ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 100
                                               

Vajevci

Vajevci je bilo ime skupine šestih ljubljanskih gimnazijcev, ki so v letih 1854 in 1855 skrivaj izdajali literarno glasilo Vaje. Skupino so sestavljali Vaclav Bril, Fran Erjavec, Simon Jenko, Valentin Mandelc, Valentin Zarnik in Ivan Tušek. Gimna ...

                                               

Veliki splošni leksikon

Veliki splošni leksikon je slovenski leksikon v osmih zvezkih, ki ga je izdala založba DZS v letih 1997 in 1998. Pri pripravljanju leksikona je sodelovalo več kot 250 strokovnjakov, ki so za osnovo vzeli nemški leksikon založbe Knaur-Bertelsmann ...

                                               

Vevericam nič ne uide

Vevericam nič ne uide je zbirka kratkih zgodb, prvenec pisatelja Nejca Gazvode. Knjiga je izšla pri Založbi Goga v Novem mestu leta 2004. Delo je bil nominirano za najboljši literarni prvenec leta 2004. Zanj je Gazvoda prejel nagrado Zlata ptica ...

                                               

Vihar (Shakespeare)

Za druge pomene glejte Vihar razločitev. Vihar je eno zadnjih Shakespearovih del. Napisal jo je leta 1610, prvič je bila odigrana v Londonu leta 1611. V igri nastopajo čarovnik Prospero, njegova hči Miranda, Ariel ter drugi duhovi in vile. V slov ...

                                               

Vladimir (drama)

Vladimir je drama Matjaža Zupančiča, izšla je leta 1997 v Sodobnosti, pri DZS leta 1999 v knjigi Vladimir/Ubijalci muh, leta 2007 pa v zbirki Klasje. Premierno je bila uprizorjena leta 1999 v SNG Drama in prejela Veliko nagrado Tedna slovenske dr ...

                                               

Vojaka Jošta ni

Na začetku drame hlapec prinese sporočilo gospodarju in gospodarici, da je Jošt, ki sta ga poslala uredit stole, padel za domovino. A s hlapcem pride tudi Jošt, ki se ves čas trudi dokazati, da je še vedno živ, vsem nekrologom iz javnih občil, mn ...

                                               

Vojničev rokopis

‎ Vojničev rokopis je skrivnostna ilustrirana knjiga z nerazumljivo vsebino. Neznani avtor naj bi jo v neznanem jeziku in neznanem znakovnem sistemu napisal okvirno med letoma 1450 in 1520. Vojničev rokopis je bil v času svojega zabeleženega obst ...

                                               

Vojnozgodovinski zbornik

Vojnozgodovinski zbornik je zgodovinopisna publikacija o vojni in vojaški zgodovini Slovenije. Zbornik zajema prispevke različnih avtorjev in ga izdaja Vojni muzej Logatec. Odgovorni urednik je Janez J. Švajncer. Izhaja 3-4 letno.

                                               

Volčje jagode

Pesniško zbirko sestavlja 16 pesmi. Vse pesmi so tridelne. Naslovi pesmi so: Senca, Vešče, Mravljišče, Lunina žival, Makova luč, Črni mlinar, Žalik žena, Desetnica, Klet, Oklepnik, Melišče, Volčje jagode, Sojenice, Porcelansko mesto, Zeleni Jurij ...

                                               

Vzporednice (kratka proza)

Vzporednice je zbirka kratkih zgodb Suzane Tratnik, izšla je leta 2005 pri založbi ŠKUC v knjižni zbirki Lambda. Za zbirko je avtorica prejela nagrado Prešernovega sklada.

                                               

Začarani grad in medved

Neki trgovec je imel tri hčere. Nekoč je pred odhodom v mesto vse tri povprašal, kakšnih daril si želijo. Prva je želela lepo obleko, druga lišp, tretja pa tri cepiče pojočega drevesa. Ko je kupil, prvi dve darili, je prišel do gradu in pojočega ...

                                               

Zemlja zemlja

zemlja je zbirka kratke proze Branka Gradišnika, izšla je leta 1981 pri Mladinski knjigi. Za zbirko je avtor leta 1982 prejel nagrado Prešernovega sklada.

