meji med Transilvanijo in Vlaško. Znan je kot Drakulov grad, pogosto napačno dom naslovnega lika v romanu Brama St ...

                                               

Grad Peleș

Grad Peleș je neorenesančni grad v Karpatih v bližini mesta Sinaia v okrožju Prahova v Romuniji na srednjeveški poti, ki povezuje Transilvanijo in Vlaško, zgrajen med letoma 1873 in 1914. Slovesnost ob odprtju je bila leta 1883. Zgrajen je bil za ...

                                               

Karpi

Karpi ali Karpijani so bili staroveško ljudstvo, ki je bilo najkasneje od leta 410 in najmanj do leta 318 naseljeno v vzhodnih delih sedanje Romunije Etnična pripadnost Karpov ostaja sporna, saj v ohranjenih primarnih pisnih virih ni ustreznih po ...

                                               

Kneževina Moldavija

Kneževina Moldavija, notranje avtonomna vladavina na ozemlju med Vzhodnimi Karpati in Dnjestrom, v obdobju 1360 – 1862. Kneževina Moldavija je nastala z odcepitvijo od kraljevine Ogrske. Njen prvi veliki vladar je bil knez hospodar Aleksander Dob ...

                                               

Kneževina Transilvanija

Kneževina Transilvanija, tudi Sedmograška, notranje avtonomna vladavina na Balkanu v obdobju 1570 – 1867. Kneževina Transilvanija se je razvila kot turška vazalna država iz enega od treh delov, na katere je po porazu ogrske vojske proti Turkom pr ...

                                               

Lesene cerkve Maramureșa

Pravoslavne lesene cerkve so v romunskem okrožju Maramureș v severni Transilvaniji v Romuniji. Od 17. do 19. stoletja je bilo zgrajenih skoraj 100 cerkev v različnih arhitekturnih slogih, vse lesene konstrukcije z značilnimi visokimi strehami in ...

                                               

Muntenija

Muntenija je zgodovinska regija v Romuniji, ki se je pogosto izstovetila s Kneževino Vlaško. Vzhodno in južno mejo Muntenije je tvorila reka Donava, severno Karpati in Moldavija in zahodno reka Olt. Zahodno od nje je bila Oltenija ali Mala Vlaška ...