ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 121
                                               

Zobna zalivka

Zobna zalivka ali plomba je trajno polnilo kavitete na zobu. Zalivka nadomesti manjkajoče zobno tkivo zaradi zobne gnilobe, obrabe ali poškodbe. Poznamo direktne in indirektne zobne zalivke. Direktne zalivke zobozdravnik izdela neposredno v ordin ...

                                               

Čredna imunost

Čredna ali kolektivna imunost pomeni posredno zaščito pred nalezljivimi boleznimi, ki nastane, kadar je velik delež prebivalstva imun proti okužbi, bodisi zaradi že prebolele okužbe ali pa zaradi cepljenja, s tem pa so pred okužbo zaščiteni tudi ...

                                               

Izbruh bolezni

Izbruh bolezni je nenaden, močen pojav neke bolezni, ki v takšnem obsegu v normalnih okoliščinah v določeni skupnosti, zemljepisnem območju ali časovnem obdobju ne bi bil pričakovan. Lahko prizadene manjše zemljepisno območje ali pa se razširi tu ...

                                               

Obolevnost

Obolevnost, zbolevnost, morbidnost ali morbiditeta je statistično merilo, ki se uporablja v zdravstvu in pomeni število bolnikov v določeni populaciji in v določenem obdobju. Kadar gledamo vse obolele, ne glede na bolezen, govorimo o splošni obol ...

                                               

Osnovno reprodukcijsko število

Osnovno reprodukcijsko število, krajš. R 0, je v epidemiologiji merilo za nalezljivost določene kužne bolezni in pomeni povprečno število ljudi, ki jih okuži ena kužna oseba v času svoje kužnosti v populaciji, v kateri so vsi posamezniki dovzetni ...

                                               

Balonska samokrčljiva črpalka

Balonska samokrčljiva črpalka, tudi elastomerna črpalka ali infuzor, je prenosna priprava z elastičnim balonom, ki vsebuje zdravilno učinkovino in jo s krčenjem potiska skozi kanilo v podkožje. Uporablja se za avtomatsko infundiranje tekočih zdra ...

                                               

CF telovnik

je medicinski pripomoček, ki se uporablja v respiratorni fizioterapiji čiščenja dihalnih poti pri bolnikih s cistično fibrozo. Fizioterapevti priporočajo vsakodnevno 10-40 minutno uporabo telovnika pri bolnikih, ki imajo povečano izločanjen sputu ...

                                               

Definirani dnevni odmerek

Definírani dnévni odmérek je statistično izračunan povprečni vzdrževalni odmerek, ki naj ga odrasli bolnik prejme v enem dnevu za glavno oziroma napogostejšo indikacijo zdravila. Definirani dnevni odmerek zdravila določa Center SZO za statistično ...

                                               

Droga (farmacija)

Droga je v farmaciji surovina rastlinskega, živalskega ali mineralnega izvora za izdelavo zdravilnih pripravkov. Najčešče se uporabljajo rastlinske droge, ki so lahko cele rastline ali le njihovi deli, rastlinski izločki. Iz drog se pridobivajo i ...

                                               

Društvo farmacevtsko-medicinskih informatorjev Slovenije

Društvo farmacevtsko-medicinskih informatorjev Slovenije je bilo strokovno društvo farmakoinformatorjev, ki so delovali v sistemu farmacevtsko medicinskega informiranja in marketinga zdravil, medicinskih pripomočkov in drugih podobnih izdelkov. U ...

                                               

Farmacevtika

Farmacevtika je področje farmacije, ki se ukvarja z načrtovanjem in izdelavo farmacevtskih pripravkov. Naloga farmacevtike je, da neko učinkovino vgradi v primerno farmacevtsko obliko. Ta farmacevtska oblika oz. pripravek zagotavlja, da bo ta uči ...

                                               

Farmacevtska skrb

Farmacevtska skrb je dejavnost, s katero farmacevt zagotavlja odgovorno zdravljenje z zdravili za optimiziranje kakovosti pacientovega življenja in doseganje pozitivnih končnih izidov zdravljenja. Zasnova farmacevtske skrbi zajema prepoznavanje, ...