                                               

Zgodovinski časopis

Zgodovinski časopis je najpomembnejša slovenska zgodovinska znanstvena revija. Zgodovinski časopis je po preoblikovanju Muzejskega društva za Slovenijo leta 1946 v Zgodovinsko društvo za Slovenijo nadomestil dotedanje glasilo Glasnik Muzejskega d ...

                                               

Zhoprnack

Zhoprnack je izmišljena oseba iz serije fantazijskih romanov o Harryju Potterju britanske pisateljice J. K. Rowling. Je poltergeist na Bradavičarki. Njegova" dolžnost "je biti nadležen, kar mu tudi zelo dobro uspeva. Ves čas razgraja po šoli, nag ...

                                               

Zimske urice proste

Zimske urice proste o latinsko-kranjski pismenosti, na kratko Zimske urice proste ali Proste zimske urice, je prva slovenska slovnica, napisana v latinščini. Napisal jo je Adam Bohorič, izšla pa je leta 1584 v nemškem Wittenbergu.

                                               

Zvesti prijatelji

Zvesti prijatelji je zbirka desetih knjig Bogdana Novaka. Govori o skupini tabornikov taborniškega odreda Rožnik, njihovega vodje Lacija in nepogrešljivega spremljevalca psa Hanija. Med taborniki je največji radovednež Uroš, ki v vsako stvar vtak ...

                                               

Živa rana, živi sok

Živa rana, živi sok je naslov pesniške zbirke Tomaža Šalamuna, ki je izšla leta 1988. Pesniška zbirka vsebuje navedbo treh Dantejevih tercin iz Vic, v prevodu Alojza Gradnika, le-tem pa sledijo sledeče pesmi: Pismo Pozvoni! vŠopki Orel. veverica, ...

                                               

Življenje je sen

Življenje so sanje je gledališko delo Pedra Calderona de la Barce, izdano leta 1635, ki spada v baročno literarno gibanje. Osrednja tema je svoboda človeka, da si lahko uredi življenje, ne da bi ga odnesla domnevna usoda Zamisel o življenju kot s ...

                                               

Žreboklun

Žreboklun je izmišljen lik iz serije fantazijskih romanov o Harryju Potterju britanske pisateljice J. K. Rowling. Je hipogrif, bitje s konjskim telesom in velikimi krili. Lahko prenaša zelo težak in velik tovor in zato v knjigi Harry Potter in je ...

                                               

Dediščinski jezik

Dediščinski jezik je jezik, ki se ga govorec nauči govoriti v družinskem krogu kot otrok, ampak ga zaradi vpliva drugače jezičnega okolja nikoli ne razvije do konca. Govorimo lahko tudi o govorcih družinskega oz. domačega jezika. Praviloma so gov ...

                                               

Kulturna dediščina

Kulturna dediščina so dobrine podedovane iz preteklosti, ki jih skupnost opredeli kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, verskih in drugih prepričanj, znanj in tradicij. Unescova Konvencija o varstvu svetovne in naravne dediščine razvršča ...

                                               

Mirila

Mirila so kamnita spominska pogrebna obeležja, ki se nahajajo na Velebitu. Imajo tri pomene: običaj in označujejo mesto – toponim, kamniti spomenik. Nastajala so v času od 17. do sredine 20. stoletja. Prebivalci vasi in zaselkov na področju Veleb ...

                                               

Nesnovna kulturna dediščina

Nesnovna kulturna dediščina je v Konvenciji o varovanju nesnovne kulturne dediščine opredeljena kot" nesnovne dobrine, kot so prakse, predstavitve, izrazi, znanja, veščine, in z njimi povezane premičnine in kulturni prostori, ki jih skupnosti, sk ...

                                               

Premična kulturna dediščina

Premična kulturna dediščina so posamezni predmeti ali skupine predmetov, ki so nastali kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja. Premična kulturna dedišči ...

