ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 127
                                               

Zgodovina Grčije

Zgodovina Grčije zajema zgodovino ozemlja sodobne države Grčije, pa tudi grška ljudstva in območja, ki jim je vladala v preteklosti. Poseljenost in obseg vladanja sta se v stoletjih zelo spreminjala, zato je zgodovina Grčije zapletena. Domnevajo, ...

                                               

Agia Triada

Agia Triada je arheološko najdišče antičnega minojskega naselja. Leži na zahodnem koncu obalnega grebena s Fajstom na vzhodnem delu in planoto Mesara na jugu Krete. Agia Triada je prinesla več tablic z linearno pisavo A kot katero koli drugo mino ...

                                               

Ahaja (rimska provinca)

Ahaja, provinca Rimskega cesarstva, ki je obsegala Peloponez, vzhodno osrednjo Grčijo in dele Tesalije. Na severu je mejila na provinci Stari Epir in Makedonijo. Njeno ozemlje je Rimska republika priključila leta 146 pr. n. št., potem ko je rimsk ...

                                               

Akrotiri

Akrotiri je minojsko bronastodobno naselje na vulkanskem grškem otoku Santorini. Naselje je bilo uničeno zaradi izbruha ognjenika Tera okoli 1627 pred našim štetjem. Pod vulkanskim pepelom so se ohranili ostanki fresk in veliko predmetov in umetn ...

                                               

Argos (mesto)

Argos je mesto in nekdanja občina v Argolidi na Peloponezu v Grčiji. Od reforme lokalne samouprave 2011 je bila del občine Argos - Mikines, s katero je občinska enota. Argos je 11 km oddaljen od Navpliona, ki je bilo njegovo zgodovinsko pristaniš ...

                                               

Atenska vojvodina

Atenska vojvodina je bila ena od križarskih držav, ki so jo ustanovili v Grčiji po propadu Bizantinskega cesarstva v četrti križarski vojni leta 1204. Obsegala je pokrajini Atiko in Beotijo in živela do 15. stoletja, ko so jo osvojili osmanski Tu ...

                                               

Azija (rimska provinca)

Rimska provinca Azija, v bizantinskem obdobju Frigija, rimska prokonzulska provinca v zahodni Mali Aziji. Ustanovljena je bil leta 133 pr. n. št. na ozemlju nekdanjega Pergamskega kraljestva, katerega je kralj Atal III. po svoji smrti prepustil R ...

                                               

Delsko-atiška pomorska zveza

Delsko-atiška zveza je bila ustanovljena po koncu grško-perzijske vojne leta 478 pr. n. št. Vanjo je vstopila večina mest ob Egejskem morju pod vodstvom Aten. Glavna cilja zveze sta bila maščevanje Perzijcem zaradi pustošenja po grških tleh in do ...

                                               

Diolkos

Diolkos je bil tlakovana prevozna pot blizu Korinta v Antični Grčiji, ki je omogočila ladjam prevoz po kopnem čez Korintsko ožino. Zaradi bližnjice starodavnim plovilom ni bilo treba pluti po dolgi in nevarni poti okrog polotoka Peloponez. Fraza ...

                                               

Dolgo obzidje, Pirej

Dolgo obzidje je bilo obzidje, ki so ga gradili v antični Grčiji iz mesta do pristanišča in je zagotavljalo varno povezavo do morja tudi med obleganjem. Čeprav so dolga obzidja zgradili v več krajih v Grčiji, se izraz "dolgo obzidje" nanaša na ob ...

                                               

Fajstos

Fajstos ali Fajst, prečrkovano tudi Phaestos, Festos in latinsko Phaestus, je bronastodobno arheološko najdišče pri sodobnem Fajstosu, občini v južni osrednji Kreti. Antični Fajstos je bil približno 5.6 km vzhodno od Sredozemskega morja in 62 km ...

                                               

Grad Larisa

Grad Larisa je srednjeveški grad, ki leži zahodno od mestnega območja Argosa na Peloponezu v Grčiji. Imenuje se po hribu, na katerem stoji, Larisa, ki je lik v grški mitologiji. Ohranjeni so pomembni deli sistema, ki omogočajo razumeti razvoj gra ...