                                               

Farmacevtsko ukrepanje

Farmacevtsko ukrepanje ali farmacevtska intervencija je postopek, ki ga vodi magister farmacije ob ugotovitvi napačnega ali zmotnega zdravljenja z zdravili oziroma težav pri uporabi zdravila, z namenom zagotavljanja pozitivnega zdravstvenega izid ...

                                               

Farmakopeja

Farmakopeja je knjiga, ki vsebuje zbir farmacevtskih predpisov o izdelavi, kakovosti, istovetnosti, preskušanju, shranjevanju, izdaji in označevanju zdravil oziroma farmacevtskih substanc, ki se uporabljajo pri pripravi končnega farmacevtskega iz ...

                                               

Fiziološka raztopina

Fiziološka raztopina je 0.9 % raztopina natrijevega klorida v vodi. Njena osmolarnost ustreza osmolarnosti krvne plazme. Delež 0.9 % NaCl pomeni masno koncentacijo soli v vodi; β = m/V = 9 g / 1000 ml = 0.009 g/ml. Fiziološka raztopina je glede n ...

                                               

Formularium Slovenicum

Formularium Slovenicum je slovenski dodatek k Evropski farmakopeji, ki ga izdaja Javna agencija RS Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, uveljavlja slovensko farmacevtsko izrazoslovje in predpise, pomembne za slovensko farmacevtsko stro ...

                                               

Klinična farmacija

Klínična farmacíja je veja farmacije, ki vključuje aktivnosti in storitve farmacevta za racionalno in optimalno uporabo zdravil za izboljšanje zdravstvenih izidov. Po svoji vsebini je koncept klinične farmacije podoben konceptu farmacevtske skrbi ...

                                               

LADME

LADME je kratica v farmakokinetiki in farmakologiji, ki izhaja iz angleščine in zajema bistvene lastnosti učinkovine, ki vplivajo na njeno zadrževanje v telesu. Te lastnosti definirajo kinetiko učinkovine, njeno zadrževanje v tkivih, zmožnost uči ...

                                               

Medicinski pripomoček

Medicinski pripomočki so instrumenti, aparati, sredstva, materiali in drugi izdelki, ki se uporabljajo sami ali v kombinaciji, vključno s programsko opremo, potrebno za njihovo pravilno uporabo, ki jih je izdelovalec namenil za humano uporabo za: ...

                                               

Oblikovanje zdravil

Oblikovanje zdravil je srednješolski učbenik avtorice Katarine Vrhovnik, ki se uporablja za poučevanje farmacevtskih strokovnih predmetov. S pomočjo učbenika se dijaki spoznajo s temeljnimi teoretičnimi vsebinami, ki jih potrebujejo za delo v lek ...

                                               

Odmerek

Odmerek zdravila je količina zdravila, ki ga dobi bolnik v določenem časovnem razdobju. Običajno odmerek pomeni maso učinkovine lahko pa tudi npr. prostornino ki jo dobi bolnik. Glede na učinek ločimo: fiziološki odmerek: najmanjša količina snovi ...

                                               

Predzdravilo

Predzdravilo je zdravilo, ki samo po sebi nima ali ima le majhen farmakološki učinek; v aktivno obliko preide šele tekom presnove v organizmu.

                                               

Prirejeno sproščanje

Prirejêno spróščanje je v farmaciji sproščanje zdravilne učinkovine, torej njeno prehajanje iz neraztopljene oblike v farmacevtski obliki v raztopljeno obliko na mestu aplikacije oziroma absorpcije, s hitrostjo ali mestom sproščanja, prilagojenim ...

                                               

Simptomatsko zdravljenje

Simptomatsko zdravljenje je, za razliko od vzročnega zdravljenja, zdravljenje simptomov, ne pa vzroka bolezni. Zmanjšajo pogostnost in resnost bolnikovih subjektivnih in objektivnih težav ter tako izboljšajo kakovost življenja. Četudi je na voljo ...

                                               

Slovensko farmacevtsko društvo

Slovensko farmacevtsko društvo je prostovoljno strokovno združenje farmacevtskih delavcev. Ustanovljeno je bilo leta 1950, njegov prvi predsednik pa je postal Dušan Karba. Leta 1961 so se društvu pridružili farmacevtski tehniki. Aktivnosti poteka ...