                                               

Register kulturne dediščine Slovenije

Register kulturne dediščine Slovenije je uradna evidenca kulturne dediščine v Sloveniji. Register sestavljajo trije medsebojno povezani deli: register nepremične dediščine, register premične dediščine in register nesnovne dediščine. Vpis v regist ...

                                               

Register nesnovne kulturne dediščine

Register nesnovne kulturne dediščine je osrednja zbirka podatkov o nesnovni dediščini, ki se v Sloveniji vodi pri Ministrstvu za kulturo in je del registra kulturne dediščine. Nesnovno kulturno dediščino prestavljajo nesnovne dobrine, kot so prak ...

                                               

Prehrana v svetu

Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo - FAO ocenjujejo, da potrebuje odrasel človek okrog 10.000 Kj na dan. V razvitih deželah v Evropi in severni Ameriki pa komaj polovico tega. Vsako leto umre zaradi lakote več kot 20 milijon ...

                                               

Postenje

Postenje je prostovoljna bolj ali manj popolna krajša ali daljša vzdržnost od hrane. Pri večini postov velja, da smeta skozi usta vstopati samo svež zrak in čista voda ali precejen in razredčen sadni ali zelenjavni sok. Postenje lahko traja dokle ...

                                               

Bohemistika

Jan Gebauer 1838–1907 je v delu Historická mluvnice jazyka českého Zgodovinska slovnica češkega jezika objavil tri poglavja Hláskosloví Glasoslovje, 1894, Tvarosloví – Skloňování Oblikoslovje – Sklanjanje, 1896 in Tvarosloví – Časování Oblikoslov ...

                                               

Italijanistika

Eden prvih dokumentov, ki povezuje italijanščino in slovenščino, je italijansko-slovenski slovar Alasia da Sommaripe iz leta 1607. K izdelavi italijansko-slovenskega in slovensko-italijanskega slovarja so skozi čas prispevali Janko Tavzes slovar ...

                                               

Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta v Ljubljani

Poslanstvo Oddelka za slavistiko je zagotavljati poznavanje slovanskih jezikov in kultur in raziskovanje njihove vpetosti v družbene in kulturne stvarnosti preteklosti, v sedanjem trenutku in perspektivah prihodnjega razvoja.

                                               

Polonistika

Polonistika je veda o poljskem jeziku in književnosti. Je študij s področja humanistike, ki raziskuje, dokumentira in razširja poljski jezik in literaturo tako v zgodovinskih kot v sedanjih oblikah.

                                               

Cornhole

Cornhole je igra, običajno se igra na prostem. Igralci mečejo s koruzo napolnjene vrečke na nekoliko privzdignjeno ploščad z luknjo na njenem zgornjem delu. Ploščadi sta iz vezanega lesa ali umetne snovi. Zadetek vrečke v luknjo prinaša tri točke ...

                                               

Fliper

Fliper je vrsta igralnega avtomata, elektronsko-mehanska naprava na žetone z nagnjenim igralnim poljem, na kateri sta dve ali več ročk in različne tarče, rampe ter podobni elementi. Igralec z gumbi upravlja z ročkami in udarja jekleno kroglo navz ...

                                               

Igra igranja vlog

Igra igranja vlog je skupen izraz za celo paleto namiznih, video- in spletnih iger, v katerih igralci prevzamejo vlogo namišljenih likov, postavljenih v domišljijsko okolje. Bodisi z neposrednim igranjem, bodisi z opisovanjem njihovih dejanj nato ...

                                               

Igra na srečo

Igra na srečo ali hazard je igra za denar, navadno s kartami, kockami, ruleto ali drugo pripravo, ki ni predvidljiva ali ne vodljiva. Izid igre je v veliki meri odvisen od naključja in zelo malo ali nič od sposobnosti ali veščine igralca. Igre na ...

                                               

Igrača

Igrača je predmet za uporabo pri igri in se izdelujejo v prvi vrsti za otroke. Pomembne so za razvoj otrok in mladostnikov, ki ob igri razvijajo motorične spretnosti ali se učijo. Igrače so lahko lesene, kovinske, poganjajo jih lahko baterije ipd ...