                                               

Knosos

Knosos je bronastodobno arheološko najdišče na grškem otoku Kreta z ostanki najstarejšega mesta v Evropi. Je ob severni obali Krete, nedaleč od upravnega središča Iraklion. Velik kompleks palače je bil zgrajen na kraju starejšega neolitskega nase ...

                                               

Kraljevina Grčija

Kraljevina Grčija je bila monarhija, ustanovljena leta 1832 na podlagi sklepov velikih sil na Londonski konferenci 1832. Mednarodno priznanje je dobila na podlagi Pogodbe iz Konstantinopla 1832, s katerim je bila potrjena njena popolna neodvisnos ...

                                               

Kreta in Cirenajka (rimska provinca)

Kreta in Cirenajka, senatska provinca Rimskega cesarstva, ustanovljena leta 20 n. št. Obsegala je otok Kreto in Cirenajko na severnoafriški obali v sedanji Libiji. Mark Antonij Kretik je leta 71 pr. n. št. napadel Kreto in bil odbit. Rimski senat ...

                                               

Maraton, Grčija

Maraton je antično grško mesto – država, danes mesto v Grčiji. Tu se je leta 490 pr. n. št. odvijala bitka znana pod imenom Bitka na Maratonskem polju, v kateri je bila precej številčnejša perzijska vojska poražena od atenske vojske. Tumul z 192 ...

                                               

Mikenska vojska

O vojaški naravi mikenske Grčije v pozni bronasti dobi kažejo številna izkopana orožja, bojevniki in bojne upodobitve v sodobni umetnosti, pa tudi ohranjeni grški linearni zapisi B. Mikenci so vlagali v razvoj vojaške infrastrukture, pri čemer so ...

                                               

Narodni arheološki muzej, Atene

Narodni arheološki muzej v Atenah je zbirka nekaterih najpomembnejših artefaktov z različnih arheoloških nahajališč po Grčiji od prazgodovine do pozne antike. Je eden največjih muzejev na svetu z najbogatejšo zbirko artefaktov iz grške antike na ...

                                               

Navplij

Navplij je pristaniško mesto na Peloponezu v Grčiji na ravnici in pobočjih ob severnem delu Argolidskega zaliva. Mesto je bilo pomembno pristanišče, ki so ga imele v posesti kraljeve družine v srednjem veku kot del gospostva Argos in Navplija, sp ...

                                               

Nikejsko cesarstvo

Nikejsko cesarstvo je bila največja bizantinska grška država, ki so jo ustanovili plemiči Bizantinskega cesarstva po padcu Bizanca v četrti križarski vojni leta 1204. Obstajalo je od leta 1204 do 1261.

                                               

Novi Navarino

Novi Navarino je osmanske trdnjava pri Pilosu, Peloponez, Grčija. Bila ie ena od dveh trdnjav, ki sta branili vhod v strateški Piloški zaliv. Novi Navarino je na južni strani zaliva. Severno stran je branila trdnjava Stari Navarino, ki so jo v 13 ...

                                               

Olint

Olint je bilo antično mesto na Halkidiki, zgrajeno predvsem na dveh uravnanih gričih 30-40 m višine, v plodni ravnini na koncu Toronovega zaliva, blizu vratu polotoka Kasandra, približno 2.5 kilometra od morja in približno 60 stadijev od Potideje ...

                                               

Rimska Grčija

Grčija v rimski dobi je obdobje grške zgodovine, ko so v antični Grčiji vladali Rimska republika, Rimsko cesarstvo in Bizantinsko cesarstvo. Rimska doba grške zgodovine se je začela s porazom v bitki pri Korintu leta 146 pred našim štetjem. Pred ...

                                               

Solunsko kraljestvo

Solunsko kraljestvo je bila kratkotrajna križarska država, ki so jo ustanovili po četrti križarski vojni na ozemlju bivšega Bizantinskega cesarstva.

                                               

Velika ideja

Za knjigo Wilkinsona in Pickettove glej Velika Ideja knjiga. Velika ideja je politična ideja o združitvi vseh zgodovinsko grških ozemelj v eno državo.