                                               

Terapevtski indeks

Terapevtski indeks zdravila je razmerje med srednjim smrtnim odmerkom in srednjim terapevtskim odmerkom ; torej med količino učinkovine, ki pri polovici populacije povzroči smrt in količino, ki pri polovici populacije izzove pričakovan terapevtsk ...

                                               

Tinktura

Tinkture so alkoholni izvlečki drog, z vonjem, barvo in okusom po drogah, iz katerih so pripravljeni. Zaradi uporabe različnih ekstrakcijskih medijev in daljšega časa ekstrakcije, je obseg ekstrakcije učinkovin iz droge večji. Tako imajo tinkture ...

                                               

Učinek prvega prehoda

Učinek prvega prehoda ali predsistemska presnova je pojav pri presnovi zdravil, ko se del učinkovine metabolizira še preden pride v sistemski krvni obtok. Predsistemska presnova poteka zlasti v jetrih, deloma tudi v svetlini in steni prebavil, re ...

                                               

Udarni odmerek

Udarni odmerek je povečan odmerek oziroma doza zdravila, s katerim se ob začetku zdravljenja hitro doseže želena koncentracija zdravila v organizmu. Naslednji manjši odmerki, ki omogočajo vzdrževanje za zdravilo značilnega učinka, pa so vzdrževal ...

                                               

Uspavalo

Uspaválo je zdravilna učinkovina, ki povzroča fiziološkemu spancu podobno stanje oziroma lajša nespečnost. Pri tem ni ostrih meja med njimi in pomirjevali na eni strani ter anestetiki na drugi. Uspavala so bodisi po sintetičnih poteh dobljene sub ...

                                               

Zdravniški recept

Zdravniški recept, okrajšano Rp, ℞ ali Rx je pisno navodilo zdravnika lekarnarju, kakšno zdravilo naj pripravi oziroma izda. Gre za javno listino, ki jo na uradno veljavnem receptnem obrazcu izda strokovnjak, ki je usposobljen in pooblaščen za pr ...

                                               

Zdravstveni izid

Humanistični izidi zajemajo posledice bolezni in/ali njenega zdravljenja, ki jih občutijo bolniki in o njih poročajo. Gre za s strani bolnika ocenjeni status bolezni, doživljanje neželenih učinkov, zadovoljstvo z zdravljenjem ter ocenjeno dobrobit.

                                               

Sanitarno inženirstvo

Sanitarni inženir je zdravstveni delavec, ki se ukvarja z zdravstveno-ekološko problematiko, zna reševati higiensko-tehnične in ekološke probleme notranjega in zunanjega okolja in je posebej usposobljen za obvladovanje higienskih problemov v obje ...

                                               

Akupresura

Akupresúra je oblika alternativne medicine, kjer z uporabo prstov pritiskamo na določene točke na telesu, kar naj bi stimuliralo telesne samo-zdravilne sposobnosti. Akupresuro so pred več kot 5.000 leti razvili v Aziji. Z uporabo moči in občutlji ...

                                               

Alternativna terapija rakavih obolenj

Medicina je zelo napredovala na področju zdravljenja raka, vse od uvedbe kemoterapije leta 1940 pa do razvoja novejših tarčno-usmerjenih terapij, a večina teh ima dostikrat neprijetne ali celo usodne stranske učinke. Rak tako kljub medicinskemu n ...

                                               

Antropozofska medicina

Antropozofska medicina je zdravilska metoda, ki jo je v začetku 20. stoletja utemeljil avstrijski filozof Rudolf Steiner, skupaj z zdravnico Ito Wegman. Človeka obravnava v njegovi celoti kot telo, življenje, dušo in duha ter ima zdravilne pripra ...

                                               

Aromaterapija

Aromaterapija je ena od oblik zdravilstva, ki uporablja hlapne tekoče rastlinske snovi, znane kot eterična olja in druge aromatične sestavine rastlin. Njen namen je vplivati na človekovo zdravje in počutje. Danes aromaterapijo delimo na štiri sku ...