                                               

Igrifikacija

Igrifikacija pomeni uporabo načinov razmišljanja v igri in mehanizmov igre v neigralniškem kontekstu z namenom aktivnega sodelovanja igralca v reševanju določenega problema in povečanju igralčevega prispevka. Igrifikacija je bila preučevana in pr ...

                                               

Kubb

Kubb je preprosta igra, ki je okoli 1990 postala zelo priljubljena na Švedskem nato pa se je precej hitro priljubila tudi prebivalcem sosednjih baltskih držav, Avstralije in ZDA. Igro lahko izdelate tudi sami, saj za izdelavo potrebujete le 17 ko ...

                                               

Kviz

Kviz je vrsta miselne igre ali tekmovanja, v kateri poskušajo pravilno odgovoriti na zastavljena vprašanja. V okviru kvizov se navadno za pravilno odgovorjena vprašanja beležijo točke, najvišji rezultat pa izmed skupine udeležencev določa zmagova ...

                                               

Mikado (igra)

Mikado je stara japonska igra, ki se igra z 41. barvnimi lesenimi paličicami. Vrednost določajo barve. Za igro je značilna koncentracija in potrpežljivost.

                                               

Namizna igra

Eno namizno igro običajno igra več ljudi hkrati. Pri njih se pogosto uporablja kocko in karte. Igre, ki se igrajo na posebni igralni plošči, se imenujejo igre na deski. Skoraj vse namizne igre so strateške npr. pri vojaški namizni igri se ne meču ...

                                               

Pikado

Pikado je običajno igra dveh igralcev, ki izmenjaje mečeta do tri puščice v tarčo. Običajno je tarča obešena tako, da je središče tarče 1.73 m nad tlemi. Igralci mečejo puščice izza črte, ki je običajno 2.37 m od tarče. Obstajajo tudi druge razda ...

                                               

Prstomet

Prstomèt je igra z gumijastimi ploščki, podobna balinanju. Cilj igre je vreči čim več ploščkov čim bliže balinčku. Igra lahko poteka praktično na kakršnikoli podlagi in načeloma ni prostorsko omejena. Igrišče je predpisano le za prstometna tekmov ...

                                               

Šport

Šport je igra ali dejavnost, izvedena v okviru javno določenih pravil pri kateri sodeluje ena ali več oseb, pri tem pa tekmuje proti drugim igralcem/udeležencem. Različni motivi za ukvarjanje s športom in želja doseganja dobrih rezultatov sta gla ...

                                               

Štehvanje

Štehvanje je stara ljudska fantovska igra, ki se je ohranila na južnem avstrijskem Koroškem, v Ziljski dolini, vse do danes. Štehvanje vsako leto poteka tudi v Savljah, leta 2014 je potekalo že 60. zapovrstjo.

                                               

Uganka

Uganka je vrsta naloge, zastavljene na različne načine, ki za reševanje zahteva premislek, oziroma za njeno reševanje običajno ni ustaljenih metod. Uganka je tudi književna oblika v prozi ali v verzih. V zgodovini so uganke nastajale v vseh civil ...

                                               

Whereigo

Whereigo je orodje za ustvarjanje in igranje GPS avantur v realnem svetu. Leta 2001 sta orodje izdelala Jeremy Irish and Elias Alvord, leta 2008 pa je izdalo podjetje Groundspeak, namenjeno pa je predvsem iskanju zakladov v sistemu geolova.

                                               

Hišno ime

Hišna imena, tudi domača ali vulgarna imena so imena, ki so jih uvajali ljudje sami in ne oblasti, kot je bilo pri priimkih. Nastanku hišnih imen so botrovale pravzaprav iste navezne okoliščine kot pri priimkih. Glede vprašanja, ali so bila prej ...

                                               

Islandska osebna imena

Íslandsko imé je sestavljeno iz osebnega imena in starševskega imena. Priimkov skoraj ne poznajo. Osnovno shemo prikazuje slika. Sin in hči imata dani imeni: Ólafur in Sigrídhur, po očetu pa je sin dobil drugo ime Jónsson, hči pa Jónsdóttir. Druž ...