                                               

Združene države Jonskih otokov

Združene države Jonskih otokov je nekdanja država in protektorat tedanjega Združenega kraljestva Britanije in Irske, ki je obstajala med leti 1815 in 1864. Nahajala se je na prostoru današnje Grčije na Jonskih otokih in je bila leta 1864 predana ...

                                               

Bitka pri Basianu

Bitka pri Basianu je bila bitka med vojskama seldžuškega Sultanata Rum in Kraljevine Gruzije v dolini Basiani 60 km severovzhodno od Erzuruma v sedanji Republiki Turčiji. Bitka se je dogajala med letoma 1202 in 1205, najverjetneje leta 1203 ali 1 ...

                                               

Gruzijska vojaška cesta

Gruzijska vojaška cesta, rusko: Военно-Грузинская дорога je zgodovinsko ime) je glavna pot preko Kavkaza iz Gruzije v Rusijo. Druge poti čez gore so med drugim Osetijska vojaška cesta in Transkam ali Transkavkaška cesta.

                                               

Kolhida

Kolhida je v antični geografiji predstavljala regijo in kraljestvo na območju Kavkaza, ki je odigralo pomembno vlogo pri etničnem in kulturnem oblikovanju gruzijskega naroda. V predhelenistični grško-rimski geografiji je bila Kolhida eksonim tuje ...

                                               

Samostan Iviron

Samostan je bil zgrajen pod nadzorom gruzinskih menihov Ivana Iberskega in Tornikija Eristavija v letih 980-983 za potrebe gruzinskih menihov in duhovnikov. Grško ime "Iveron" pomeni "iberski" in izvira iz imena antičnega gruzinskega kraljestva I ...

                                               

Tamara Gruzijska

Tamara Gruzijska ali Tamara Velika je bila kraljica Gruzije od leta 1184 do leta 1213, v času gruzijske zlate dobe. S svojo energično politiko se je uspešno spoprijela z notranjimi in zunanjimi nasprotniki. Njeno cesarstvo je obvladovalo Kavkaz d ...

                                               

Avstrijsko primorje

Avstrijsko primorje ali Primorje, kronska dežela oziroma dežela znotraj Avstrijskega Cesarstva od leta 1813 do 1918. Avstrijsko primorje je vključevalo svobodno cesarsko mesto s statusom dežele Trst, in deželi Istro ter Goriško in Gradiško, od ka ...

                                               

Baška plošča

Baška plošča je kamnita plošča, eden prvih spomenikov hrvaškega jezika, z vklesanim napisom v hrvaščini ter s pismenkami glagolice. Datira se približno v leto 1100. Izvira iz cerkve svete Lucije v Jurandvoru blizu Baške na otoku Krku. En odlomek ...

                                               

Bitka pri Pákozdu

Bitka pri Pákozdu ali bitka pri Sukoróju je bila bitka v madžarski revoluciji leta 1848, ki se je zgodila 29. septembra 1848 v trikotniku Pákozd - Sukoró - Pátka med Blatnim jezerom in Budimpešto, Madžarska. Bitka je bila ena od najpomembnejših b ...

                                               

Budimski pašaluk

Budimski pašaluk je bil administrativna ozemeljska enota Osmanskega cesarstva v Srednji Evropi in na Balkanu. Ustanovljen je bil potem, ko je Osmansko cesarstvo osvojilo Srbski despotat in Kraljevino Ogrsko. Upravno središče pašaluka je bil Budim ...

                                               

Cetin

Cetin, srednjeveški grad-trdnjava na robu Korduna. Trdnjava Cetin se nahaja 2.5 km južno od Cetingrada, nad naseljem Podcetin. Ne ve se, kdo in kdaj jo je zgradil in po kakšnih kriterijih je izbral lokacijo. Rimski napisi na kamnitih ploščah doka ...

                                               

Frankopani

Knezi Krški, kasneje Frankapani ali Frankopani, hrvaška plemiška rodbina z otoka Krka. Knezi Krški so sprva kot vazali Beneške republike upravljali otok Krk. Kasneje so prešli tudi na celino v službo ogrsko-hrvaških kraljev in postali tudi njihov ...

                                               

Guduščani

Guduščani, Guduskani, Gačani ali Kučani so bili južnoslovansko pleme, ki se skupaj z Obodriti in Timočani prvič omenja leta 818 na ozemlju sedanje vzhodne Srbije. Omenjena plemena so bila podložna bolgarskemu kanu Krumu. Einhard v Analih Frankovs ...