                                               

Avtosugestija

Avtosugestija je zaveden ali nezaveden proces, pri katerem sami sebe prepričamo ali sami sebi damo neko misel. Na tem temelji tudi oblika alternativne medicine, pri kateri zdravilec poskuša napeljati neko misel v zavest osebe, vendar pa je ta usp ...

                                               

Bioenergetika

Bioenergetika ali energetska medicina je skupina različnih tehnik zdravljenja, ki spadajo v komplementarno in alternativno medicino. Gre za kombinacijo psihoterapije, tehnik sproščanja in dotikanja oz. polaganja rok na telo. Termin bioenergetika ...

                                               

Bioresonanca

Bioresonanca, pogosto imenovana tudi bioresonančna terapija, terapija MORA, biofizikalna informacijska terapija in multiresonančna terapija, je psevdoznanstvena in s strani medicine nepodprta praksa, pri kateri se predlaga uporabo elektromagnetni ...

                                               

Bownova terapija

Bownova terapija je terapevtska tehnika fizične manipulacije, ki spada med alternativno medicino. Prvi jo je začel uporabljati Avstralec Thomas Ambrose Bowen, po katerem je dobila ime. Ni jasnih dokazov, da je tehnika koristen medicinski poseg in ...

                                               

Cvetno zdravljenje

Cvetno zdravljenje je ena od vej zdravilstva, ki preučuje delovanje in uporabo cvetnih pripravkov, od katerih so najbolj poznani Bachovi cvetni pripravki, oziroma Bachove kapljice. Ta način zdravilstva je razvil dr. Edward Bach v tridesetih letih ...

                                               

Čudežni mineral

Čudežni mineral, tudi čudežna mineralna raztopina, navadno imenovana kar MMS, je klorov dioksid, industrijsko belilo, ki ga lažno prodajajo kot zdravilno sredstvo. Pridobimo ga lahko z mešanjem raztopine natrijevega klorita in kisline, npr. soka ...

                                               

Dieta na podlagi krvnih skupin

Dieta po krvnih skupinah je dieta, katere zagovornik je Peter D’Adamo, ameriški zdravnik in naravni zdravilec. Opisana je v njegovi knjigi Eat Right 4 Your Type, v kateri trdi, da je krvna skupina najpomembnejši dejavnik pri izbiri prehrane. Tako ...

                                               

Ločevalna dieta

Ločevalna dieta, znana tudi kot 90 dnevna presnovna dieta ali 90 dnevna ločevalna dieta, dieta Združenih narodov, trimesečna dieta - 3MD, je dieta kombiniranja živil, ki vpliva na presnovo. Temelji na ločevanju hrane in takšni kombinaciji le te, ...

                                               

EFT

EFT, je tehnika čustvenega sproščanja, ki je namenjena individualni, skupinski, laični ali strokovni uporabi kot orodje, ki naj bi pomagalo pri razreševanju neprijetnih čustvenih in s tem povezanih telesnih težav ter pri doseganju želenih ciljev ...

                                               

Elektroakupunktura

Začetki elektroakupunkture segajo v leto 1958, ko so na Kitajskem razvijali nove metode akupunkture kot možnost anestezije v kirurgiji. Pri raziskavah so ugotovili, da je pri postopku anestezije nesmiselno imeti več akupunkturistov, ki bi neprest ...

                                               

Gua sha

Gua sha, tudi kerokan je del tradicionalne kitajske medicine in spada med zdravilske metode. Ime je sestavljeno iz gua in sha. Gua sha je ljudska zdravilska terapija in se v vzhodni Aziji in jugovzhodni Aziji pogosto uporablja pod različnimi imen ...

                                               

Hipnoterapija

Hipnoterapija je metoda zdravljenja pri kateri se uporablja hipnoza. Hipnoza ni tip psihoterapije in ni sama po sebi smatrana kot terapija, ampak je postopek ki se uporablja kot dopolnitev drugih terapij. Razlika med psihoterapijo in hipnoterapij ...

                                               

Hrustanec morskega psa

Hrustanec morskega psa se uporablja kot alternativna zdravilska metoda za zdravljenje raka in nekaterih drugih bolezni. Ideja izvira iz napačne domneve, da morski psi ne zbolijo za rakom, ki jo je predstavil dr. William Lane v knjigi Sharks Dont ...