                                               

Hrvaški dinar

Hrvaški dinar je bil kot začasno zakonito plačilno sredstvo uveden ob koncu leta 1991 kot zamenjava za jugoslovanski dinar, pri čemer je bilo razmerje med valutama ob zamenjavi 1:1. Hrvaški dinar je bil v uporabi na ozemlju Republike Hrvaške z iz ...

                                               

Komunistična partija Hrvaške

Komunistična partija Hrvaške je bila levičarska politična stranka, ki je bila na Hrvaškem ustanovljena leta 1937 kot del Komunistične partije Jugoslavije.

                                               

Kurjakovići

Kurjakovići, hrvaška plemiška rodbina, ki je izumrla leta 1531. Kurjakovići so svoje posesti na Krbavskem polju širili v Liko in Karlobag ter v porečje Zrmanje in Krke. Sprva so se močno upirali centralizacijski politiki anžujskih ogrsko-hrvaških ...

                                               

Liburni

Liburni so bili antično indoevropsko ljudstvo na območju današnjega hrvaškega Jadrana. V prvi polovici 1. tisošletja pr. n. št. so živeli na območju med polotokom Istra in otokom Krf. Pozneje so bili morda potisnjeni do reke Krke. Liburnijski jez ...

                                               

Medžimurje

Medžimurje je zgodovinsko-geografski pojem, ki označuje območje na skrajnem severu Hrvaške, omejeno z dvema velikima rekama, Muro in Dravo. To območje se v upravnem pogledu večinoma prekriva z ozemljem Medžimurske županije, največje mesto in sred ...

                                               

Nelipčići

Nelipčići ali Nelipići, hrvaška srednjeveška plemiška rodbina. Nelipčići izhajajo iz plemena Snačićev, enega od dvanajstih hrvaških plemen. Njihove posesti so se nahajale med rekama Krko in Cetino. Kot starodavna dediščina Nelipčićev se omenja tu ...

                                               

Neretvani

Neretvani, v zgodovinskih virih tudi Narentani, Narentini ali Pagani αρεντάνοι, arentánoi) so bili južnoslovansko ljudstvo, ki je v zgodnjem srednjem veku naseljevalo sedanjo južno Dalmacijo med rekama Neretvo in Cetino in bližnje jadranske otoke ...

                                               

Obzidje Stona

Obzidje Stona je niz obrambnih kamnitih zidov, prvotno dolgih več kot 7 kilometrov, ki so obdajali in zaščitili mesto Ston v Dalmaciji, takrat del Dubrovniške republike, v sedanji južni Hrvaški. Gradnja se je začela leta 1358.Danes je eden najdal ...

                                               

Pliberška tragedija

Pliberška tragedija ali pliberški pokol je hrvaški naziv za dogodke po koncu druge svetovne vojne, potem ko so Britanci izročili 95.000 vojnih zločincev, vojakov in civilov, ustašev, četnikov, domobrancev in drugih nemških kolaboracionistov ter d ...

                                               

Prihod Hrvatov

Prihod Hrvatov se v hrvaški zgodovini nanaša na prihod tiste slovanske skupine, ki je na področje Dalmacije prinesla etnično oznako Hrvati. Preučevanje prihoda Hrvatov vse do danes ni dalo dokončnega odgovora, zato ne vemo kdaj in kod so prišli.

                                               

Strmoglavljenje letala USAF CT-43 na Hrvaškem (1996)

3. aprila 1996 je letalo Boeing CT-43A v sestavi Vojnega letalstva Združenih držav Amerike na uradnem diplomatskem letu strmoglavilo med približevanjem dubrovniškemu letališču na jugu Hrvaške. Z njim je potovala gospodarska delegacija na čelu z a ...

                                               

Šubići

Šubići, hrvaško pleme, pomembna hrvaška plemiška rodbina. Plemenska domovina Šubićev je zaledje Zadra z utrdbami Bribir v rimskem času Varvaria, Ostrovica in Skradin. Iz rodu tradicionalnih županov v Bribiru je izšla plemiška rodbina bribirskih Š ...